marți, 31 decembrie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCHEIERE PROIECT


Asociația CREST în parteneriat cu Asociația STEA și Clubul Sportiv DAVID din Ungaria anunță încheierea proiectului cu titlul "CHESS START RO-HU - Dezvoltarea în comun a unui instrument transfrontalier de incluziune socială bazat pe șah", cod ROHU-277, derulat în perioada 01.12.2018 – 31.12.2019. Proiectul a fost cofinanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, Prioritatea PA6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților), Obiectiv specific SO11/b Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților.
Acest proiect a implicat experți din domeniul social și antrenori de șah din cadrul celor 3 organizații partenere, într-un proces colaborativ având ca scop construirea și testarea în comun a unui program inovativ de dezvoltare a abilităților de viață a copiilor folosind ca element central potențialul enorm al jocului de șah. În jurul acestuia, o serie de activități comune complementare (cursuri, antrenamente și competiții internaționale de șah, activități culturale, tabără, workshopuri și conferințe) au întărit cooperarea cetățenilor din regiunea transfrontalieră.
Proiectul a răspuns nevoilor comune identificate de parteneri, în special în ceea ce privește lipsa de acces a copiilor din comunitățile marginalizate la oportunitățile de educație și dezvoltare care le-ar permite să dobândească cunoștințele de care au nevoie pentru a ieși din cercul vicios al sărăciei. Proiectul a permis identificarea și testarea unor soluții viabile de reducere a decalajelor în ceea ce privește stima de sine și abilitățile de viață ale copiilor din diferite medii sociale, promovând oportunități egale pentru toți copiii și luptând împotriva discriminării celor din grupuri vulnerabile.
Colaborarea partenerilor a pornit de la organizarea a două cursuri de formare care au asigurat pe de o parte transferul de know-how al partenerului maghiar în domeniul tehnicilor de predare a șahului la copii și pe de altă parte dezvoltarea abilităților membrilor echipelor educative din România și Ungaria în a construi și a adapta programe de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor, capitalizând experiența în acest domeniul a partenerilor români. Un număr total de 12 persoane din cadrul celor 3 ONG-uri partenere și-au dezvoltat astfel importante competențe profesionale care au stat la baza construirii, implementării, testării și îmbunătățirii continue a intervenției realizate în beneficiul copiilor din grupul țintă.
În cadrul proiectului un număr de 100 de copii (50 din România și 50 din Ungaria) au beneficiat de programul inovativ de dezvoltare a abilităților de viață prin șah, 70% dintre aceștia fiind copii proveniți din comunități de Romi vulnerabile, atât în zona orașului Nyiregyhaza, cât și în Satu Mare. Programul construit și testat în cadrul proiectului "CHESS START RO-HU - Dezvoltarea în comun a unui instrument transfrontalier de incluziune socială bazat pe șah", cod ROHU-277, se bazează pe un program regulat de antrenamente de șah (minim de 2 ori / săptămână), combinat de fiecare dată cu alte tipuri de activități educaționale vizând dezvoltarea diferitelor abilități de viață ale copiilor. Experiența partenerilor din proiect este aceea de a realiza astfel de activități inclusiv cu copii proveniți din medii vulnerabile, care se confruntă cu dificultăți de învățare, iar majoritatea dintre ei (în mod deosebit cei de la Asociația Stea) nu avuseseră niciodată ocazia de a juca șah înainte. Astfel, antrenamentele de șah au pornit de la a pune bazele învățării acestui sport al minții.
O parte importantă a programului de dezvoltare a abilităților de viață prin șah a fost dedicată pregătirii și realizării unor activități comune cu partenerii din proiect oferind importante oportunități de dezvoltare pentru copii, proveniți din cele două țări și din medii sociale diferite. Astfel, în decursul unui an au fost organizate 4 concursuri comune de șah (două deplasări ale copiilor în România și două în Ungaria) și o tabără comună cu durata de o săptămână în România. De fiecare dată, activitățile de șah au fost combinate cu activități educaționale, culturale, recreative, oferind participanților oportunități aprofundate de continuare a dezvoltării abilităților de viață prin interacțiuni susținute între copiii din România și Ungaria cu pasiuni și interese comune pornind de la jocul de șah. Cel