marți, 26 iulie 2011

Conferinţa naţională „Formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi în stradă”


În data de 28 iulie 2011, Asociaţia Stea organizează Conferinţa „Formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi în stradă”, în cadrul proiectului de parteneriat Leonardo da Vinci nr: LLP-LdV/PAR/2009/RO/101, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programul "Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii".
Scopul evenimentului este acela de a promova modelele de bune practici în ceea ce priveşte sistemul de intervenţie şi formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi în stradă identificate pe parcursul proiectului în Franţa, Italia, Spania şi România, de a dezbate împreună cu participanţii priorităţile de acţiune cu privire la nevoile de formare specifică a profesioniştilor din România şi de a continua schimbul de experienţă şi reflecţia cu privire la modalităţile concrete de îmbunătăţire a programelor de formare existente în ţara noastră.
Conferinţa va avea cu începere de la ora 9,30 la Hotel Astoria din Satu Mare, Strada Kogălniceanu nr.1.
Cu această ocazie va avea loc şi lansarea versiunii în limba română a publicaţiei finale, realizate în cadrul proiectului de parteneriat Leonardo da Vinci nr: LLP-LdV/PAR/2009/RO/101 „La formation des professionnels travaillant avec les enfants des rues et dans la rue” (Formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi copiii în stradă), care este un instrument în care specialiştii din domeniu vor găsi informaţii cu privire la sistemele de intervenţie cu copiii străzii (politici sociale, cadrul legislativ, servicii publice şi private) existente în România, Franţa, Italia şi Spania şi starea actuală a formării iniţiale şi continue a profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi în stradă. De asemenea, publicaţia prezintă rezultatele muncii partenerilor din cele patru ţări care, pe parcursul schimburilor de experienţă realizate în cei doi ani de implementare a proiectului, au identificat nevoile de formare a profesioniştilor din acest domeniu şi au elaborat recomandări de îmbunătăţire a formării, respectiv propuneri cu privire la conţinutul de bază a programelor de formare specializată necesară dezvoltării unor competenţe specifice pentru o mai bună adaptare a intervenţiei la nevoile şi caracteristicile copiilor străzii şi în stradă.
Prin intermediul meselor rotunde organizate în cadrul acestui eveniment dorim să avem un schimb de informaţii şi de bune practici cu participanţii, pe de o parte, cu privire la serviciile sociale destinate reducerii amplorii fenomenului copiii străzii şi pe de altă parte, la formarea profesioniştilor din domeniu. Astfel, invităm participanţii la conferinţă să prezinte acţiunea lor cu copiii străzii şi programele de formare (internă şi / sau externă) la care au acces angajaţii şi voluntarii proprii, sau cele furnizate pentru alţi profesionişti din domeniu.
Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Acest comunicat reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330. Persoana de contact: Cristina-Maria Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.com.

Actiune franco-română de responsabilitate socială

În perioada 8 - 22 iulie în localităţile Livada şi Livada Mica din Satu Mare s-au desfăşurat două tabere de animaţie socio-educativă dedicate copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare, îndrumaţi de membri ai echipei educative din cadrul Asociatei Stea. Această experienţă a fost o adevărată acţiune de responsabilitate socială menită să aducă bucurie unor copiii şi tineri care trăiesc în condiţii de extremă dificultate şi să le crească acestora motivaţia pentru schimbare, stima de sine şi gradul de responsabilitate pentru implicarea activă în demersuri de integrare socială.


La cele două tabere au participat 16 copii şi tineri ai străzii care frecventează centrul de zi al Asociaţiei Stea, 3 fete şi 13 băieţi, cu vârste cuprinse între 10 şi 35 de ani. Ei au fost încadraţi de către 19 volunatri francezi şi de responsabilul centrului de zi, sprijiniţi la realizarea activităţilor de către copiii şi tinerii din Livada Mică, membrii ai "Ligii tinerilor ortodocsi". Este de menţionat faptul că aceştia din urmă sunt deja voluntari la Asociaţia Stea unde activează de câteva luni bune la activităţi săptămânale de animaţie socio-educativă în cadrul centrului de zi.


Partenerii şi in acelasi timp prietenii Asociatiei Stea care au organizat aceste tabere sunt grupurile de liceeni din Paris de la liceul Franklin mobilizati de asociaţia Solidarite Enfance Roumanie (SER), care în decursul ultimului an au organizat diverse evenimente şi acţiuni caritabile în Franţa, cu scopul strângerii fondurilor necesare realizării acestor tabere.


Locaţia, hrana, accesul la duşuri, transportul local şi buna desfăşurare a taberelor au fost asigurate de către comunitatea din Livada mobilizată de preotul Blideran Olimpiu, devenită un partener de nădejde a Asociatiei Stea şi mai ales a copiilor şi tinerilor străzii. Ingredientul care a făcut diferenţa dintre nişte tabre reuşite şi unele de neuitat a fost, pe lângă implicarea comunităţii, participarea la activităţi a tinerilor din Livada Mică. Din lista partenerilor nu îi putem uita pe directorul şcolii din Livada şi primarul localităţii a căror implicare a fost necondiţionată şi extrem de importantă.


