luni, 24 septembrie 2012

Schimb de experienţă în domeniul medico-social la Grenoble (Franţa)


În perioada 8 – 16 septembrie, o delegaţie din Satu Mare compusă din 3 persoane, reprezentanţi ai Asociaţiei Stea şi Asociaţiei GIR 2003 din Satu Mare s-au aflat la Grenoble (Franţa) în cadrului unei vizite de schimb de experienţă găzduită de către asociaţia Grenoble Isere Roumanie.
Evenimentul a avut ca temă centrală serviciile medico-sociale şi accesul la îngrijiri de sănătate pentru persoanele aflate în extremă dificultate, similar publicului cu care lucrează Asociaţia Stea.
La originea acestui demers stă relaţia excelentă de parteneriat pe care Asociaţia Stea o are încă de la începutul activităţii din domeniul social cu domnul doctor Micul Nicolae Sorin şi Asociaţia GIR 2003 Satu Mare, care furnizează în limita posibilităţilor servicii medicale, medicamente, informare şi consiliere pe teme de igienă şi sănătate tinerilor străzii şi familiilor cu copii cu care lucrează Asociaţia Stea şi care frecventează centrul de zi, fiind adesea singurul sprijin la care aceste persoane pot apela gratuit în cazul în care problemele lor de sănătate nu necesită intervenţia imediată a serviciilor specializate de urgenţă.
Acest schimb de experinţă a pornit de la nevoile mari de servicii medicale pe care copiii şi tinerii străzii le au şi în satisfacerea cărora atât Asociaţia Stea cât şi domnul doctor Micul Nicolae Sorin întâmpină dificultăţi legate în mod deosebit de costurile mari pentru măsuri profilactice, unele investigaţii de specialitate şi tratamente, ce apar adesea în condiţiile în care aceste persoane nu au locuri de muncă stabile şi nu beneficiază de gratuităţile şi compensaţiile aferente personelor ce deţin asigurări sociale de sănătate.
Acest lucru este cu atât mai important cu cât problemele de sănătate cu care se confruntă copiii şi tinerii străzii reprezintă o reală problemă pentru comunitatea locală, îndeosebi în ceea ce priveşte răspândirea bolilor cu transmitere sexuală şi mai ales al virusului hepatitei B pe fondul creşterii procentului de tinere (inclusiv minore) care practică prostituţia. În perioada 2010 – 2011, prin fonduri atrase de Asociaţia Stea, printr-un proiect finantat de Fundatia Soros Romania, 17 dintre tinerii care frecventeză centrul de zi au primit vaccin împotriva virusulul hepatitei B, acţiune care nu a putut fi deocamdată extinsă şi pentru alţi tineri având în vedere lipsa de resurse financiare.
Un prim răspuns la dorinţa domnului doctor Micul Nicolae Sorin şi echipei Asociaţiei Stea de a dezvolta serviciile medio-sociale pentru copiii şi tinerii străzii, l-a reprezentat propunerea primită din partea asociaţiei franceze Grenoble Isere Roumanie (partener al Asociaţiei Stea de foarte mulţi ani), care a organizat schimbul de experinţă de la Grenoble. Acesta a permis echipei române să descopere sistemul existent acolo pentru facilitarea accesului la îngrijiri medicale pentru persoanele aflate în dificultate şi să analizeze unele modele de acţiune care se folosesc cu succes în Franţa în domeniul medicinei comunitare ce ar putea fi preluate şi în România.
