luni, 28 martie 2016

ONG-urile și instituțiile sătmărene lansează strategia de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare până în 2020 Miercuri, 30 martie 2016, cu începere de la ora 11.00 în sala de ședințe a Consiliului Local din Satu Mare, Asociația Stea alături de ONG-urile și instituțiile cu activitate aflată în strânsă legătură cu domeniul social invită la dezbatere diferiți factori interesați, în cadrul seminarului local - Probleme, nevoi, oportunităţi şi soluţii în dezvoltarea serviciilor sociale locale.

Evenimentul marchează lansarea „Planului strategic de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare până în 2020”, rezultat al unui efort extraordinar al majorității ONG-urilor și instituțiilor ce activează în domeniul social la Satu Mare, ghidat de dorința de a găsi rezolvarea pe plan local a problemelor cu care se confruntă persoanele aflate în dificultate. Documentul strategic propus este rezultatul final al unui proces ce a durat cinci luni şi care a îmbinat două mari componente: workshop-urile cu reprezentanții din mediul ONG și cel instituțional care au dezbătut și au construit împreună fiecare parte componentă a acestei strategii și cercetarea socială cu tema „Evaluarea serviciilor sociale, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficientă a resurselor pe plan local”. De asemenea, strategia are la bază rezultatele studiului „Evaluarea nevoilor și a accesibilității la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare”, realizat în 2015 ce a urmărit să identifice situația cu care se confruntă persoanele aflate în dificultate din Satu Mare.

Planul strategic de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare identifică priorităţile privind dezvoltarea serviciilor sociale, analizează modalităţile de corelare a nevoii de servicii sociale cu resursele financiare necesare, formulează obiectivele strategice, măsurile de dezvoltare, prioritățile strategice și planul de acțiune privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul municipiului Satu Mare până în anul 2020. 

Elaborarea acestui document strategic a reprezentat cea de a treia mare etapă de acțiune a Grupului de lucru intersectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare – GIPEX, constituit în septembrie 2014 la inițiativa Asociației Stea. Prin acest grup de lucru intersectorial, 26 de organizații și instituții sătmărene și-au propus să dezvolte un cadru comun de acțiune menit să crească capacitatea de intervenție la nivel local pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile și să promoveze implicarea comunității în prevenirea și rezolvarea problemelor din domeniul social. Scopul GIPEX este identificarea de soluţii adecvate de creștere a accesului grupurilor vulnerabile la serviciile sociale și de bază existente în comunitate, printr-o abordare integrată a nevoilor beneficiarilor, în vederea prevenirii și depășirii situaţiilor de dificultate. De asemenea, grupul de lucru își propune să contribuie prin diferite tipuri de acţiuni la combaterea discriminării, promovarea cetăţeniei active, a solidarităţii sociale și cristalizarea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului ONG.
Membrii Grupului de lucru intersectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare sunt : Asociația Stea ; Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare ; Poliţia Locală a Municipiului Satu Mare ; Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare ; Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Satu Mare ; Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare ; Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Satu Mare ; Biroul Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare ; Inspectoratul Școlar Judeţean Satu Mare ; Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională ; Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare ; Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare ; Spitalul Județean de Urgență Satu Mare ; Serviciul de PROBAȚIUNE Satu Mare ; Penitenciarul Satu Mare ; Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare ; Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare ; Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Satu Mare ; Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, structura teritorială Satu Mare ; Organizaţia CARITAS a Diecezei Satu Mare ; Fundaţia FARA România Filiala Foyer Satu Mare ; Fundația Hans Lindner, Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Satu Mare Crucea Roșie Română, fliala Satu Mare, Asociaţia Frères Europa și Asociaţia Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului.

În procesul de construire a planului strategic de dezvoltare a domeniului social, membrilor GIPEX s-au alăturat și alte 5 organizații sătmărene :Asociaţia Copii – Satu Mare ; Asociaţia Satul de Lut ; Asociaţia Sătmăreană pentru Promovarea Sănătăţii Mentale ; Asociaţia Langdon-Down Transilvania și Clubul Sportiv Okinawa.

