joi, 12 iulie 2012

Tabără socio-educativă pentru copiii şi tinerii străzii la Cavnic, judeţul Maramureş


După o campanie de strângere de fonduri derulată prin numeroase acţiuni comunitare, un grup de 12 elevi de la liceul Saint Louis de Gonzangue din Franţa, coordonaţi de către asociaţia Solidarite Enfance Roumanie, desfăşoară în parteneriat cu Asociatia Stea, o tabară socio-educativă în beneficiul copiilor si tinerilor străzii din Satu Mare. Tabăra are loc  în localitatea Cavnic, judeţul Maramureş într-un decor superb de munte, departe de caniculă.
Această acţiune reprezintă rodul muncii de strângere de fonduri al grupului de tineri francezi care timp de 1 an au desfăşurat numeroase acţiuni pentru pregătirea şi găsirea resurselor necesare deruării acesteia : organizarea de concerte urmate de donaţii, căutare de potenţiali sponsori, strângere directă de fonduri prin acţiuni în comunitate, de tipul sprijinirii unor persoane la cumpărături urmate de mici donaţii, scrierea unei cereri de finanţare a acestui proiect şi trimiterea catre diferite organizaţii, firme şi familii. Unul dintre principalii sponsori care au răspuns apelului grupului de tineri voluntari francezi este S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A., care a acceptat să susţină acest proiect direcţionând către Asociaţia Stea cu suma de 8500 RON.
De această tabără beneficiază un grup de 12 copii şi tineri ai străzii, selectaţi dintre cei care frecventează centrul de zi al Asociaţiei Stea pe criterii legate de implicarea pe care au avut-o în activităţile educative, modul în care şi-au îndeplinit sarcinile şi eforturile depuse în direcţia dezvoltării personale în decursul anului, fiind şi un mod de recunoaştere a meritelor acestora, de punere în valoare a progreselor şi a atitudinilor pozitive şi de motivare a lor pentru o cât mai bună implicare în activităţile centrului de zi.
Aceşti copii şi tineri au oportunitatea de a trăi timp de 7 zile într-un cadru mult diferit de cel cotidian, într-o atmosferă de înţelegere, respect reciproc şi solidaritate, într-un cadru de vacanţă, dat totodată şi educativ, asigurat de voluntarii francezi şi echipa Asociaţiei Stea. Programul taberei cuprinde o multitudine de activităţi de animaţie, culturale, sportive si pedagogice axate în mod deosebit pe întărirea stimei şi a încrederii în sine a copiilor şi tinerilor străzii. Este de menţionat ca acest proiect nu îşi propune să schimbe în mod radical existenţa lor ci să le devolte un sentiment de preţuire a ceea ce au şi de auto-preţuire şi să le dezvolte abilităţile elementare de igienă, învăţându-i să îşi îmbunătăţească calitatea vieţii chiar şi în stradă.  Un alt scop al acestei tabere este de a-i conştientiza pe tineri de faptul că (susţinuţi prin intermediul serviciilor oferite de Asociatia Stea) ei  au posibilitatea şi puterea de a părăsi strada şi de a deveni cetăţeni activi, contribuind la dezvoltarea socio-economică a comunităţii lor.  
În data de 7 iulie, grupul de francezi a organizat o primire plină de culoare şi cântece tinerilor beneficiari ai centrului de zi al Asociatiei Stea care au ajuns la Cavnic, iar toată săptămâna aceasta este plină de activităţii şi schimburi de experienţă între voluntari şi echipa Asociaţiei Stea în scopul realizării cu succes a diverselor tipuri de activităţi de animaţie.
Acţiunea voluntarilor francezi este un excelent model de implicare socială pe care Asociaţia Stea doreşte să-l promoveze şi în rândul tinerilor din România. Întreaga experienţă, de la pregătirea taberei şi găsirea de finanţare, până la realizarea efectivă a programului de activităţi cu copiii şi tinerii străzii este pentru aceşti voluntari un excelent mijloc de a-şi dezvolta o serie de abilităţi foarte utile pentru viitorul lor : munca în echipă, scrierea de proiecte, planificarea, realizarea şi evaluarea unor activităţi, managementul resurselor şi multe altele legate de mobilizare şi implicare în acţiuni în folosul celor care au nevoie de sprijin.