Vizita a cuprins numeroase servicii specializate care oferă servicii medicale şi medico-sociale persoanelor care trăiesc pe stradă, fiind vorba în multe cazuri de străini afalţi în căutare de azil politic sau de migranţi din ţările Europei de Est, printre care mulţi rromi de naţionalitate română care trăiesc sau tranzitează prin Grenoble. Accesul la servicii medicale pentru aceste persoane este asigurat în mare parte din fonduri publice, existând centre de sănătate şi servicii finanţate prin bugetul de stat, cel al Consiliului Judeţean şi cel al Consiliului Local care colaborează foarte strâns cu diferite ONG-uri care însoţesc şi mediază legătura dintre persoanele aflate în dificultate şi profesioniştii în domeniul medical (Rom Action) sau oferă asistenţă medicală prin intermediul unor medici cu program săptămânal de consultaţii pe bază de voluntariat (Medecins du Monde). Echipa română a avut astfel ocazia să poarte un dialog foarte interesant cu profesioniştii francezi din cadrul următoarelor servicii : Centrul de sănătate şi planificare familială; Asociaţia de Gestiune a Centrelor de Sănătate ale oraşului Grenoble (AGECSA); Servicii de Permanenţă pentru Acces la Servicii de Sănătate de pe lângă spitale (PASS); Centrul Judeţean de Sănătate; Centre municipale de primire pentru persoane fără adăpost dotate cu paturi şi medici pentru pacienţi cu diferite boli; Centrul de Sănătate al primăriei din Grenoble; Centrul de Vaccinări şi Centrul de Luptă Împortiva Tuberculozei; Servicii de Permanenţă pentru Acces la Îngrijiri de Sănătate Psihiatrică; Echipe Mobile de Legătură pentru Servicii de Psihiatrie.
O altă experienţă interesantă a fost participarea la o reuniune de lucru a Polului de Sănătate Saint Martin d’Heres unde sub îndrumarea unor medici de familie, stagiarii aflaţi în perioadă de practică profesională realizează programe de cercetare în cadrul studiilor lor universitare la facultatea de medicină, pe tema inagalităţilor în accesul la serviciile de sănătate, existând o reală preocupare a medicilor pentru a reduce aceste inegalităţi.
O oportunitate unică pentru echipa română a fost participarea la o activitate de grup organizată de Asociaţia E.T.C, ce foloseşte tehnici de terapie comunitară integrativă pe baza modelului de terapie colectivă dezvoltat de către profesorul Adalberto Barreto de la Facultatea de Medicină din Ceará (Brazilia) intervenind cu persoane aflate în mare dificultate în cartierele cele mai sărace (favelas) din marile oraşe braziliene. Terapia comunitară acţionează asupra a doi factori determinanţi ai stării de sănătate : stresul şi susţinerea socială, ducând în mod indirect la creşterea stimei de sine a participanţilor evitând interiorizarea şi excluziunea socială. Această experienţă a avut un adevărat rol formativ fiind un model care a stârnit foarte mult interesul profesioniştilor români care întrevăd beneficiile aplicării acestuia la grupul de copii şi tineri care frecvenează centrul de zi al Asociaţiei Stea.
Un alt obiectiv al viziteti de la Grenoble a fost întărirea relaţiilor de parteneriat în domeniul social şi dezvoltarea de noi parteneriate. Şi în acest domeniu, Asociaţia Stea a putut conta pe sprijinul de nădejde al asociaţiei Grenoble Isere Roumanie care susţine prin toate mijloacele care îi sunt la dispoziţie continuarea programelor de incluziune socială a copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare. Astfel, dincolo de schimbul de experienţă  în domeniul medico-social, care contribuie la dezvoltarea din punct de vedere metodologic a intervenţiei Asociaţiei Stea, asociaţia Grenoble Isere Roumanie a organizat întâlniri ale echipei române cu alte organizaţii şi instituţii din domeniul social, constituind un prim pas spre dezvoltarea de parteneriate vizând alte schimburi de experienţă şi posibilităţi ulterioare de atragere de fonduri internaţionale pentru proiecte comune.
În data de 12 septembrie, asociaţiei Grenoble Isere Roumanie a organizat o conferinţă la care au participat peste 60 de persoane, membrii ai asociaţiei, reprezentanţi ai autorităţilor, donatori şi persoane cu sprijinul cărora asociaţia franceză susţine inclusiv financiar activitatea Asociaţiei Stea confinanţând bugetul de funcţionare centrului de zi cu suma de 400 euro pe lună. Această conferinţă a oferit prilejul directoarei Asociaţiei Stea să prezinte cel mai recent raport de activitate şi rezultatele obţinute la Satu Mare în munca cu copiii şi tinerii străzii, stârnind admiraţia participanţilor care au afirmat că o intervenţie de asemenea anvergură în Franţa este realizată de cel puţin 5 sau 6 organizaţii distincte în parteneriat cu serviciile publice.
