joi, 30 iunie 2011

COMUNICAT DE PRESĂ


Încheiere derulare proiect – “Atelier ocupaţional pentru sprijinirea incluziunii copiilor si tinerilor străzii”


Asociaţia Stea anunţă finalizarea proiectului intitulat „Atelier ocupaţional pentru sprijinirea incluziunii copiilor si tinerilor străzii” derulat la Satu Mare în perioada 1 iulie 2010 – 30 iunie 2011, proiect co-finanţat de către Fundaţia Soros România, prin intermediul programului “Fondul de Urgenţă”, Consiliul Local Satu Mare prin intermediul SPAS Satu Mare şi asociaţiile Popica Onlus din Italia şi Croire Que Tout Est Possible din Franţa.

Acest proiect face parte dintr-un amplu program inţiat în primavara anului 2009 numit „StradAlternativa”, condus de Asociaţia Stea, Popica Onlus din Italia şi Solidarite Enfance Roumanie din Franţa, care urmăreşte sprjinirea unei graduale integrări sociale a copiilor şi tinerilor străzii printr-un mecanism complex de intervenţie socială ce cuprinde 3 etape : contactul stradal prin unitatea mobilă, centrul de zi şi locuinţa protejată.


Proiectul „Atelier ocupaţional pentru sprijinirea incluziunii copiilor si tinerilor străzii” s-a adresat beneficiarilor din centrul de zi al asociaţiei şi a celor din locuinţa protejată urmărind pe de o parte diminuarea decalajelor în domeniul educaţiei, dezvoltăriii abilităţilor de viaţă, informarii, orientarii şi incluziunii sociale între copiii şi tinerii strazii din Satu Mare şi cei din comunitatea locală şi pe de altă parte dezvoltarea competenţelor echipei Asociaţiei Stea de realizare de programe de consiliere şi terapie ocupaţională care să determine dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor, creşterea stimei de sine şi a motivaţiei pentru incluziune socială.


Pe parcursul celor 12 luni de implementare a proiectului, un număr total de 64 de copii şi tineri ai străzii din Satu Mare cu vârste între 7 şi 35 de ani au beneficiat de servicii sociale, educaţionale şi medicale direcţionate pe 4 mari domenii : igienă, sănătate şi reducerea riscurilor de transmitere a bolilor cu transmitere sexuală şi a virusului hepatitei B; alfabetizare şi dezoltarea deprinderilor de matematice de bază; dezvoltarea abilităţilor de integrare în câmpul muncii şi formarea competenţelor profesionale în meseria de impletitor nuiele şi alte meşteşuguri.


Majoritatea activităţilor directe cu beneficiarii în cadrul proiectului s-au desfăşurat la centrul de zi al Asociaţiei Stea din Satu Mare cu un program de 4 ore şi jumătate pe zi luni până vineri în intervalul orar 10.00 – 14.30. Programul zilnic pe perioada de funcţionare a centrului de zi a cuprins următoarele momente principale : activităţi practice de igienă, activităţi de alfabetizare / activităţi de socializare, activităţi de consiliere de grup / activităţi de instruire în tehnici meşteşugăreşti, masă, activităţi de consiliere individuală / activităţi de socializare şi animaţie socio-educativă. Activitatile educative au fost realizate după un plan de acţiune având următoarea structură : consiliere de grup în domeniul igienei şi sănătăţii - de două ori pe săptămână, instruire pentru formarea de deprinderi de lucru folosind tehnici meşteşugăreşti - o dată pe săptămână până în luna februarie inclusiv / activităţi de terapie ocupaţională în atelierul meşteşugăresc – de 2 până la 4 ori pe săptămână în perioada martie - iunie, consiliere de grup în domeniul integrării profesionale - o dată pe săptămână, consiliere de grup pe teme de educaţie sexuală - o dată pe săptămână. De asemenea în funcţie de cerinţe şi de nevoile exprimate de către copii şi tineri, echipa educativă a realizat zilnic activităţi de consiliere individuală cu aceştia.


