luni, 24 septembrie 2012

Schimb de experienţă în domeniul medico-social la Grenoble (Franţa)


În perioada 8 – 16 septembrie, o delegaţie din Satu Mare compusă din 3 persoane, reprezentanţi ai Asociaţiei Stea şi Asociaţiei GIR 2003 din Satu Mare s-au aflat la Grenoble (Franţa) în cadrului unei vizite de schimb de experienţă găzduită de către asociaţia Grenoble Isere Roumanie.
Evenimentul a avut ca temă centrală serviciile medico-sociale şi accesul la îngrijiri de sănătate pentru persoanele aflate în extremă dificultate, similar publicului cu care lucrează Asociaţia Stea.
La originea acestui demers stă relaţia excelentă de parteneriat pe care Asociaţia Stea o are încă de la începutul activităţii din domeniul social cu domnul doctor Micul Nicolae Sorin şi Asociaţia GIR 2003 Satu Mare, care furnizează în limita posibilităţilor servicii medicale, medicamente, informare şi consiliere pe teme de igienă şi sănătate tinerilor străzii şi familiilor cu copii cu care lucrează Asociaţia Stea şi care frecventează centrul de zi, fiind adesea singurul sprijin la care aceste persoane pot apela gratuit în cazul în care problemele lor de sănătate nu necesită intervenţia imediată a serviciilor specializate de urgenţă.
Acest schimb de experinţă a pornit de la nevoile mari de servicii medicale pe care copiii şi tinerii străzii le au şi în satisfacerea cărora atât Asociaţia Stea cât şi domnul doctor Micul Nicolae Sorin întâmpină dificultăţi legate în mod deosebit de costurile mari pentru măsuri profilactice, unele investigaţii de specialitate şi tratamente, ce apar adesea în condiţiile în care aceste persoane nu au locuri de muncă stabile şi nu beneficiază de gratuităţile şi compensaţiile aferente personelor ce deţin asigurări sociale de sănătate.
Acest lucru este cu atât mai important cu cât problemele de sănătate cu care se confruntă copiii şi tinerii străzii reprezintă o reală problemă pentru comunitatea locală, îndeosebi în ceea ce priveşte răspândirea bolilor cu transmitere sexuală şi mai ales al virusului hepatitei B pe fondul creşterii procentului de tinere (inclusiv minore) care practică prostituţia. În perioada 2010 – 2011, prin fonduri atrase de Asociaţia Stea, printr-un proiect finantat de Fundatia Soros Romania, 17 dintre tinerii care frecventeză centrul de zi au primit vaccin împotriva virusulul hepatitei B, acţiune care nu a putut fi deocamdată extinsă şi pentru alţi tineri având în vedere lipsa de resurse financiare.
Un prim răspuns la dorinţa domnului doctor Micul Nicolae Sorin şi echipei Asociaţiei Stea de a dezvolta serviciile medio-sociale pentru copiii şi tinerii străzii, l-a reprezentat propunerea primită din partea asociaţiei franceze Grenoble Isere Roumanie (partener al Asociaţiei Stea de foarte mulţi ani), care a organizat schimbul de experinţă de la Grenoble. Acesta a permis echipei române să descopere sistemul existent acolo pentru facilitarea accesului la îngrijiri medicale pentru persoanele aflate în dificultate şi să analizeze unele modele de acţiune care se folosesc cu succes în Franţa în domeniul medicinei comunitare ce ar putea fi preluate şi în România.
Vizita a cuprins numeroase servicii specializate care oferă servicii medicale şi medico-sociale persoanelor care trăiesc pe stradă, fiind vorba în multe cazuri de străini afalţi în căutare de azil politic sau de migranţi din ţările Europei de Est, printre care mulţi rromi de naţionalitate română care trăiesc sau tranzitează prin Grenoble. Accesul la servicii medicale pentru aceste persoane este asigurat în mare parte din fonduri publice, existând centre de sănătate şi servicii finanţate prin bugetul de stat, cel al Consiliului Judeţean şi cel al Consiliului Local care colaborează foarte strâns cu diferite ONG-uri care însoţesc şi mediază legătura dintre persoanele aflate în dificultate şi profesioniştii în domeniul medical (Rom Action) sau oferă asistenţă medicală prin intermediul unor medici cu program săptămânal de consultaţii pe bază de voluntariat (Medecins du Monde). Echipa română a avut astfel ocazia să poarte un dialog foarte interesant cu profesioniştii francezi din cadrul următoarelor servicii : Centrul de sănătate şi planificare familială; Asociaţia de Gestiune a Centrelor de Sănătate ale oraşului Grenoble (AGECSA); Servicii de Permanenţă pentru Acces la Servicii de Sănătate de pe lângă spitale (PASS); Centrul Judeţean de Sănătate; Centre municipale de primire pentru persoane fără adăpost dotate cu paturi şi medici pentru pacienţi cu diferite boli; Centrul de Sănătate al primăriei din Grenoble; Centrul de Vaccinări şi Centrul de Luptă Împortiva Tuberculozei; Servicii de Permanenţă pentru Acces la Îngrijiri de Sănătate Psihiatrică; Echipe Mobile de Legătură pentru Servicii de Psihiatrie.
O altă experienţă interesantă a fost participarea la o reuniune de lucru a Polului de Sănătate Saint Martin d’Heres unde sub îndrumarea unor medici de familie, stagiarii aflaţi în perioadă de practică profesională realizează programe de cercetare în cadrul studiilor lor universitare la facultatea de medicină, pe tema inagalităţilor în accesul la serviciile de sănătate, existând o reală preocupare a medicilor pentru a reduce aceste inegalităţi.
