joi, 20 septembrie 2012

Conferintă de presă : Voluntariatul – un câştig în dublu sens : oportunitate de formare profesională şi un preţios schimb de experienţă


Azi, 20 septembrie 2012, la sediul Asociaţiei Stea din Satu Mare, B-dul Octavian Goga nr.14, cu începere de la ora 10.00 a avut loc :
Conferinţa de presă : 
Voluntariatul – un câştig în dublu sens :
oportunitate de formare profesională şi un preţios schimb de experienţă
Acest eveniment are loc cu ocazia încheierii misiunii voluntarului internaţional al francofoniei la Satu Mare, domnul Desire THIOMBIANO, psiholog, originar din Burkina Faso, care în perioada octombrie 2011 – septembrie 2012 a activat în cadrul centrului de zi pentru copiii şi tinerii străzii al Asociaţiei Stea în cadrul programului Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. El este unul dintre cei 50 de tineri norocoşi care au fost selectaţi pentru a participa la acest program dintre cei 3260 de candidaţi înscrişi din diferite ţări membre ale Francofoniei la nivel mondial.
Scopul acestui eveniment a fost acela de a pune în valaore experienţa deosebit de constructivă şi beneficiile obţinute atât din punctul de vedere al voluntarului, cât şi cel al asociaţiei gazdă, din dorinţa de a promova voluntariatul în comunitatea sătmăreană.
Domnul Desire THIOMBIANO a prezentat bilanţul unui an de voluntariat la Satu Mare încurajând tinerii sătmăreni să nu ezite să se implice în diferite proiecte de voluntariat care au un excelet rol formator şi de punte de lansare în viaţa profesională pentru voluntari, indiferent de domeniul ales.
Prezentarea sa s-a axat pe explicarea misiunii de voluntariat desfăşurate, a strategiilor de intervenţie folosite şi a rezultatelor obţinute.
Desire THIOMBIANO a avut ca obiectiv principal pentru această misiune să sprijine echipa centrului de zi al Asociaţiei Stea la realizarea activităţilor de educative şi de formare în beneficiul a 60 de copii şi tineri cu vârste între 0 şi 35 de ani care trăiesc pe stradă în municipiul Satu Mare.  Astfel, el a asigurat realizarea activităţilor educative şi de formare, a realizat instrumente de animaţie şi de formare, a sprijinit implementarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor realizate şi a participat la acţiunile de coordonare şi de management a organizaţiei devendind un important sprijin pentru echipa Asociaţiei Stea.
Programul voluntarului internaţional al fracofoniei la Asociaţia Stea a cuprins în principal următoarele activităţi :
-         Alfabetizare şi sprijin de tip şcolar pentru copii şi tinerii de la centrul de zi şi din apartamentul social
-         Consiliere şi monitorizarea copiilor şi tinerilor la activităţile practice de igienă
-         Activităţi educative de grup pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă a copiilor şi tinerilor
-    Activităţi de animaţie (activităţi de artizanat în centrul de zi, spectacol de teatru, expoziţii, activităţi sportive, etc).
-          Activităţi de animaţie de viaţă cotidiană cu copiii şi tinerii de la centrul de zi (masă şi curăţenie)
-          Activităţi de integrare profesională
-         Participarea la reuniuni sitematice ale echipei educative  
-         Redactarea unui ghid intern de activităţi educative adaptate copiilor şi tinerilor străzii
-  Sprijin pentru construirea şi implementarea proiectului „Campaniei de promovare a voluntariatului şi advocacy pentru nevoile şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare”, susţinut financiar de către Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF/APECO), Ambasada Franţei în România, Delegaţia Wallonie-Bruxelles, Ambasada Elveţiei şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare.
Principalele metode şi instrumente de lucru folosite în munca cu copiii şi tinerii străzii au fost : dezbateri cu folosirea de imagini ca suport, activităţi de formare cu ajutorul instrumentelor didactice şi vizuale, sprijin pentru şcolarizare, activităţi de animaţie culturală şi sportivă, activităţi de formare cu folosirea jocurilor de rol şi studiilor de caz, vizite în stradă şi în mediul de viaţă, consiliere pentru dobândirea reguilor de igienă şi prevenirea bolilor, consiliere şi sprijin psiho-emoţional.
Dintre cei 63 de copii şi tineri care au frecventat centrul de zi în perioada mandatului voluntarului internaţional al francofoniei, acesta a lucrat în mod aprofundat cu un număr de 35 de copii şi tineri care au avut o frecvenţă sporită la activităţile educative propuse. Astfel principalele rezultate obţinute sunt :
-          8 copii şi tineri şi-au dezvoltat abilităţile de a citi, scrie şi de a face operaţii matematice simple
-         35 de copii şi tineri au învaţat să respecte regulile de igienă de bază în cadrul centrul de zi
-    25 de copii şi tineri şi-au dezvoltat deprinderile de viaţă independentă : prevenirea bolilor, sănătate, măsuri de prim ajutor, coportamente adecvate în diverse situaţii, înţelegerea drepturilor şi obligaţiilor, munca în echipă, stima de sine, comunicare, gestiunea emoţiilor, relaţii sociale, realizarea de activităţi de viaţă cotidiană
