marți, 16 septembrie 2014

Constituirea grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare – GIPEX


INFORMARE DE PRESĂ

Constituirea grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare – GIPEX

Satu Mare, România, 16 septembrie 2014

Miercuri, 17 septembrie 2014, începând cu ora 11.00, sub coordonarea Asociației Stea va avea loc în Sala de Ședințe a Consiliului Local din Satu Mare, aflată în incinta Palatului Administrativ din P-ța 25 octombrie, întâlnirea oficială de semnare a parteneriatului pentru constituirea Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare – GIPEX.

Această inițiativă a Asociației Stea, la care au răspuns pozitiv un număr de 24 de organizații și instituții sătmărene își propune să dezvolte un cadru comun de acțiune menit să crească capacitatea de intervenție la nivel local pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile și să promoveze implicarea comunității în prevenirea și rezolvarea problemelor din domeniul social.

Scopul GIPEX este identificarea de soluţii adecvate de creştere a accesului grupurilor vulnerabile la serviciile sociale şi de bază existente în comunitate, printr-o abordare integrată a nevoilor beneficiarilor, în vederea prevenirii şi depăşirii situaţiilor de dificultate. De asemenea, grupul de lucru îşi propune să contribuie prin diferite tipuri de acţiuni la combaterea discriminării, promovarea cetăţeniei active, a solidarităţii sociale şi cristalizarea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului ONG. Principalele activități ale GIPEX prevăzute în perioada septembrie 2014 - aprilie 2016 cuprind: realizarea unei cercetări a nevoilor și accesibilității la servicii sociale și de bază a grupurilor vulnerabile; construirea și implementarea unei metodologii optimizate de management de caz; realizarea unei evaluări a serviciilor sociale de la nivel local, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficientă a resurselor pe plan local; participarea la un curs de dezvoltare comunitară pentru furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale și promovarea co-deciziei şi co-furnizării de servicii sociale între ONG-uri şi autorităţile publice locale.

La întâlnirea din data de 17 septembrie și-au anunțat participarea reprezentanții ai celor 25 de instituții și ONG-uri din Satu Mare implicate în parteneriat: Asociația Stea, Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţia Locală Satu Mare, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare, Agenţia Judeţeana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Biroul Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare, Penitenciarul Satu Mare, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, structura teritorială Satu Mare, Organizaţia CARITAS a Diecezei Satu Mare,  Fundatia FARA Romania Filiala Foyer Satu Mare, Asociaţia Freres Europa, Crucea Roșie Română, filiala Satu Mare, Fundația Hans Lindner, Serviciul de Ajutor Maltez în Romania, filiala Satu Mare.

Această întâlnire este organizată de către Asociația Stea în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” implementat în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare şi Poliţia Locală a municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36 Euro finanţare nerambursabilă şi 25.166,25 Euro contribuţia Asociaţiei Stea şi a partenerilor săi.

Despre Asociaţia STEA
Asociaţia STEA este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau vă rugăm să vizitaţi:  www.asociatiasteasm.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

luni, 8 septembrie 2014

Peste 150 de copii sprijiniţi pentru un viitor mai bun prin Caravana Educalternativa susţinută de Fundaţia Orange

Satu Mare, 8 septembrie 2014

În perioada februarie – octombrie 2014 Asociaţia STEA derulează la Satu Mare proiectul „Educaţie pentru viitor” care are ca scop susţinerea educaţiei timpurii, a integrării în sistemul educativ şi a dezvoltării abilităţilor de viaţă a copiilor şi tinerilor din medii defavorizate din municipiul Satu Mare. Proiectul, iniţiat şi coordonat de Andrei Henciu, angajat Orange, a fost selectat în cadrul concursului „Susţine un ONG” organizat de Fundaţia Orange, ce oferă anual fonduri pentru proiecte coordonate de angajaţii Orange România, program ce a oferit în 2014 finanţări de peste 125.000 lei.
Valoarea totală a proiectului „Educaţie pentru viitor” este de 53.274 lei, din care 30.260 lei sunt oferiți de Fundația Orange. Implementarea proiectului este posibilă şi datorită co-finanţării pe care Asociaţia STEA o primeşte din partea partenerilor Grenoble Isere Romania şi Solidarité Enfance Roumanie (Franţa), Popica Onlus (Italia) şi Consiliul Local Satu Mare prin Serviciul Public de Asistenţă Socială.

