joi, 12 iulie 2012

Tabără socio-educativă pentru copiii şi tinerii străzii la Cavnic, judeţul Maramureş


După o campanie de strângere de fonduri derulată prin numeroase acţiuni comunitare, un grup de 12 elevi de la liceul Saint Louis de Gonzangue din Franţa, coordonaţi de către asociaţia Solidarite Enfance Roumanie, desfăşoară în parteneriat cu Asociatia Stea, o tabară socio-educativă în beneficiul copiilor si tinerilor străzii din Satu Mare. Tabăra are loc  în localitatea Cavnic, judeţul Maramureş într-un decor superb de munte, departe de caniculă.
Această acţiune reprezintă rodul muncii de strângere de fonduri al grupului de tineri francezi care timp de 1 an au desfăşurat numeroase acţiuni pentru pregătirea şi găsirea resurselor necesare deruării acesteia : organizarea de concerte urmate de donaţii, căutare de potenţiali sponsori, strângere directă de fonduri prin acţiuni în comunitate, de tipul sprijinirii unor persoane la cumpărături urmate de mici donaţii, scrierea unei cereri de finanţare a acestui proiect şi trimiterea catre diferite organizaţii, firme şi familii. Unul dintre principalii sponsori care au răspuns apelului grupului de tineri voluntari francezi este S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A., care a acceptat să susţină acest proiect direcţionând către Asociaţia Stea cu suma de 8500 RON.
De această tabără beneficiază un grup de 12 copii şi tineri ai străzii, selectaţi dintre cei care frecventează centrul de zi al Asociaţiei Stea pe criterii legate de implicarea pe care au avut-o în activităţile educative, modul în care şi-au îndeplinit sarcinile şi eforturile depuse în direcţia dezvoltării personale în decursul anului, fiind şi un mod de recunoaştere a meritelor acestora, de punere în valoare a progreselor şi a atitudinilor pozitive şi de motivare a lor pentru o cât mai bună implicare în activităţile centrului de zi.
Aceşti copii şi tineri au oportunitatea de a trăi timp de 7 zile într-un cadru mult diferit de cel cotidian, într-o atmosferă de înţelegere, respect reciproc şi solidaritate, într-un cadru de vacanţă, dat totodată şi educativ, asigurat de voluntarii francezi şi echipa Asociaţiei Stea. Programul taberei cuprinde o multitudine de activităţi de animaţie, culturale, sportive si pedagogice axate în mod deosebit pe întărirea stimei şi a încrederii în sine a copiilor şi tinerilor străzii. Este de menţionat ca acest proiect nu îşi propune să schimbe în mod radical existenţa lor ci să le devolte un sentiment de preţuire a ceea ce au şi de auto-preţuire şi să le dezvolte abilităţile elementare de igienă, învăţându-i să îşi îmbunătăţească calitatea vieţii chiar şi în stradă.  Un alt scop al acestei tabere este de a-i conştientiza pe tineri de faptul că (susţinuţi prin intermediul serviciilor oferite de Asociatia Stea) ei  au posibilitatea şi puterea de a părăsi strada şi de a deveni cetăţeni activi, contribuind la dezvoltarea socio-economică a comunităţii lor.  
În data de 7 iulie, grupul de francezi a organizat o primire plină de culoare şi cântece tinerilor beneficiari ai centrului de zi al Asociatiei Stea care au ajuns la Cavnic, iar toată săptămâna aceasta este plină de activităţii şi schimburi de experienţă între voluntari şi echipa Asociaţiei Stea în scopul realizării cu succes a diverselor tipuri de activităţi de animaţie.
Acţiunea voluntarilor francezi este un excelent model de implicare socială pe care Asociaţia Stea doreşte să-l promoveze şi în rândul tinerilor din România. Întreaga experienţă, de la pregătirea taberei şi găsirea de finanţare, până la realizarea efectivă a programului de activităţi cu copiii şi tinerii străzii este pentru aceşti voluntari un excelent mijloc de a-şi dezvolta o serie de abilităţi foarte utile pentru viitorul lor : munca în echipă, scrierea de proiecte, planificarea, realizarea şi evaluarea unor activităţi, managementul resurselor şi multe altele legate de mobilizare şi implicare în acţiuni în folosul celor care au nevoie de sprijin.

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...