În data de 13 septembrie, o altă conferinţă a fost organizată, de această dată, la Institutul de Formare a Lucrătorilor Sociali din Grenoble (unitate de învăţământ superior), având ca scop prezentarea programelor Asociaţiei Stea studenţilor interesaţi de a-şi realiza practica profesională obligatorie în străinătate. Formatorii au încurajat studenţii să aleagă Asociaţia Stea ca loc de practică fiind convinşi de profesionalismul echipei şi de calitatea muncii, care garantează pentru studenţi dobândirea unei valoroase experienţe profesionale.
Şi nu în ultimul rând, un alt domeniu de interes abordat cu membrii asociaţiei Grenoble Isere Roumanie a fost cel al dezvoltării activităţilor de grădinărit desfăşurate deocamdată la nivelul centrului de zi al Asociaţiei Stea. Având în vedere interesul de care s-au bucurat aceste activităţi în rândul tinerilor străzii, unul dintre planurile de viitor ale Asociaţiei Stea este să dezvolte aceste activităţi explorând posibilitatea realizării unei întreprinderi sociale. În această direcţie cu sprijinul asociaţiei Grenoble Isere Roumanie echipa Asociaţiei Stea a beneficiat în luna august a acestui an de o sesiune de formare condusă de doamna Helene HOLLARD, expert francez în domeniul agroecologiei, pe care delegaţia română a avut ocazia de a o reântâlni la Grenoble, punând împreună bazele unui proiect în acest domeniu. Mai mult, echipa s-a întors la Satu Mare cu unelte speciale de grădinărit şi un fond de pornire pentru achiziţionarea de echipamente şi seminţe care să permită realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor de toamnă şi pregătirea solului pentru anul ce urmeză.
În concluzie această vizită de schimb de experienţă a fost deosebit de constructivă pentru Asociaţia Stea pe mai multe planuri, constituind o adevărată sursă de încărcare pozitivă şi de revitalizare a speranţei că în ciuda unor mari dificultăţi financiare în context de criză economică accentuată pe plan naţional şi internaţional, acţiunile Asociaţiei Stea vor putea fi duse mai departe conslidând şi susţinând progresele copiilor şi tinerilor străzii pe drumul spre o integrare socială durabilă.
Mulţumim asociaţiei Grenoble Isere Roumanie care este alături de noi şi tuturor celor cu care am avut deosebita plăcere să ne întâlnim la Grenoble pe parcursul acestei vizite de schimb de experienţă.

joi, 20 septembrie 2012

Conferintă de presă : Voluntariatul – un câştig în dublu sens : oportunitate de formare profesională şi un preţios schimb de experienţă


Azi, 20 septembrie 2012, la sediul Asociaţiei Stea din Satu Mare, B-dul Octavian Goga nr.14, cu începere de la ora 10.00 a avut loc :
Conferinţa de presă : 
Voluntariatul – un câştig în dublu sens :
oportunitate de formare profesională şi un preţios schimb de experienţă
Acest eveniment are loc cu ocazia încheierii misiunii voluntarului internaţional al francofoniei la Satu Mare, domnul Desire THIOMBIANO, psiholog, originar din Burkina Faso, care în perioada octombrie 2011 – septembrie 2012 a activat în cadrul centrului de zi pentru copiii şi tinerii străzii al Asociaţiei Stea în cadrul programului Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. El este unul dintre cei 50 de tineri norocoşi care au fost selectaţi pentru a participa la acest program dintre cei 3260 de candidaţi înscrişi din diferite ţări membre ale Francofoniei la nivel mondial.
Scopul acestui eveniment a fost acela de a pune în valaore experienţa deosebit de constructivă şi beneficiile obţinute atât din punctul de vedere al voluntarului, cât şi cel al asociaţiei gazdă, din dorinţa de a promova voluntariatul în comunitatea sătmăreană.