mai adesea copiii au fost puși în situația de a lucra în grupuri mixte, formate din copii români și maghiari, din medii sociale defavorizate, împreună cu ceilalți. Principalele teme abordate prin jocuri au fost cele de dezvoltare a abilităților de comunicare, relaționare, muncă în echipă, atenție, logică, memorie, coordonare, gestionarea eficientă a emoțiilor, asumarea de sarcini, responsabilitate, managementul resurselor personale, siguranță și abilități pentru o viață sănătoasă. Toți participanții au interacționat excelent, reușind să treacă fără probleme de orice fel de bariere, inclusiv cea de limbă. Fiecare copil a fost ajutat să-și pună în valoare punctele forte, activitățile contribuind cu succes la creșterea stimei de sine a celor mici.
Misiunea programului a fost prevenirea abandonului școlar sub diferitele sale forme, a marginalizării și a instituționalizării copiilor (a separării acestora de părinți și familie) prin asigurarea unor activități educative, sportive, de consiliere, recreative și de socializare menite să sprijine însușirea și dobândirea unor deprinderi și abilități de viață pentru dezvoltare armonioasă și o viață independentă. Programul a asigurat un cadru de activități regulate ce au răspuns în mod adecvat nevoilor copiilor privind dezvoltarea personală și a abilităților de viață susținând prin metode de educație non-formală și informală motivația lor de a învăța, de a merge la școală și de incluziune socială.
Principalele rezultate obținute de parteneri prin activitățile realizate cu copiii, atât în România cât și Ungaria arată o evoluție continuă la nivelul întregului grup țintă. Pe măsura familiarizării cu programul de șah și creșterea interesului pentru activitățile propuse, copiii au făcut progrese în toate domeniile de dezvoltare a abilităților de viață vizate : abilități cognitive și de învățatre (memorie, atenție, logică, strategie, rezolvare de probleme); abilități sociale și de relaționare (cu adulți, cu ceilalți copii), cooperare și muncă în echipă; abilități emoționale (gestiunea emoțiilor); abilități de viață independentă și autonomie. Observațiile echipelor de proiect arată fără echivoc potențialul enorm al experiențelor pozitive în jocul de șah, asupra motivației și încrederii copiilor în forțele proprii, ducând în mod firesc, așa cum de altfel se poate observa și din rezultatele evaluărilor, la creșterea motivației copiilor pentru activitățile educaționale, dezvoltarea curiozității și îmbunătățirea atenției și puterii de concentrare la activități. Totodată, experiența partenerilor arată beneficii surprinzătoare ale programului la copiii având tulburări de comportament și deficit de atenție. Copii care de obicei nu reușeau să se concentreze și deranjau frecvent activitățile educative, cu multe absențe de la școală și risc major de abandon școlar, și-au găsit în jocul de șah o activitate provocatoare care le-a trezit interesul și îi determină să fie foarte implicați, să nu lipsească la program și să urmărească să devină din ce în ce mai buni la șah, acceptând regulile pe care trebuie să le respecte și modelându-și comportamentul în direcție pozitivă.
      Principalul rezultat al proiectului este elaborarea de către parteneri a ghidului de implementare al programului inovativ de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor prin șah. Acesta prezintă metodologia și oferă modele ale principalelor instrumente create, urmărind să asigure transferul know-how-ului acumulat de echipa internațională implicată în proiectul mai sus menționat către alte ONG-uri, instituții și profesioniști din zona transfrontalieră care lucrează în domenii conexe educației (școli, centre cu oferte de programe after-scool și de timp liber, cluburi sportive, asociații culturale și de tineret) și în mod deosebit cel al susținerii incluziunii sociale al copiilor din medii defavorizate și prevenirea abandonului școlar timpuriu (servicii sociale tip centre de zi și centre rezidențiale pentru copii, servicii comunitare, etc...). Ghidul „Program de dezvoltare a abilităților de viață prin șah”, este disponibil gratuit, în format electonic pentru orice persoană interestă, prin solicitare realizată prin e-mail la adresa: office@crest.ro.
Informații suplimentare: Asociația CREST, RO-440069 Satu Mare, Str.Alexandru Odobescu Nr.48, telefon/fax 0261-877770, 0261-877771, mobil 0722-112189, office@crest.ro. Persoană de contact: Angela SZEKELY – consilier juridic.


Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

ZIUA PORȚILOR DESCHISE CHESS START RO-HU: „ȘAHUL: ACCES LA DEZVOLTARE PENTRU TOȚI COPIII”


Asociația CREST în parteneriat cu Asociația STEA din Satu Mare a invitat toți copiii, împreună cu părinții sau cadrele didactice interesate, la o zi specială de activități menite să le ofere celor mici posibilitatea să descopere șahul ca un extraordinar mijloc de dezvoltare personală și a abilităților lor cognitive: 
„Ziua porților deschise CHES START RO-HU – Șahul: acces la dezvoltare pentru toți copiii” a avut loc luni, 16 decembrie în intervalul orar 10.30 – 18.00 în Satu Mare după programul următor:
10.30 – 14.00 : Activități pentru copii de descoperire a șahului ca mijloc de dezvoltare personală, organizate în sala de șah din incinta centrului de zi al Asociației Stea, Bulevardul Octavian Goga nr.14 din Satu Mare
15.00 – 18.00 : Competiție amicală de șah pentru copii, organizată la sediul sălii de șah amenajată în cadrul proiectului CHESS START – ROHU, în Satu Mare, Strada Homorodului, bl CH4, ap.1
Activităție s-au adresat tuturor copiilor cu vârsta între 4 și 18 ani, indiferent de nivelul de cunoaștere a jocului de șah (sunt așteptați chiar și cei care nu au avut niciodată ocazia de a descoperi șahul), dar și părinților sau altor persoane implicate în educația copiilor. Scopul evenimentului a fost acela de a informa și sensibiliza participanții cu privire la beneficiile majore ale acestui sport al minții pentru dezvoltarea abilităților de viață a copiilor, în mod deosebit, abilitățile cognitive (atenție, memorie, gândire logică, rezolvare de problem, managementul resurselor, etc..) dar și cele de comunicare, relaționare și management al emoțiilor. Copiii sunt așteptați cu mare drag cu surprize și premii.
La nivel mondial este recunoscut faptul că beneficiile și avantaje șahului în dezvoltarea intelectuală a copiilor sunt imense astfel încât aproape 30 de țări (Belgia, Canada, Statele Unite, Rusia, China, Venezuela, etc…) au ajuns să introducă acest sport al minții în programa școlară. Numeroase studii științifice realizate în plan internațional susțin potențialul acestui sport în domeniul dezvoltării capacităților mentale, a aptitudinilor și a calităților copiilor și tinerilor, cu rezultate concrete în îmbunătățirea performanțelor școlare deoarece prin șah copiii :
·     își cresc coeficientul de inteligență și își îmbunătățesc capacitatea de concentrare
·     își dezvoltă abilitățile matematice și gândirea logică, jucătorul aplicând principii strategice și analizând consecințele unor mutări
·     sunt puși în situații practice pentru luarea de decizii rapide şi corecte sub presiunea timpului, abilitate ce poate îmbunătăți performantele la examenele școlare
·     își dezvoltă abilitățile de gândire critică
·     își exersează imaginația și creativitatea
·     sunt inspirați să își dorească să se auto-perfecționeze și să fie perseverenți
·     își dezvoltă spiritul de independenta, obligând jucătorul să ia decizii bazate numai pe propriul raționament
·     învață importanta unei planificări flexibile, a concentrării şi consecințelor propriilor decizii
·     își dezvoltă încrederea în sine și imaginea de sine fără o supradimensionare a ego-ului, de vreme ce au satisfacții mai ales atunci când câștigă, dar în mod inevitabil învață și să piardă, asumându-și responsabilitatea pentru deciziile luate
 „Ca părinți, cadre didactice, educatori și alți adulți implicați în educația copiilor, cu toții ne dorim să-i susținem pe cei mici, să aibă încredere în sine, să învețe și să-și dezvolte abilitățile și competențele, astfel încât să fie pregătiți să facă față cu brio provocărilor vieții. Într-o perioadă în care se vehiculează atât de tare nevoia de schimbare în sistemul de învățământ, în care ni se transmite că o mare parte din copiii din România sunt analfabeți funcționali deoarece au acumulat cunoștințe pe care nu le știu folosi în practică, ca adult responsabil de educația unui copil, nu poți să nu te întrebi care sunt metodele potrivite. Unul din răspunsurile pe care noi am avut posibilitatea de a-l testa la Asociația Stea prin intermediul oportunităților de colaborare oferite de proiectului CHESS START RO-HU este folosirea potențialului enorm al șahului, ca mijloc de susținere a unei dezvoltări armonioase a cunoștințelor, abilităților și a personalității copiilor. Recomand cu mare drag oricărui părinte sau profesionist să încerce astfel de activități cu copiii de care se ocupă, măcar la nivel de joc educativ și de oportunitate de petrecere constructivă a timpului liber.”, a declarat Cristina Bala, manager de proiect și director al Asociației Stea.
„Ziua porților deschise CHES START RO-HU – Șahul: acces la dezvoltare pentru toți copiii” a avut loc în cadrul proiectului "CHESS START RO-HU - Dezvoltarea în comun a unui instrument transfrontalier de incluziune socială bazat pe șah", cod ROHU-277, realizat în perioada decembrie 2018 – decembrie 2019 de către Asociația CREST în parteneriat cu Asociația STEA și Clubul Sportiv DAVID din Ungaria. Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, AP6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților), Obiectiv specific SO11/b Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților, și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria. Obiectivul general al proiectului este intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a comunităților din Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg prin dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru problemele comune de incluziune socială a comunităților marginalizate, contribuind la o cooperare transfrontalieră mai activă a diferitelor instituții și cetățeni.
 Informații suplimentare: Asociația CREST, RO-440069 Satu Mare, Str.Alexandru Odobescu Nr.48, telefon/fax 0261-877770, 0261-877771, mobil 0722-112189, office@crest.ro. Persoană de contact: Angela SZEKELY – consilier juridic.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