„Suntem încrezători că drumul trasat de echipa care a lucrat la această strategie are o fundație puternică și va ghida pe termen lung deciziile și acțiunile actorilor locali pentru a face mai bună viața persoanelor aflate în dificultate. Mulțumim tuturor celor care au ales să se implice în construirea acestui document strategic și avem speranța că vom continua să lucrăm împreună la fel de motivați, cooperanți și determinați pe perioada de implementare a planului de acțiune, astfel încât, prin parteneriat, viziunea noastă comună să devină realitate:

„Comunitatea sătmăreană e capabilă să ofere un pachet integrat de servicii tuturor persoanelor aflate în nevoie, în care fiecare actor social își asumă rolul și acționează complementar, valorizând relaționarea și responsabilitatea, astfel încât fiecare membru al comunității să poată duce o viață demnă.””

a declarat Cristina Bala, managerul proiectului și director al Asociației Stea.

            În perioada următoare, documentul propus va intra într-un proces de dezbatere publică, oferind posibilitatea oricărui factor interesat să aducă completări sau să propună modificări. Aceasta este o etapă importantă din procesul coordonat de către Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare, cu susținerea tuturor organizațiilor și instituțiilor care au contribuit la construirea acestui plan strategic, prin care acesta va fi propus spre aprobare autorităților locale, pentru a deveni într-adevăr strategia unitară ce aduce împreună și potențează eforturile tuturor părților interesate pentru o dezvoltare durabilă a domeniului social cu impact major asupra bunăstării comunității sătmărene.

„Planul strategic de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare până în 2020” a fost realizat în cadrul proiectului “Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, derulat de Asociația Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţia Locală a municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).


Despre Asociaţia Stea

Asociaţia Stea este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0743174169, persoana de contact: Cristina Bala, manager proiect, sau va rugăm să accesați : www.asociatiasteasm.ro

vineri, 18 martie 2016

Asociaţia Stea îşi construieşte viitorul


Schimbare, noutate, creativitate, inovaţie sunt cuvintele cheie care caracterizează noua experienţă prin care trece echipa asociaţiei Stea.

Asociaţia Stea beneficiază în această perioadă de o importantă oportunitate de dezvoltare organizațională,dar şi personală prin desfăşurarea unui curs de competenţe antreprenoriale pentru 14 angajaţi şi voluntari ai asociaţiei, la Satu Mare. Programul intensiv de 80 de ore este realizat de către  Ovidiu Ilea, trainer şi manager firmă de consultanţă în Cluj Napoca.

Cu ajutorul acestui formator tânăr şi vizionar, cu experienţă în consultanţă antreprenorială, participanţii îşi dezvoltă în cadrul cursului diferite competenţe pentru a identifica cele mai potrivite soluții de construire a unei afaceri de economie socială care să contribuie pe termen lung la creșterea sustenabilității organizației și dezvoltarea ei în direcţia misiunii acesteia. Pornind de la elementele de bază ale unui afaceri, cursanţii descoperă noi oportunităţi în ceea ce priveşte atragerea de resurse prin antreprenoriat şi dezvontă planul de afaceri care să asigure sustenabilitatea activităţii de horticultură creată prin proiectul „Start pentru incluziune socială prin muncă” şi transformarea ei într-o afacere care să susţină cauza socială pentru care militează Asociaţia Stea.

Cele mai importante tematici abordate în cadrul acestui curs sunt: etapele unui plan de afaceri, viziunea şi strategia care coordonează un plan de afaceri, analiza pieţei, analiza costurilor de operare, investiţii necesare, proiecţii financiare, modelul unui plan de afaceri, managementul proiectelor, riscul în afaceri, negocierea în afaceri, marketing-ul în afaceri.


,,Acest curs ne oferă o oportunitate esenţială de planificare a dezvoltării organizaţiei noastre la care participă deopotrivă membrii ai Consiliului Director, angajaţii, dar şi alţi voluntari din cadrul asociaţiei. Împreună ne propunem să creăm prin afacerea de economie socială locuri de muncă adaptate tinerilor aflați în dificultate cu care lucrăm, făcându-i capabili de a se susţine ei înşişi, câştigându-și astfel independenţa faţă de sistemul de asistenţă socială. Este după părerea noastră cea mai bună cale pentru incluziunea durabilă a adulților aflați în dificultate, permițându-ne mai mult ca oricând să acțiuonăm în direcția principiului director al muncii noastre „Nu da omului pește, ci învață-l să pescuiască”, a declarat Cristina Bala, managerul proiectului și director al Asociației Stea.
      