Domnul Desire THIOMBIANO a prezentat bilanţul unui an de voluntariat la Satu Mare încurajând tinerii sătmăreni să nu ezite să se implice în diferite proiecte de voluntariat care au un excelet rol formator şi de punte de lansare în viaţa profesională pentru voluntari, indiferent de domeniul ales.
Prezentarea sa s-a axat pe explicarea misiunii de voluntariat desfăşurate, a strategiilor de intervenţie folosite şi a rezultatelor obţinute.
Desire THIOMBIANO a avut ca obiectiv principal pentru această misiune să sprijine echipa centrului de zi al Asociaţiei Stea la realizarea activităţilor de educative şi de formare în beneficiul a 60 de copii şi tineri cu vârste între 0 şi 35 de ani care trăiesc pe stradă în municipiul Satu Mare.  Astfel, el a asigurat realizarea activităţilor educative şi de formare, a realizat instrumente de animaţie şi de formare, a sprijinit implementarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor realizate şi a participat la acţiunile de coordonare şi de management a organizaţiei devendind un important sprijin pentru echipa Asociaţiei Stea.
Programul voluntarului internaţional al fracofoniei la Asociaţia Stea a cuprins în principal următoarele activităţi :
-         Alfabetizare şi sprijin de tip şcolar pentru copii şi tinerii de la centrul de zi şi din apartamentul social
-         Consiliere şi monitorizarea copiilor şi tinerilor la activităţile practice de igienă
-         Activităţi educative de grup pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă a copiilor şi tinerilor
-    Activităţi de animaţie (activităţi de artizanat în centrul de zi, spectacol de teatru, expoziţii, activităţi sportive, etc).
-          Activităţi de animaţie de viaţă cotidiană cu copiii şi tinerii de la centrul de zi (masă şi curăţenie)
-          Activităţi de integrare profesională
-         Participarea la reuniuni sitematice ale echipei educative  
-         Redactarea unui ghid intern de activităţi educative adaptate copiilor şi tinerilor străzii
-  Sprijin pentru construirea şi implementarea proiectului „Campaniei de promovare a voluntariatului şi advocacy pentru nevoile şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare”, susţinut financiar de către Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF/APECO), Ambasada Franţei în România, Delegaţia Wallonie-Bruxelles, Ambasada Elveţiei şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare.
Principalele metode şi instrumente de lucru folosite în munca cu copiii şi tinerii străzii au fost : dezbateri cu folosirea de imagini ca suport, activităţi de formare cu ajutorul instrumentelor didactice şi vizuale, sprijin pentru şcolarizare, activităţi de animaţie culturală şi sportivă, activităţi de formare cu folosirea jocurilor de rol şi studiilor de caz, vizite în stradă şi în mediul de viaţă, consiliere pentru dobândirea reguilor de igienă şi prevenirea bolilor, consiliere şi sprijin psiho-emoţional.
Dintre cei 63 de copii şi tineri care au frecventat centrul de zi în perioada mandatului voluntarului internaţional al francofoniei, acesta a lucrat în mod aprofundat cu un număr de 35 de copii şi tineri care au avut o frecvenţă sporită la activităţile educative propuse. Astfel principalele rezultate obţinute sunt :
-          8 copii şi tineri şi-au dezvoltat abilităţile de a citi, scrie şi de a face operaţii matematice simple
-         35 de copii şi tineri au învaţat să respecte regulile de igienă de bază în cadrul centrul de zi
-    25 de copii şi tineri şi-au dezvoltat deprinderile de viaţă independentă : prevenirea bolilor, sănătate, măsuri de prim ajutor, coportamente adecvate în diverse situaţii, înţelegerea drepturilor şi obligaţiilor, munca în echipă, stima de sine, comunicare, gestiunea emoţiilor, relaţii sociale, realizarea de activităţi de viaţă cotidiană
-             5 tineri au obţinut un loc de muncă
-      Asociaţia Stea dispune de un ghid de activităţi educative cuprinzând următoarele capitole : Alfabetizare în limba franceză; Sănătate sexuală şi reproducere; Civismul şi cetăţenia; Integrarea profesională; Activităţi socioculturale şi sportive.