Cu sprijinul domnului doctor Micul Nicolae Sorin, partener al asociaţiei în calitate de preşedinte al asociaţiei GIR Satu Mare, copiii şi tinerii implicaţi în proiect au beneficiat de servicii medicale de bază fiind consultaţi cel puţin o dată pe semestru, au primit tratament, în caz de nevoie, pentru diferitele afecţiuni de care au suferit, iar 17 dintre ei au primit vaccin anti-hepatită B, antigripal şi alte maladii transmisibile, reducându-se astfel riscurile de transmitere a unor boli grave în comunitate.


În parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din Satu Mare, beneficiarii proiectului au fost consiliaţi de către specialiştii centrului în vederea informării şi sensibilizării lor cu privire la efectele nocive ale drogurilor asupra sănătăţii şi alternative de a reduce şi chiar de a renunţa la droguri.


În parteneriat cu asociaţia Solidarite Enfance Roumanie, organizaţie care pune la dispoziţie Asociaţiei Stea spaţiul în care funcţionează centrul de zi, 17 dintre copiii şi tinerii, beneficiari proiectului, au avut oportunitatea de a pune în practică abilităţile şi cunoştinţele dobândite în cadrul activităţilor educaţionale, participând la tabere organizate în judeţul Satu Mare de către voluntari francezi de la liceul Franklin din Paris. Pe lângă faptul că au reprezentat adevărate cure de dezintoxicare având în vedere regula de bază privind interzicerea consumului de alcool şi droguri, taberele au fost prin excelenţă mijloace de educaţie pentru igienă şi sănătate, copiii şi tinerii participanţi fiind responsabilizaţi să aplice şi acele reguli de igienă pe care în mod curent nu pot să le exerseze la centrul de zi.


Atelierul de terapie ocupaţională şi activităţile de instruire cu privire la tehnicile meşteşugăreşi şi au fost conduse de către formatori din cadrul partenerului nostru, Asociaţia Culturală Aranykapu, care ne-au sprijinit şi în acţiunile de promovare a rezultatelor muncii copiilor şi tinerilor străzii în comunitate. Astfel, în cadrul a două evenimente : Târgul de Crăciun (în perioada 20 – 23 decembrie 2010, desfăşurat pe una dintre străzile pietonale din centrul oraşului Satu Mare) şi expoziţia „MeşteşugArt – Potenţialul creator al copiilor şi tinerilor străzii” (în perioada 27 iunie – 3 iulie 2011, găzduită de Muzeul Judeţean din Satu Mare), am avut posibilitatea de a transmite mesaje nediscriminsare în comunitate faţă de copiii şi tinerii străzii, demonstând că aceştia sunt dornici să înveţe şi să evolueze şi au potenţial să muncească şi să se integreze în societate.


Având în vedere rezultatele deosebite obţinute la nivelul dezvoltării abilităţilor de viaţă a copiilor şi tinerilor străzii, a creşterii motivaţiei lor pentru schimbare prin implicarea în atelierul meşteşugăresc şi realizarea de obiecte artizanale cu un real potenţial de valorificare, Asociaţia Stea va continua acest tip de activitate urmărind ca pe termen mai lung să căutăm soluţii pentru a o dezvolta în cadrul unei întreprinderi sociale.


Asociaţia STEA este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecarui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociatia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.


Pentru mai multe detalii, va stam la dispozitie la telefon 0361-884330. Persoana de contact: Cristina-Maria Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.com.

marți, 28 iunie 2011

Descoperă : „MeşteşugArt – Potenţialul creator al copiilor şi tinerilor străzii”In cadrul poriectului nostru intitulat „Atelier ocupaţional pentru sprijinirea incluziunii copiilor şi tinerilor străzii” co-finanţat de către Fundaţia Soros România, prin programul “Fondul de Urgenţă”, Consiliul Local Satu Mare prin Serviciul Public de Asistenţă Socială, asociaţia Popica Onlus din Italia şi asociaţia Croire Que Tout Est Possible din Franţa, Asociaţia Stea organizează în perioada 27 iunie – 3 iulie la Muzeul Judeţean Satu Mare, o expozitie a obiectelor mestşugăresti realizate de către copiii şi tinerii străzii care frecventează centrul de zi.