În cadrul proiectului a fost creată, în premieră pentru municipiul Satu Mare, o caravană educativă numită “EDUCALTERNATIVA” ce se deplasează în zonele defavorizate pentru a realiza o gamă diversificată de activităţi atât cu copii şi tineri, cât şi cu părinţii acestora.

Până la finalul lunii iulie la activităţile Caravanei „Educalternativa” au participat 158 de copii, iar 49 părinţi au fost sensibilizaţi cu privire la creşterea gradului de asumare a rolurilor parentale.
Echipa Asociaţiei Stea a organizat activităţi educative direct în mediul de viaţă al beneficiarilor, zonele atinse fiind: stadionul „Unio” (63 de copii şi tineri beneficiari); mal drept Someş, zona barăcilor improvizate în apropierea ştrandului termal (11 copii beneficiari); zona defavorizată din cartierul Sătmărel (în medie 84 copii beneficiari). Caravana a fost echipată cu pavilioane de cort, mese şi scaune, materiale educative şi o remorcă pentru transportarea acestora.

În lunile aprilie şi mai activitatea caravanei s-a desfăşurat de 10 ori/lună, însumând în medie 6 ore / săptămână. Începând din luna iunie caravana se realizează în fiecare zi (de luni până vineri).
Programul cuprinde diferite activităţi cu copiii şi tinerii, desfăşurate în general pe grupe de vârstă: jocuri educative şi activităţi de tip didactic combinate cu activităţi de animaţie socio-educativă şi concursuri sportive (fotbal şi volei). În acelaşi timp, tinerii şi părinţii prezenţi sunt responsabilizaţi să ajute echipa educativă la realizarea activităţilor.

Scopul principal al acestor activităţi este să-i pregătească pe copii pentru integrarea la grădiniţă şi la şcoală. Astfel,  se pune un accent deosebit pe dezvoltarea abilităţilor sociale şi a inteligenţei emoţionale, urmărind creşterea stimei de sine şi a capacităţii de adaptare la viaţa în societate. În paralel, asistenţii sociali au lucrat cu părinţii pentru pregătirea înscrierii copiilor în sistemul de învăţământ.

“Colaborarea dintre Asociaţia Stea, asistenţii sociali şi autorităţi a funcţionat foarte bine şi am reuşit astfel ca într-un timp relativ scurt să obţinem rezultate importante. Sunt foarte mândru că în numai 4 luni am reuşit să convingem 14 copii din 6 familii să se înscrie la şcoală. 3 tineri au obţinut locuri de muncă iar 27 persoane au obţinut acte de identitate. Alţi 17 tineri au fost sprijiniţi de noi pentru a obţine diferite drepturi şi servicii comunitare – de la servicii medicale până la locuinţe sociale. Suntem convinşi că şi în lunile următoare vom obţine rezultate cel puţin la fel de bune.” a declarat Andrei Henciu, angajat Orange, coordonatorul proiectului.  

Pe lângă activităţile directe desfăşurate în zonele defavorizate din Satu Mare, Caravana „Educalternativa” a realizat o serie de acţiuni de educaţie civică împreună cu tinerii de la centrul de zi: întreţinerea unui spaţiu de joacă  din cartierul Micro 17 şi organizarea unor activităţi menite să promoveze voluntariatul şi să crească gradul de implicare a oamenilor din comunitatea sătmăreană în acţiuni în beneficiul copiilor din grupuri vulnerabile.
Până în prezent, la activităţile educative organizate de Asociaţia Stea în această vară au participat peste  30 de voluntari. Pentru a asigura continuitatea activităţilor Caravanei “Educalternativa” echipa Asociaţiei Stea are în continuare nevoie de voluntari, de aceea mobilizarea comunităţii locale este foarte importantă.

Persoanele doritoare să participe ca voluntari la aceste acţiuni ne pot contacta la e-mail: asociatiastea@gmail.com, telefon: 0361884330 sau 0747232619, sau personal la centrul de zi din Satu Mare, Bulevardul Octavian Goga nr.14 în zilele lucrătoare de la ora 9.00 la 17.00.


Despre Asociaţia STEA
Asociaţia STEA este o organizatie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a carei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecarui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.