Taberele au avut beneficii multiple atât pentru tinerii străzii cât şi pentru celelalte părţi implicate. Pentru copii şi tineri, taberele au fost adevărate cure de dezintoxicare şi totodată oportunităţi în care, prin socializare şi interacţiunea în mediul educativ stabilit, ei şi-au dezvoltat ailităţile de comunicare, cooperare, fair-play, responsabilitate, exprimare a emoţiilor. În tabere s-au legat adevarate prietenii între membrii comunităţii, copiii şi tinerii străzii, grupurile de francezi şi echipa Asociaţiei Stea şi s-au întarit cele deja existente, în mod special, relaţiile de incredere dintre membrii echipei educative şi beneficiari.


În cadrul acestor tabere s-au organizat multiple activităţi : activităţi sportive (fotbal, tenis, volei, olimpiade), lucru manual (realizarea de brăţări, trese în par, scooby-doo, etc), pescuit, dans, cântec, foc de tabară, jocuri cu apa şi vopsea. De asemenea, copiii şi tinerii străzii au fost responsabilizaţi cu sarcini de curăţenie şi organizare a timpului de masa. Comportamentul şi implicarea acestora a fost admirabilă demonstrând că nu sunt cu nimic diferiţi faţă de oricare dintre noi.

marți, 12 iulie 2011

Conferinţa internaţională finală a proiectului „La formation des professionnels travaillant avec les enfants des rues et dans la rue”Specialişti din Satu Mare, Baia Mare şi Bucureşti au reprezentat România la Conferinţa internaţională finală a proiectului „La formation des professionnels travaillant avec les enfants des rues et dans la rue” (Formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi în stradă), proiect realizat cu sprijin financiar primit prin programul “Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii” fiind un proiect de parteneriat Leonardo da Vinci (LLP-LdV/PAR/2009/RO/101).


Evenimentul a avut loc la finalul săptămânii trecute, în data de 8 iulie, la Paris, şi a reunit specialişti din Franţa, România, Italia şi Spania care lucrează cu copiii străzii, reprezentanţi ai unor universităţi şi instituţii de formare profesională care asigură pregătirea diferitelor tipuri de profesionişti care lucrează cu copiii străzii, precum şi reprezentanţi ai factorilor de decizie politică din Franţa. România a fost reprezentată de o parte a membrilor Comitetului Naţional constituit în cadrul acestui proiect :
- Cristina-Maria BALA, director al Asociaţiei Stea din Satu Mare
- Doina VĂSUŢ, director al Serviciului Public de Asistenţă Socială din Satu Mare
- Camelia TARBA, coordonator al Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din Satu Mare
- Rodica GREGORIAN, director al Asociaţiei Sprijinirea Integrării Sociale din Bucureşti
- Bogdan ILUŢIU, preşedinte al Fundaţiei de Voluntari Somaschi din Baia Mare
- Sergiu SÎNĂ, supraveghetor în cadrul Fundaţiei de Voluntari Somaschi din Baia MareConferinţa a fost structurată pe două mari teme : cea a sistemului de intervenţie şi a serviciilor sociale existente la nivelul celor 4 ţări europene pentru copiii străzii şi copiii în stradă, respectiv, cea privind posibilităţile de formare a profesioniştilor care lucrează cu aceştia. Conferinţa a avut un pronunţat caracter participativ, alternând prezentările elaborate de diverşii invitaţi, cu dezbateri de tip „masă rotundă” care au oferit posibilitatea implicării active a participanţilor ducând la continuarea schimbului de experienţă şi a reflecţiei cu privire la nevoile de formare şi modalităţile concrete de îmbunătăţire a programelor de formare existente la nivel european.
În cadrul conferinţei, partenerii principali din proiectul Leonardo da Vinci, asociaţia La Voix de l’Enfant din Franţa, Asociaţia Stea din România, Associacion Catalana per la Infancia Maltractada din Spania şi Save the Children din Italia au prezentat rezultatele proiectului, insistând asupra modelelor de bune practici identificate prin schimburile de experienţă şi studiile realizate la nivelul celor 4 ţări. De asemenea a fost lansată publicaţia finală elaborată în cadru proiectului care reprezintă un ghid cu privire la intervenţia şi formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi în stradă şi cuprinde propunerile şi instrumentul elaborat de partenerii proiectului cu privire la conţinutul de bază a programelor de formare specializată necesară dezvoltării unor competenţe specifice pentru o mai bună adaptare a intervenţiei la nevoile şi caracteristicile copiilor străzii şi în stradă.


Un accent deosebit a fost pus pe transmiterea concluziilor, respectiv a recomandărilor şi a propunerilor elaborate de specialiştii implicaţi în proiect, accentuând nevoia de a întări şi de a dezvolta programele de formare specifică pentru profesioniştii care se ocupă de copiii şi adolescenţii aflaţi pe stradă şi în stradă, conştientizând faptul că aceşti minori se deplasează dintr-o ţară în alta şi că există o mare necesitate de a armoniza la nivel european programele de formare specifică.
În cursul lunii iulie 2011, Asociaţia Stea asigură realizarea versiunii în limba română a publicaţiei finale urmând ca aceasta să fie lansată în cadrul unei conferinţe naţionale prin care se urmăreşte diseminarea la nivel naţional a rezultatelor, respectiv a instrumentelor elaborate în cadrul proiectului contribuind la sprijinirea formării profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi în stradă în România.
Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Acest comunicat reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330. Persoana de contact: Cristina-Maria Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.com.

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...