marți, 6 august 2019

Oportunități de angajare part-time pentru cadre didactice (învățământ primar/gimnazial)


Din dorința de a susține copiii din medii defavorizare să ajungă să poată profita pe deplin de oportunitățile oferite de sistemul școlar și cel de formare profesională, Asociația Stea caută să angajeze pe perioada anului școlar 2019 - 2020 cadre didactice part-time pentru programe educaționale complementare realizate în cadrul centrului de zi al asociației. Provocarea noastă este asigurarea accesului acestor copii la activități educative adaptate nevoilor lor, care să-i ajute la reducerea decalajului pe care l-am identificat în ceea ce privește cunoștințele de bază (scris, citit, socotit, etc…) și abilitățile lor de viață, față de cele ale majorității copiilor de aceeași vârstă. 

Pentru aceasta Asociația Stea angajează :

Învățător / Profesori în învățământul primar/gimnazial – 6 posturi

Locație: Satu Mare, Centrul de zi Stea pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți

Program: part – time, 10 ore pe săptămână (din care 2 ore / zi x 3 zile pe săptămână de activități educative directe cu copiii)

Cerințe : absolvirea cu diplomă de licență a specializării «Pedagogia învățământului primar şi preșcolar» sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările «învățător» ori a colegiului universitar de institutori sau a altor școli echivalente şi absolvirea unei instituții de învățământ superior cu diplomă de licență; modulul psihopedagogic 3 ani; experiență de lucru cu copii provenind din medii defavorizate; atitudine nediscriminatoare, pasiune pentru educația copiilor, empatie, răbdare și capacitate ridicată de adaptare.

Scopul postului : Creșterea motivației copiilor pentru educație, creștere frecvenței școlare și reducerea decalajelor în domeniul competențelor școlare (scris, citit, matematică, limba română) și a abilităților de viață a copiilor  din clasele primare/gimnaziale proveniți din comunitatea marginalizată față de ceilalți copii..Activități principale :
  • Evaluarea nevoilor individualizate de sprijin ale elevilor (scris, citit, matematică, limba română și alte competențe de bază)
  • Construirea și implementarea de programe de recuperare (obiective, conținut, materiale didactice, metode de instruire) adaptate nevoilor acestora,
  • Realizarea de activități de alfabetizare, activități de educație remedială și alte activități didactice specialitate (metode activ-participative; joc didactic; metode alternative, etc...) cu grupe mici de copii (5 – 7 elevi / grupă).
  • Monitorizarea și evaluarea progreselor copiilor
  • Revizuirea și adaptarea metodelor și strategiilor de învățare în raport cu progresul realizat de către elevi și dezvoltarea de strategii alternative de învățare adaptate nevoilor copiilor
Pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți o scrisoare de motivație și un CV Europass până la data de 26 august 2019, la adresa asociatiastea@gmail.com

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...