Această activitate de formare profesională se desfășoară în cadrul proiectului „Start pentru incluziune socială prin muncă”, implementat de Asociația Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare, în perioada 1 aprilie 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).


Despre Asociaţia STEA
Asociaţia STEA este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.


Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau vă rugăm să vizitaţi:  www.asociatiasteasm.ro

miercuri, 16 martie 2016

Asociația Stea - Împreună pentru Campania de Antidiscriminare a Grupurilor vulnerabile 2016


Și în acest an, Asociația Stea mobilizează comunitatea locală în lupta antidiscriminare a persoanelor aflate în dificultate, invitând sătmărenii să participe la o serie de evenimente publice care se vor desfășura în perioada 21 - 27 martie 2016 în scopul combaterii inegalităţilor sociale, a sărăciei şi excluziunii prin cetățenie activă și solidaritate.


În realizarea activităților din cadrul campaniei sunt implicați 64 de copii și tineri, beneficiari ai programelor educaționale din cadrul Centrului de zi al Asociației Stea, 30 de voluntari, reprezentanți ai 26 de  organizații și instituții membre ale Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale – GIPEX, parteneri, oameni de cultură și susținători ai organizației noastre care au decis să se alăture acestei cauze pentru a construi împreună o comunitate mai bună pentru copiii noștri.

Evenimentele din cadrul campaniei sunt:

Lansarea campaniei și vernisaj expoziție „Sub Steaua Prieteniei” – Luni, 21.03.2016 de la ora 14.00 la Muzeul Județean Satu Mare
Partenerii, mass-media și publicul larg sunt așteptați la conferinţa de presă ce marchează lansarea campaniei antidiscriminare, care va fi urmată de vernisajul expoziţiei cu lucrările selectate în cadrul concursului de creaţie ,,Sub Steaua Prieteniei’’,ediţia a II-a. În cadrul evenimentului va avea loc și premierea lucrărilor câștigătoare la acest concurs, la care participă copii din grădinițe, școli și licee din Satu Mare, transmițând prin intermediul lucrărilor viziunea lor despre o lume mai bună. Concursul este organizat sub atenta îndrumare și implicare profesionistă a doamnei Cristina Gloria Oprișa, cunoscut artist plastic sătmărean. Expoziţia va fi găzduită de Muzeul Judeţean în perioada 21-27 martie 2016.

Marș anti-discriminare – Marți, 22.03.2016 de la ora 14.00 în Piața 25 octombrie
Un marș antidiscriminare menit să atragă sătmărenii în susținerea grupurilor vulnerabile va avea loc în data de 22 martie. Marșul va porni la ora 14.00 de pe platoul din Piața 25 Octombrie și va urma traseul: pasajul Corneliu Coposu - Parcul Central - pasajul Corneliu Coposu. Participanții sunt încurajați să pregătească pancarte cu mesaje anti-discriminare.

Competiție de fotbal „Cupa anti-discriminării 2016” - Miercuri 23.03.2016 de la ora 15.00 în sala de sport a Colegiului Tehnic „Unio-Traian Vuia’’
Campania antidiscriminare va continua în data de 23 martie cu o competiţie de fotbal între echipe compuse din tineri și adulți aflați în dificultate, respectiv tineri şi adulţi din comunitate, care va avea loc în sala de sport a Colegiului Tehnic „Unio-Traian Vuia’’ din Satu Mare.

Împreună - ANTI-DISCRIMINARE prin cultură și sport – Joi 24.03.2016 de la ora 15.00 în Piața 25 Octombrie
Din dorinţa de a folosi puterea uriașă a culturii și a sportului de a aduce oamenii împreună dincolo de orice fel de caracteristici care ne diferențiază, organizăm în parteneriat cu Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” un eveniment special. Această manifestare propune o serie de activități sportive și concursuri de tip ștafetă pentru copii de vârstă școlară și părinți. Programul va cuprinde și diferite momente artistice realizate de către cunoscuți artiști sătmăreni (Cserei Csaba, Rareș Jucan), prezentare de dans (Passion for Salsa) și momente de sport colectiv în aer liber (Tae-bo cu Ludmila). În cadrul acestui eveniment va avea loc și premierea textelor câștigătoare în cadrul concursului „Scriem altfel” pentru liceeni.