În cea de a doua partea a prezentării, Desire THIOMBIANO a prezentat experienţa dobândită care se reflectă atât în plan profesional prin :
 • Experienţă profesională de un an pe plan internaţional;
 • Competenţe de adaptare în domeniul managementului de proiecte şi programe pe plan internaţional;
 • Dezvoltarea competenţelor în domeniul asistenţei sociale şi intervenţiei cu copiii şi tinerii străzii ;
 • Dezvoltarea competenţei de intervenţie psiho-socială ;
 • Dezvoltaea competenţelor de adaptare a proiectelor şi programelor în funcţie de publicul ţintă ;
 cât şi în plan social prin :
 • Descoperierea şi adaptarea la viaţa socială din România ;
 • Managementul stresului într-un mediu unde am fost singura persoana de culoare  ;
 • Obiceiurile de vestimentaţie şi de alimentaţie  ;
 • Descoperirea şi învăţarea unei noi limbi cu valorile sale culturale ;
şi nu în ultimul rând, în plan personal prin :
 • Managemetul stresului într-o situaţie de expatriere potenţială ;
 • Puternica încredere în sine şi stima de sine pentru o situaţie de expatriere potenţială ;
 • Maturizarea în ceea ce priveşte viaţa profesională ci o diversitate de persoane având obiceiuri şi valori culturale diferite
 • Construirea unei noi “familii” şi a unui  grup de prieteni în România
 • Descoperirea turismului şi a patrimoniului culturale al României (Castelul Bran, oraşe din România, Marea Neagră, Delta Dunării...).
În încheire, Desire a ţinut să transmită câteva sugestii şi recomandări Asociaţiei Stea, partenerilor şi comunităţii locale, transmiţând puternice mesaje de luptă împotriva discriminării care împiedică copiii şi tinerii străzii ce fac paşi importanţi spre integrarea profesională şi socială, să iasă din spirala străzii. El încuajează dezvoltarea parteneriatelor între toţi actorii din domeniul social, presă şi membrii comunităţii locale pentru o abordare potrivită a acestui fenomen şi creşterea impactului acţiunilor educative şi a rezultatelor obţinute prin intervenţia Asociaţiei Stea. Nu în ultimul rând, el încurajează persoanele din comunitate să se implice în acţiuni de voluntariat cu multiple beneficii pentru copiii şi tinerii care au nevoie de educaţie şi de sprijin dar şi pentru persoana care se implică.
Experienţa de lucru cu domnul Desire THIOMBIANO a fost deosebit de benefică pentru Asociaţia Stea din toate punctele de vedere  :
-      un  schimb de experienţă cu un tânăr profesionist având multiple competenţe în ceea ce priveşte construirea şi managementul de proiecte, planificarea activităţilor, realizarea activităţilor educative şi a programelor de educaţie pentru sănătate şi prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, educaţia pentru cetăţenie şi drepturile omului, sprijinirea integrării profesionale a tinerilor aflaţi în dificultate.
-     un membru activ al echipei educative a Asociaţiei Stea care a ştiu să se integreze perfect aducâd o nouă perspectivă constructivă pentru analiza practicilor profesionale şi ideei noi în timpul reuniunilor de planificare strategică.
-     un exemplu de implicare personală în domeniul luptei împotriva discriminării şi a inegalităţilor sociale, care a avut iniţiative semnificative pentru a schimba mentalităţile în Satu Mare şi a întărit acţiunile Asociaţiei Stea în acest domeniu.  
-    Un tânăr dintr-o altă cultură care a ştiut să faciliteze un schimb de valori cu echipa, beneficiarii şi partenerii Asociaţiei Stea într-un spirit de preţuire a interculturalităţii şi de respect reciproc.  
Cu ajutorul instrumentelor construite în timpul misiunii sale şi a campaniei de sensibilizare realizate, beneficiile acestei experienţe de voluntariat pentru Asociaţa Stea nu se încheie odata cu plecarea acestui voluntar. Mai mult, există planuri solide de a continua să lucrăm împreună, de la distanţă, pentru construirea de proiecte şi stabilirea de legături cu organizaţii din Africa sporind astef plus-valoarea acestei preţioase experienţe de voluntariat internaţional.