luni, 9 iulie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ - Ateliere de educatie prin IT&C pentru copiii si tinerii străziiAsociaţia Stea anunţă lansarea unui proiect bazat pe derularea de activităţi educative folosind Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (IT&C) în scopul creşterii şanselor de reintegrare şcolară, profesională şi socială a copiilor şi tinerilor străzii.
Proiectul „Ateliere de educaţie prin IT&C pentru copiii şi tinerii străzii” se derulează în perioada iulie 2012 – iunie 2013, fiind unul dintre proiectele câştigătoare a 8 pachete informatice în cadrul apelului la proiecte ASSOCLIC organizat de către Asociaţia Ateliere Fără Frontiere, care urmăreşte identificarea şi echiparea proiectelor structurilor ce folosesc materialul informatic ca mijloc de educare şi formare în România.
Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt 17 copii şi tineri ai străzii din Satu Mare (14 – 35 ani) care frecventează cu regularitate centrul de zi al Asociaţiei Stea, care vor învăţa să folosească calculatorul şi cu ajutorul acestuia, să obţină acces la informaţii şi să îşi dezvolte abilităţile de viaţă.
Obiectivele proiectului “Ateliere de educaţie prin IT&C pentru copiii şi tinerii străzii” sunt :
·         Dezvoltarea deprinderilor de scris, citit, socotit şi cunoştinţele de cultură generală a copiilor şi tinerilor prin folosirea de softuri educaţive 
·         Dezvoltarea abilităţilor tinerilor de utilizare a calculatorului pentru căutarea unui loc de muncă şi pregătirea pentru angajare
·         Asimilarea de noi cunoştinţe despre reguli de igienă şi sănătate şi formarea de deprinderi de prevenire a îmbolnăvirilor
·         Dezvoltarea abilităţilor cultural-artistice şi creative şi cele de folosire a calculatorului şi a internetului
Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul centrului de zi se vor dezvolta o serie de ateliere educative asistate de calculator. Se vor folosi softuri educaţionale pentru : alfabetizare, matematică, ştiinţele naturii, geografie, cultură generală (anatomie, enciclopedii istorice, etc). De asemenea, cu ajutorul calculatoarelor vor fi organizate competiţii de cultură generală menite să consolideze asimilarea cunoştinţelor.
În cadrul atelierului de orientare şi integrare profesională, tinerii vor învăţa să folosească calculatorul şi internetul în scopul căutării unui loc de muncă, redactării CV-ului şi a scrisorilor de intenţie şi postării documentelor pe site-uri de plasare a forţei de muncă.  
În domeniul educaţiei pentru sănătate, softurile educaţionale folosite vor avea rolul de a transmite informaţii în ceea ce priveşte metodele de prevenire a bolilor. Facilităţile multimedia vor susţine vizual şi auditiv teoria prezentată de asistenţii sociali. De asemenea prin accesarea unor site-uri şi vizionarea de filme educative şi spoturi video, vor fi abordate probleme specifice copiilor şi tinerilor străzii: drogurile, alcoolul, tutunul.
În cadrul atelierelor de dezvoltare a abilităţilor cultural-artistice, sub îndrumarea echipei educative copii şi tinerii vor învăţa să prelucreze imagini şi desene prin intermediul unor softuri specifice, fiind sprijiniţi să contrubuie la realizarea unor articole despre activitatea centrului de zi.
Echipamentele IT vor contribui astfel la diversificarea metodelor educative folosite de Asociaţia Stea astfel încât informaţiile transmise să fie cât mai atractive şi mai uşor de însuşit de către copiii şi tinerii străzii. Acest lucru reprezintă un beneficiu pe termen lung, calculatoarele urmând să folosite în cadrul centrului de zi şi după terminarea acestui proiect.
Prin investiţia în educaţia copiilor şi tinerilor străzii acest proiect va contribui la reducerea îmbolnăvirilor, a consumului de alcool şi droguri şi la incluziunea socială a acestora, facilitând integrarea lor şcolară şi profesională.
Acest proiect se derulează în cadrul centrului de zi al Asociaţiei Stea pentru copiii şi tinerii străzii care funcţionează prin proiectul StradAlternativa implementat împreună cu organizaţiile Asociaţia Popica Onlus din Italia şi Solidarite Enfance Roumanie din Franţa, în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare şi Asociaţia Grenoble Isere Roumanie.
Asociatia STEA este o organizatie neguvernamentală infiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.
Pentru mai multe detalii, va stăm la dispozitie la telefon 0361-884330. Persoana de contact: Cristina-Maria Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.comwww.asociatiasteasm.ro

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...