„Mesajul meu anti-discriminare” – Vineri 25.03.2016, în intervalul 10.00 - 16.00 în centrul orașului
Campania  va continua vineri, 25 martie 2016 printr-o acțiune stradală organizată de voluntarii Asociației Stea care vor oferi trecătorilor posibilitatea de a transmite mesaje antidiscriminare prin intermediul unui panou mobil. Mesajele vor fi fotografiate și transmise pe scară largă prin intermediul mijloacelor de comunicare online. 
Asociația Stea mulțumește doamnei Cristina Gloria Oprișa, Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu”, Muzeului Judeţean Satu Mare, Asociației Județene de Fotbal Satu Mare, Colegiului Tehnic „Unio-Traian Vuia’’, artiștilor care au susținut activitățile, partenerilor din cadrul Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale - GIPEX, Inspectoratului Școlar Județean, grădiniţelor,școlilor și liceelor partenere pentru implicarea, dăruirea și participarea în această campanie.

Campania “Antidiscriminare a grupurilor vulnerabile” se desfășoară în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, implementat de către Asociaţia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţia Locală a Municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor aflată în subordinea Consiliului Local Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).


Despre Asociaţia Stea

Asociaţia Stea este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.


Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0743174169, persoana de contact: Cristina Bala, manager proiect, sau va rugăm să accesați : www.asociatiasteasm.ro

luni, 14 martie 2016

2 zile suplimentare pentru transmiterea lucrărilor la concursul „Sub Steaua Prieteniei” – ediția a II-a

Asociaţia Stea anunţă prelungirea datei limită de predare a lucrărilor (colaj, desen în creion, acuarelă, tempera sau desen mixt) în cadrul concursului de creaţie intitulat “Sub Steaua Prieteniei” – Ediția a II-a,  până joi, 17 martie 2016.

La acest concurs sunt invitaţi să participe copii de vârstă preşcolară şi şcolară din judeţul Satu Mare prin intermediul instituţiilor de învăţământ (grădiniţie, şcoli, licee) dar şi direct, cu sprijinul familiei sau al instituţiilor şi ONG-urilor sătmărene. Concursul este parte a unei ample campanii de „Anti-discriminare a grupurilor vulnerabile” care se va derula în perioada 21 - 27 martie 2016 la Satu Mare în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, implementat de către Asociaţia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţia Locală a municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor aflată în subordinea Consiliului Local Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).

Scopul acestui concurs de creaţie este acela de a dezvolta cetăţenia activă în comunitate prin creşterea participării copiilor din judeţul Satu Mare în promovarea principiilor legate de combaterea inegalităţilor sociale, a sărăciei şi excluziunii şi promovarea antidiscriminării, a toleranţei şi înţelegerii multiculturale.

Vernisasuj expoziției și premierea lucrărilor se va desfăşura în cadrul unui eveniment festiv în data de 21 martie 2016 cu începere de la ora 14.00 la Muzeul Judeţean din Satu Mare.

Pentru detalii și consultarea regulamentului accesați:

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0743174169, persoana de contact: Cristina Bala, manager proiect.

Despre Asociaţia Stea
Asociaţia Stea este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.

vineri, 11 martie 2016

Conscurs de texte „scriem altfel” – pentru liceeni


Asociația Stea invită liceenii sătmăreni la un concurs de creaţie de texte având scopul de a dezvolta cetăţenia activă în comunitate prin creşterea participării tinerilor din judeţul Satu Mare în promovarea principiilor legate de combaterea inegalităţilor sociale, a sărăciei şi excluziunii şi promovarea antidiscriminării, a toleranței și înțelegerii multiculturale

