sâmbătă, 13 noiembrie 2010

Prima întâlnire a Comitetului Naţional format din profesionisti care lucreaza in Romania cu copiii strazii

În perioada 27-28 septembrie 2010 s-a desfăşurat la Satu Mare prima întâlnire a Comitetului Nional de pilotaj al proiectului de parteneriat Leonardo da Vinci nr: LLP-LdV/PAR/2009/RO/101 intitulat „La formation des professionnels travaillant avec les enfants des rues et dans la rue” (Formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi copiii în stradă).

Proiectul reuneşte diferiţi profesionişti care lucrează cu copiii în stradă în Franţa, România, Italia şi Spania, cu scopul de realiza un schimb de experienţă în vederea armonizării practicilor de intervenţie socială şi de formare profesională existente în ţările partenere, favorizării dezvoltării cooperării transnaţionale şi ameliorării răspunsurilor aduse problemelor copiilor străzii.
Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programul „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”, administrat în România de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.
La prima întâlnire a Comitetului Naţional de Pilotaj al acestui proiect desfăşurată la Satu Mare au participăt reprezentanţi ai unor organizaţii şi instituţii din Bucureşti, Iaşi, Arad, Baia Mare şi Satu Mare cu o importantă experienţă de muncă în domeniul serviciilor sociale având ca public ţintă copiii străzii :
Organizatia Umanitara Concordia : Bucureşti
• Asociaţia Sprijinirea Integrarii Sociale (ASIS) : Bucureşti
Organizaţia Salvaţi Copiii filiala Iaşi
Fundaţia Vis de Copil : Arad
Fundaţia de Voluntari Somaschi : Baia Mare
Asociaţia GIR 2003 Satu Mare
Asociaţia Stea : Satu Mare
Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare
(Centrul Social de Urgenţă Satu Mare)
Centrul de Prevenire Consiliere şi Evaluare Antidrog Satu Mare
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare
Comitetul Naţional urmăreşte :
Realizarea unei evaluări a programelor de formare destinate profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi copiii în stradă în Franţa, România, Spania şi Italia.
Stabilirea de recomandări în vederea ameliorării formării în diferitele ţări partenere prin elaborarea şi dezvoltarea unor metodologii şi a unor criterii comune de formare profesională în acest domeniu.
Stabilirea de legături solide între profesioniştii şi organizaţiile/instituţiile participante la proiect.
Prima întânire a Comitetului Naţional s-a axat pe :
Constituirea Comitetului Naţional şi stabilirea modului de funcţionare a acestuia.
Prezentarea unor modele de bună practică în munca cu copiii străzii folosite de organizaţiile şi instituţiile participante la întâlnire şi realizarea unui schimb de experienţă cu privire la soluţiile pe care proesioniştii prezenţi le folosesc în munca lor pentru a intervenii in domenii specifice muncii cu copii si tinerii strazii : aducţii, probele de comportament, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, modele de scusses în integrarea profesională, colaborarea cu diferiţi parteneri.
Diseminarea de către Asociaţia Stea a modelelor de bună practică identificate în cursul vizitelor ce au avut loc cu prilejul primei vizite transnaţionale din Franţa.
• Construirea cadrului de desfăşurare a studiului naţional cu privire la practicile profesionale şi a formării personalului care lucrează cu copiii străzii.
Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Acest comunicat reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...