Asociaţia Stea ţine să mulţumească Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pentru posibilitatea de a participa la acest program cu benficii incontestabile atât pe plan local cât şi din punctul de vedere al voluntarului găzduit. Considerăm că asociaţia noastră a reuşit să contribuie la atingerea obiectivelor acestui program de voluntariat internaţional iar investiţia pe care Organizaţa Internaţională a Francofoniei a făcut-o selectând Asociaţia Stea va avea rezultate vizibile pe termen lung.

joi, 13 septembrie 2012

Asociatia Stea va reprezenta Romania la Paris in cadrul turneului mondial « Fraternty Cup » 2012


Fraternity Cup reprezinta un eveniment exceptional, cu o puternica misiune de promovare a valorilor de solidaritate si cetatenie, avand o importanta latura de actiune sociala si pedagogica, la care participa in fiecare an aproximativ 100 de copiii apartinand unor medii defavorizate din diferite tari ale lumii.
Este vorba de un turneu inedit de fotbal organizat pe parcursul a zece zile, la care participa echipe formate din cate 6 copii cu varste intre 11 si 13 ani (3 baieti si 3 fete), insotiti de cate 2 educatori din fiecare tara. Dincolo de competitia sportiva, Fraternity Cup este o extraordinara oportunitate pentru participantii din diferite colturi ale lumii de a se intalnii si de a participa la un ansamblu de actiuni de schimb de experienta si  activitati educative, civice si culturale care abordeaza teme precum diversitatea socială și culturală, integrarea prin sport, respingerea discriminării și a violenței.
Evenimentul este organizat de catre asociatia franceza federativa La Voix de l’Enfant care are ca scop « sa asculte si sa apere toti copii aflati in orice fel de dificultate, de pretutindeni », impreuna cu asociatiile membre Laureus Sport for Good, Parcours d'exil si Korhom.
Fraternity Cup urmareste promovarea dialogului intercultural, a egalitatii, a valorilor de solidaritate, a tolerantei, a respectului de sine si pentru cei din jur, a non violentei si luptei impotriva discriminarii.
La editia din 2012, care va avea loc in perioada  26 octombrie – 5 noiembrie la Paris, Romania va fi reprezentata de o echipa de copii din cadrul Asociatiei Stea in parteneriat cu asociatia franceza Solidarite Enfance Roumanie, fiind una din cele 15 delegatii venite din 12 tari (Maroc, Rwanda, Madagascar, Argentina, Brazilia, Israel, Palestina, Romania, Bosnia Hertegovina, India, Nepal si Franta) pentru a participa la acest eveniment.
Grupul de 6 copii de la Asociatia Stea este in plina pregatire legata de acest eveniment, responsabilul centrului de zi coordonand o serie de activitati prin care copii invata lucruri noi si isi exprima punctul de vedere in ceea ce priveste conceptul de cetatenie si aspecte importante privind drepturile omului precum : discriminarea, violenta, excluziunea sau egalitatea de gen.
Ei vor avea ocazia sa isi impartaseasca opiniile cu ceilalti copii care participa la eveniment in cadrul unor ateliere pe tema : « Exista o dimensiune universala a cetateniei ? ». De asemenea, in cadrul deplasarii la Paris, copiii, impreuna cu educatorii, vor realiza un proiect prin intermediul caruia, la intoarcere, sa se promoveze valorile civismului si a luptei impotriva discriminarii, in comunitatea din care fac parte.
Din programul vizitei la Paris mai fac parte si alte activitati sportive, precum atelierele de initiere in rugby si alte sporturi pe care multi dintre participanti nu au avut ocazia sa le practice in tara lor, precum si o serie de vizite la unele obiective din Paris : turnul Eiffel, Parcul Asterix, Cetatea stiintei si a industriei, primaria Parisului.
Ziua de 4 noiembrie este consacrata unui meci de tip gala cu participarea unor importante personalitati din lumea sportului, culturii si societatii civile, precum si unui spectacol intercultural care va avea loc la Paris menit sa atraga atentia asupra tuturor problematicilor legate de cetatenie, civism si drepturile omului.

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...