La vernisajul expoziţiei intitulate : „MeşteşugArt – Potenţialul creator al copiilor şi tinerilor străzii” care a avut loc luni, 27 iunie, cu începere de la ora 14.00 la Muzeul Judeţean Satu Mare în prezenţa invitaţilor de la instituţiile şi organizaţiile sătmărene, a presei, a unora dintre voluntarii şi susţinători asociaţiei noastre şi a câtorva persoane interesate din comunitatea locală, 6 dintre cei mai sârguincioşi beneficiari ai proiectului şi-au prezentat rezultatele muncii, au socializat cu invitaţii şi le-au făcut acestora o mică demonstraţie a abilităţilor şi deprinderilor dobândite în cadrul atelierelor meşteşugăreşti. Reacţiile de apreciere şi de încurajare primite din partea invitaţilor şi cuvintele de laudă pentru obiectele artizanale realizate au avut un impact deosebit asupra tinerilor care aşteptau cu emoţie şi anxietate momentul vernisajului, obişnuiţi în general cu reacţii de respingere din partea comunităţii.Această acţiune reprezintă punctul culmin
ant pentru una dintre activităţile principale ale proiectului nostru, desfăşurată în parteneriat cu Asociaţia Culturală Aranykapu din Satu Mare : iniţierea copiilor şi tinerilor străzii în diferite tehnici meşteşugăreşti. Din luna martie 2011, în cadrul centrului nostru de zi funcţionează un atelier de terapie ocupaţională unde un număr de peste 40 de copii şi tineri ai străzii cu vârste cuprinse între 9 şi 35 de ani au avut ocazia să înveţe şi să exerseze următoarele tipuri de meşteşuguri : prelucrarea lutului, a lânii şi a pănuşei de porumb; împletitul firelor de in şi cânepă; ţesutul cu fire de lână şi de in; împletitul nuielelor, a pipirigului şi a papurei; înşiratul mărgelelor; vopsitul materialelor cu tehnica BATIK.

Atelierul de terapie ocupaţională s-a dovedit a fi o excelentă activitate de creştere a motivaţiei pentru schimbare a copiilor şi tinerilor implicaţi, prin care, nu numai că, au învăţat să realizeze obiecte artizanale cu un real potenţial de valorificare, ci, şi-au dezvoltat abilităţile de a lucra în echipă, de a comunica, de a relaţiona într-un cadru similar celui de activitate productivă şi de a respecta un program, toate fiind cerinţe de bază în pregătirea integrării lor profesionale. Am observat rezultate pozitive în ceea ce priveşte implicarea cu seriozitate a majorităţii copiilor şi t inerilor, fiind un bun mod de responsabilizare şi de canalizare a energiei lor spre o activitate constructivă prin care să-şi găseasca un scop şi să descopere în ei înşişi un potenţial de integrare. Acestea sunt principalele motive pentru care asociaţia noastră va continua acest tip de activitate urmărind ca pe termen mai lung să căutăm soluţii pentru a o dezvolta în cadrul unei întreprinderi sociale.Prin această expozitie dorim să transmitem un mesaj de nediscriminsare în comunitate faţă de copiii şi tinerii străzii, demonstând că aceştia sunt d ornici să înveţe şi să evolueze şi au potenţial să muncească şi să se integreze în societate. Ei pot deveni o parte utilă a societăţii noastre dacă li se oferă o şansă reală de diminuare a decalajelor în domeniul educaţiei, dezvoltării abilităţilor de viaţă, informării, orientării şi inlcuziunii sociale existente între ei şi oricare alt copil şi tânăr din comunitatea locală.

Cu ajutorul potrivit, pe care nu au avut şansa să-l primească de la familiile lor, aceşti copii şi tineri pot ieşi din spirala străzii şi rolul comunităţii este să îi sprijine !

Mulţumim conducerii şi a personalului Muzeului Judeţean Satu Mare pentru deosebita deschidere şi sprijinul primit în realizarea acestei expoziţii şi invitaţia de a participa la viitorul târg meşteşugăresc organizat de această instituţie.

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...