O oportunitate unică pentru echipa română a fost participarea la o activitate de grup organizată de Asociaţia E.T.C, ce foloseşte tehnici de terapie comunitară integrativă pe baza modelului de terapie colectivă dezvoltat de către profesorul Adalberto Barreto de la Facultatea de Medicină din Ceará (Brazilia) intervenind cu persoane aflate în mare dificultate în cartierele cele mai sărace (favelas) din marile oraşe braziliene. Terapia comunitară acţionează asupra a doi factori determinanţi ai stării de sănătate : stresul şi susţinerea socială, ducând în mod indirect la creşterea stimei de sine a participanţilor evitând interiorizarea şi excluziunea socială. Această experienţă a avut un adevărat rol formativ fiind un model care a stârnit foarte mult interesul profesioniştilor români care întrevăd beneficiile aplicării acestuia la grupul de copii şi tineri care frecvenează centrul de zi al Asociaţiei Stea.
Un alt obiectiv al viziteti de la Grenoble a fost întărirea relaţiilor de parteneriat în domeniul social şi dezvoltarea de noi parteneriate. Şi în acest domeniu, Asociaţia Stea a putut conta pe sprijinul de nădejde al asociaţiei Grenoble Isere Roumanie care susţine prin toate mijloacele care îi sunt la dispoziţie continuarea programelor de incluziune socială a copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare. Astfel, dincolo de schimbul de experienţă  în domeniul medico-social, care contribuie la dezvoltarea din punct de vedere metodologic a intervenţiei Asociaţiei Stea, asociaţia Grenoble Isere Roumanie a organizat întâlniri ale echipei române cu alte organizaţii şi instituţii din domeniul social, constituind un prim pas spre dezvoltarea de parteneriate vizând alte schimburi de experienţă şi posibilităţi ulterioare de atragere de fonduri internaţionale pentru proiecte comune.
În data de 12 septembrie, asociaţiei Grenoble Isere Roumanie a organizat o conferinţă la care au participat peste 60 de persoane, membrii ai asociaţiei, reprezentanţi ai autorităţilor, donatori şi persoane cu sprijinul cărora asociaţia franceză susţine inclusiv financiar activitatea Asociaţiei Stea confinanţând bugetul de funcţionare centrului de zi cu suma de 400 euro pe lună. Această conferinţă a oferit prilejul directoarei Asociaţiei Stea să prezinte cel mai recent raport de activitate şi rezultatele obţinute la Satu Mare în munca cu copiii şi tinerii străzii, stârnind admiraţia participanţilor care au afirmat că o intervenţie de asemenea anvergură în Franţa este realizată de cel puţin 5 sau 6 organizaţii distincte în parteneriat cu serviciile publice.
În data de 13 septembrie, o altă conferinţă a fost organizată, de această dată, la Institutul de Formare a Lucrătorilor Sociali din Grenoble (unitate de învăţământ superior), având ca scop prezentarea programelor Asociaţiei Stea studenţilor interesaţi de a-şi realiza practica profesională obligatorie în străinătate. Formatorii au încurajat studenţii să aleagă Asociaţia Stea ca loc de practică fiind convinşi de profesionalismul echipei şi de calitatea muncii, care garantează pentru studenţi dobândirea unei valoroase experienţe profesionale.
Şi nu în ultimul rând, un alt domeniu de interes abordat cu membrii asociaţiei Grenoble Isere Roumanie a fost cel al dezvoltării activităţilor de grădinărit desfăşurate deocamdată la nivelul centrului de zi al Asociaţiei Stea. Având în vedere interesul de care s-au bucurat aceste activităţi în rândul tinerilor străzii, unul dintre planurile de viitor ale Asociaţiei Stea este să dezvolte aceste activităţi explorând posibilitatea realizării unei întreprinderi sociale. În această direcţie cu sprijinul asociaţiei Grenoble Isere Roumanie echipa Asociaţiei Stea a beneficiat în luna august a acestui an de o sesiune de formare condusă de doamna Helene HOLLARD, expert francez în domeniul agroecologiei, pe care delegaţia română a avut ocazia de a o reântâlni la Grenoble, punând împreună bazele unui proiect în acest domeniu. Mai mult, echipa s-a întors la Satu Mare cu unelte speciale de grădinărit şi un fond de pornire pentru achiziţionarea de echipamente şi seminţe care să permită realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor de toamnă şi pregătirea solului pentru anul ce urmeză.
În concluzie această vizită de schimb de experienţă a fost deosebit de constructivă pentru Asociaţia Stea pe mai multe planuri, constituind o adevărată sursă de încărcare pozitivă şi de revitalizare a speranţei că în ciuda unor mari dificultăţi financiare în context de criză economică accentuată pe plan naţional şi internaţional, acţiunile Asociaţiei Stea vor putea fi duse mai departe conslidând şi susţinând progresele copiilor şi tinerilor străzii pe drumul spre o integrare socială durabilă.
Mulţumim asociaţiei Grenoble Isere Roumanie care este alături de noi şi tuturor celor cu care am avut deosebita plăcere să ne întâlnim la Grenoble pe parcursul acestei vizite de schimb de experienţă.

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...