vineri, 13 decembrie 2019

Conferință internațională „Program inovativ de dezvoltare a abilităților de viață prin șah”

Asociația CREST, în parteneriat cu Asociația STEA și Clubul Sportiv DAVID din Ungaria și Colegiul Național al Asistenților Sociali – Structura Teritorială Satu Mare are deosebita plăcere de a invita profesioniștii interesați la conferința internațională intitulată „Program inovativ de dezvoltare a abilităților de viață prin șah”, care va avea loc în data de 18 decembrie 2019, la Satu Mare, eveniment de transfer de bune practici dedicat profesioniștilor care lucrează cu copii preșcolari și școlari în cadrul a diferite programe complementare cursurilor școlare, inclusiv a serviciilor sociale ce vizează susținerea incluziunii sociale a copiilor din medii defavorizare și combaterea discriminării.
Evenimentul are loc în cadrul proiectului "CHESS START RO-HU - Dezvoltarea în comun a unui instrument transfrontalier de incluziune socială bazat pe șah", cod ROHU-277, realizat de către cele 3 organizații neguvernamentale mai sus menționate în perioada decembrie 2018 – decembrie 2019. Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, AP6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților), Obiectiv specific SO11/b Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților, și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria.

Elementul central al proiectului îl reprezintă colaborarea dintre experții celor 2 ONG-uri din Satu Mare cu vastă experiență în domeniul social și specialiștii din domeniul șahului din cadrul unui club sportiv din Nyiregyhaza, într-un proces de construire și testare de metodologii și instrumente inovative de suținere a dezvoltării personale și a abilităților de viață a copiilor preșcolari și școlari, folosind ca element central potențialul enorm al jocului de șah. Timp de 12 luni, echipele de specialiști din cadrul celor 3 ONG-uri au lucrat în strânsă colaborare, reușind să creeze un program de dezvoltare a abilităților de viață prin șah, de a cărui implementare au beneficiat un număr de 100 de copii de vârstă școlară, 50 din Ungaria și 50 din România, 70% dintre aceștia fiind copii vulnerabili din comunități de Romi marginalizate. Programul constă din îmbinarea armonioasă a antrenamentelor de șah (realizate inclusiv cu copii care nu au mai jucat niciodată șah) cu activități educative, activități de consiliere de grup și o serie de activități complementare (antrenamente și competiții internaționale de șah, activități culturale, excursii, tabără) ce au oferit valoroase oportunități de interacțiune pozitivă între copii proveniți din medii sociale diferite, din cele două țări. Rezultatele înregistrate la copiii implicați în acest program sunt cu adevărat remarcabile în toate cele 4 mari domenii a abilităților de viață vizate: a) abilități cognitive și de învățare; b) abilități sociale și de relaționare; c) abilități emoționale și autocunoaștere și d) abilități de viață independentă și autonomie personală.