Preambul

“Sub aspect material, numeroase familii (de romi, n.r.), fără o profesie bine conturată, trăiesc greu, uneori la limita supraviețuirii. Situația precară, marginală, adesea dependentă de mecanismul asistenței sociale, generează dificultăți privind participarea la educație a copiilor. În cele mai multe cazuri, este practic imposibilă pentru familii suportarea costurilor colaterale școlarizării: îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, transport, medicamente, etc.
Copiii  rromi formează o categorie aparte de risc. Alimentația copiilor rromi, ca rezultat al nivelului de trai scăzut, este deficitară, dezechilibrată și inadecvată. În consecință, un număr mare de copii rromi suferă de subnutriție, anemie, avitaminoze, distrofie, ceea ce reduce radical posibilitățile lor de dezvoltare și are efecte negative profunde asupra capacității lor de studiu și sănătății. În ciuda rolului securizator pe care familia ar trebui să-l joace în viața copiilor, lupta aprigă pentru supraviețuire face imposibilă împlinirea acestei misiuni pentru părinții rromi. Asigurarea minimului subzistențial devine prioritar în majoritatea cazurilor, devenind aproape obligatorie inhibarea altor nevoi, de altfel dezirabile, pe care copiii rromi le au. Cu atât mai mult cu cât nivelul de calificare, în cele mai multe cazuri, îngreunează accesul părinților rromi la sursele de venituri. Pe de altă parte, lipsa educației părinților privează copiii romi de suportul educațional pe care aceștia ar avea nevoie să îl primească în familie.“ arată un studiu al Salvați Copiii și Agenția de Dezvoltare Împreună[1], cu sprijinul unor cercetători locali.

In România, mass-media este dominată de imagini negative despre romi. Aceste imagini sunt produsul unei lungi istorii a prejudecății și discriminării cu care s-au confruntat și se confruntă romii în România și în alte țări ale Europei. Stereotipurile ascund o realitate în care sărăcia și precaritatea afectează din ce în ce mai multi romi. Mulți copii romi nu ajung niciodată la școală iar cei din familii aflate în dificultate care sunt înscriși la școală, se integrează greu, fiind adesea priviți prin prisma prejudecăților pe care le au cei din jur. Mulți ajung să abandoneze școala timpuriu și nu reușesc să își găsească loc de muncă fiind etichetați dintr-o simplă privire ca oameni problemă pe care societatea nu și-i dorește și îi condamnă să rămână din generație în generație într-un cerc vicios al sărăciei.

Concurs
Imaginează-ți într-un text de 180-200 de cuvinte că ești în situația unora dintre acești mulți oameni. Încerci să te integrezi și nu reușești. Te trezești de dimineață și încerci să supraviețuiești. Ești întotdeauna pe drumuri, întâlnești alți oameni și alte idei. Descrie cum te-ai imagina ca rom aflat în dificultate astăzi, ce probleme ai întâlni și cum ai privi lumea prin alți ochi.

Trimite textul tău la adresa de mail: scriemaltfel@yahoo.com, până la data de 20.03.2016, ora 20.00.

Vom posta lucrările cele mai bune pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Scriem-altfel-555738871251749/?fref=ts in data de 21.03.2016 la ora 12.00, iar acestea vor fi supuse votului cel mai onest- publicul până în data de 23.03.2016 ora 16.00. În funcție de numărul de like-uri, vom premia primele trei lucrări.

Apreciem originalitatea. Pentru a trece de etapa de preselecție, trebuie să ai în vedere:
- Încadrarea în spațiul și tema menționată;
- Pertinența limbajului;
- Fluiditatea discursului;

Anunțarea câștigatorilor si decernarea premiilor va avea loc in cadrul unui eveniment public, în data de 24.03.2016 in Piața 25 Octombrie din Satu Mare incepând cu ora 15.00.

Scopul acestui concurs de creaţie este acela de a dezvolta cetăţenia activă în comunitate prin creşterea participării copiilor din judeţul Satu Mare în promovarea principiilor legate de combaterea inegalităţilor sociale, a sărăciei şi excluziunii şi promovarea antidiscriminării, a toleranței și înțelegerii multiculturale.

Concursul este parte a unei ample campanii de „Anti-discriminare a grupurilor vulnerabile” care se va derula în perioada 21 - 27 martie 2016 la Satu Mare în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, implementat de către Asociaţia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţia Locală a municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor aflată în subordinea Consiliului Local Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (
www.fondong.fdsc.ro).

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0743174169, persoana de contact: Cristina Bala, sau va rugăm să accesați : www.asociatiasteasm.roMirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...