Despre Fundaţia Orange
Fundaţia Orange România este o organizaţie non-guvernamentală care se implică în viaţa comunităţii prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate.
Anual, prin fondul de finanţare “Lumea prin culoare şi sunet”, Fundația Orange oferă granturi pentru organizaţii neguvernamentale care propun proiecte în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi de auz şi/sau de vedere ajutându-le să comunice şi să relaționeze, pentru a se integra în societate şi pentru a trăi mai bine. Prin programul „Susţine un ONG”, Fundaţia Orange oferă fonduri pentru programe filantropice coordonate de angajaţi ai Orange România şi realizate în parteneriat cu o organizaţie non-profit parteneră. Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi http://www.fundatiaorange.ro/

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330, persoana de contact: Cristina-Maria Bala, director, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau vă rugăm să vizitaţi www.asociatiasteasm.ro


luni, 1 septembrie 2014

Grup de auto-sustinere pentru persoane vulnerabile din Satu Mare


 
Începând din luna august 2014, în cadrul centrului de zi al Asociației Stea funcționează un nou tip de serviciu menit să sprijine tinerii aflați în dificultate în activarea resurselor proprii și a celor din comunitățile din care fac parte în vederea găsirii de soluții pentru problemele cu care se confruntă. Este vorba despre un grup de auto-susținere, având la bază modelul grupurilor terapeutice specifice terapiei comunitare integrative create de etno-psihiatrul brazilian, Dr. Adalberto Barretto. Principalul scop al acestui serviciu este promovarea sănătății şi bunăstării într-un mod participativ. Ideea de bază în funcționarea grupului de auto-susținere este aceea ca acolo unde există probleme, există şi soluții, ca dificultățile şi constrângerile generează competențe, iar împărtășirea acestora poate ajuta indivizii, familiile şi comunitățile să facă față mai ușor problemelor.

Realizată cu frecvență de o dată pe săptămână, activitatea grupului constă într-o reuniune condusă de către un facilitator, în cadrul căreia participanții aleg să abordeze în detaliu un subiect problematic dintre cele propuse de către cei prezenți. Principiul de funcționare este acela de a valoriza experiențele personale ale membrilor, ajutându-i să găsească soluții pentru diverse situații problematice care-i preocupă din viața de zi cu zi. Membrii grupului care s-au confruntat cu dificultăți similare celei aflate în discuție sunt încurajați să prezinte cum au reușit ei să treacă peste acestea. Pe tot parcursul activității facilitatorul urmărește susținerea unei bune dinamici de grup și respectarea câtora reguli de bază : nu judecăm și nu dăm sfaturi, ci vorbim doar despre experiențe personale prin care am trecut efectiv. În acest mod, discuția ajută participanții să descopere ce au făcut alții atunci când s-au confruntat cu o problemă similară celei pe care o au ei, să identifice noi perspective de abordare a acesteia, să afle informații utile și să le crească încrederea în propriile capacități de a găsi soluții. În cadrul grupului observarea, schimburile de experiențe, confruntarea cu ceilalți, experimentarea de noi comportamente și suportul colectivității sunt o sursă importantă de reducere a stresului social, de învățare şi dezvoltare.

Până în momentul de față la activitățile grupului de auto-susținere creat în cadrul Asociației Stea participă 8 tineri aflați în dificultate, acesta fiind deschis și pentru alți tineri cu vârste între 16 și 35 de ani din grupuri vulnerabile din Satu Mare: tineri fără adăpost, persoane care se confruntă cu dificultăți care pot conduce la excluziune socială, persoane care au săvârșit infracțiuni, persoane care practică prostituția. Grupul se reunește în fiecare zi de joi cu începere de la ora 11.00 la centrul de zi al Asociației Stea din Bulevardul Octavian Goga nr.14 din Satu Mare.

Pentru detalii și programarea la un interviu de selecție a beneficiarilor, persoanele interesate de acest serviciu sunt încurajate să vină direct la Asociația Stea sau să contacteze echipa educativă la telefon : 0361 – 884330, de luni până vineri în intervalul orar : 9.00 – 17.00.

Grupul de auto-susținere este unul dintre serviciile noi pe care Asociația Stea le furnizează în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, implementat în parteneriat cu Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare şi Poliția Locală a municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36  Euro finanțare nerambursabilă şi 25.166,25 Euro contribuţia Asociaţiei Stea şi a partenerilor săi.

Despre Asociaţia STEA
Asociaţia STEA este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...