Scopul conferinței  „Program inovativ de dezvoltare a abilităților de viață prin șah” este acela de a realiza transferul know-how-ului acumulat de echipa internațională implicată în proiectul mai sus menționat către alte ONG-uri, instituții și profesioniști din zona transfrontalieră care lucrează în domenii conexe educației (școli, centre cu oferte de programe after-scool și de timp liber, cluburi sportive, asociații culturale și de tineret) și în mod deosebit cel al susținerii incluziunii sociale al copiilor din medii defavorizate și prevenirea abandonului școlar timpuriu (servicii sociale tip centre de zi și centre rezidențiale pentru copii, servicii comunitare, etc...).

În cadrul conferinței, profesioniștii din organizațiile implicate în proiect vor prezenta metodologia, tehnicile și instrumentele dezvoltate. De asemenea, vor evidenția rezultatele și concluziile experiențelor de implementare a serviciului social inovator creat în cadrul acestui proiect, obținute la nivelul copiilor cu care s-a lucrat de o parte și de alta a graniței și care au interacționat în cadrul activităților comune.

Participanții la conferință vor primi ghidul de implementare al „Programului de dezvoltare a abilităților de viață prin șah”, ce descrie metodologia și oferă modele ale principalelor instrumentelor create. Conferința include și o serie de ateliere practice menite să dezvolte competențele participanților de a adapta și de a implementa această metodologie, iar partea finală a evenimentului este dedicată unor schimburi de idei între participanții la conferință și echipa care a elaborat acest program, despre posibilitățile de transfer și adaptare a acestuia la nevoile și constrângerile specifice altor copii, inclusiv celor din grupuri vulnerabile, ca serviciu ce susține dezvoltarea personală și incluziunea acestora.
Participarea la conferință este gratuită, participanților fiindu-le asigurate în cadrul proiectului "CHESS START RO-HU - Dezvoltarea în comun a unui instrument transfrontalier de incluziune socială bazat pe șah", cod ROHU-277, pauza de cafea și masa de prânz. Nu se decontează cheltuieli de transport.Asistenții sociali înscriși în CNASR, vor beneficia de 2 credite profesionale.

Înscrierea la eveniment se poate face până cel târziu în data de 16 decembrie 2019, telefonic la numărul:  0743174169 sau prin e-mail:asociatiastea@gmail.com, persoană de contact Cristina-Maria Bala, manager de proiect Asociația Stea.  Locația exactă de derulare a evenimentului va fi comunicată participanților înscriși până cel târziu în data de 16 decembrie 2019.
Informații suplimentare: Asociația CREST, RO-440069 Satu Mare, Str.Alexandru Odobescu Nr.48, telefon/fax 0261-877770, 0261-877771, mobil 0722-112189, office@crest.ro. Persoană de contact: Angela SZEKELY – consilier juridic.


Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

AGENDA
Conferință internațională „Program inovativ de dezvoltare a abilităților de viață prin șah”
18 decembrie 2019, Satu Mare

10.30 – 11.00 : Înregistrarea participanților
11.00 – 12.00 : Metodologie, tehnici și instrumente specifice programului de dezvoltare a abilităților de viață prin șah
12.00 – 12.45:  Rezultate obținute și concluzii ale testării metodologiei
12.45 – 13.00 : Pauză de cafea
13.00 – 14.00 : Ateliere de dezoltare a abilităților de viață (organizate în paralel)
            A1. Modele de activități de dezvoltare a abilităților cognitive și de învățare
            A2. Modele de activități de dezvoltare a abilităților sociale și de relaționare
            A3. Modele de activități de dezvoltare a abilităților emoționale și autocunoașterii
14.00 – 15.00 : Pauză de masă
15.00 – 16.00: Dezbatere privind transferul metodologiei în intervenția cu diferite grupuri țintă
16.00 – 16.30: Concluzii și planuri pentru viitor

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...