-             5 tineri au obţinut un loc de muncă
-      Asociaţia Stea dispune de un ghid de activităţi educative cuprinzând următoarele capitole : Alfabetizare în limba franceză; Sănătate sexuală şi reproducere; Civismul şi cetăţenia; Integrarea profesională; Activităţi socioculturale şi sportive.
În cea de a doua partea a prezentării, Desire THIOMBIANO a prezentat experienţa dobândită care se reflectă atât în plan profesional prin :
 • Experienţă profesională de un an pe plan internaţional;
 • Competenţe de adaptare în domeniul managementului de proiecte şi programe pe plan internaţional;
 • Dezvoltarea competenţelor în domeniul asistenţei sociale şi intervenţiei cu copiii şi tinerii străzii ;
 • Dezvoltarea competenţei de intervenţie psiho-socială ;
 • Dezvoltaea competenţelor de adaptare a proiectelor şi programelor în funcţie de publicul ţintă ;
 cât şi în plan social prin :
 • Descoperierea şi adaptarea la viaţa socială din România ;
 • Managementul stresului într-un mediu unde am fost singura persoana de culoare  ;
 • Obiceiurile de vestimentaţie şi de alimentaţie  ;
 • Descoperirea şi învăţarea unei noi limbi cu valorile sale culturale ;
şi nu în ultimul rând, în plan personal prin :
 • Managemetul stresului într-o situaţie de expatriere potenţială ;
 • Puternica încredere în sine şi stima de sine pentru o situaţie de expatriere potenţială ;
 • Maturizarea în ceea ce priveşte viaţa profesională ci o diversitate de persoane având obiceiuri şi valori culturale diferite
 • Construirea unei noi “familii” şi a unui  grup de prieteni în România
 • Descoperirea turismului şi a patrimoniului culturale al României (Castelul Bran, oraşe din România, Marea Neagră, Delta Dunării...).
În încheire, Desire a ţinut să transmită câteva sugestii şi recomandări Asociaţiei Stea, partenerilor şi comunităţii locale, transmiţând puternice mesaje de luptă împotriva discriminării care împiedică copiii şi tinerii străzii ce fac paşi importanţi spre integrarea profesională şi socială, să iasă din spirala străzii. El încuajează dezvoltarea parteneriatelor între toţi actorii din domeniul social, presă şi membrii comunităţii locale pentru o abordare potrivită a acestui fenomen şi creşterea impactului acţiunilor educative şi a rezultatelor obţinute prin intervenţia Asociaţiei Stea. Nu în ultimul rând, el încurajează persoanele din comunitate să se implice în acţiuni de voluntariat cu multiple beneficii pentru copiii şi tinerii care au nevoie de educaţie şi de sprijin dar şi pentru persoana care se implică.
Experienţa de lucru cu domnul Desire THIOMBIANO a fost deosebit de benefică pentru Asociaţia Stea din toate punctele de vedere  :
-      un  schimb de experienţă cu un tânăr profesionist având multiple competenţe în ceea ce priveşte construirea şi managementul de proiecte, planificarea activităţilor, realizarea activităţilor educative şi a programelor de educaţie pentru sănătate şi prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, educaţia pentru cetăţenie şi drepturile omului, sprijinirea integrării profesionale a tinerilor aflaţi în dificultate.
-     un membru activ al echipei educative a Asociaţiei Stea care a ştiu să se integreze perfect aducâd o nouă perspectivă constructivă pentru analiza practicilor profesionale şi ideei noi în timpul reuniunilor de planificare strategică.
-     un exemplu de implicare personală în domeniul luptei împotriva discriminării şi a inegalităţilor sociale, care a avut iniţiative semnificative pentru a schimba mentalităţile în Satu Mare şi a întărit acţiunile Asociaţiei Stea în acest domeniu.  
-    Un tânăr dintr-o altă cultură care a ştiut să faciliteze un schimb de valori cu echipa, beneficiarii şi partenerii Asociaţiei Stea într-un spirit de preţuire a interculturalităţii şi de respect reciproc.  
Cu ajutorul instrumentelor construite în timpul misiunii sale şi a campaniei de sensibilizare realizate, beneficiile acestei experienţe de voluntariat pentru Asociaţa Stea nu se încheie odata cu plecarea acestui voluntar. Mai mult, există planuri solide de a continua să lucrăm împreună, de la distanţă, pentru construirea de proiecte şi stabilirea de legături cu organizaţii din Africa sporind astef plus-valoarea acestei preţioase experienţe de voluntariat internaţional.
Asociaţia Stea ţine să mulţumească Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pentru posibilitatea de a participa la acest program cu benficii incontestabile atât pe plan local cât şi din punctul de vedere al voluntarului găzduit. Considerăm că asociaţia noastră a reuşit să contribuie la atingerea obiectivelor acestui program de voluntariat internaţional iar investiţia pe care Organizaţa Internaţională a Francofoniei a făcut-o selectând Asociaţia Stea va avea rezultate vizibile pe termen lung.

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...