luni, 11 februarie 2019

Anunț recrutare: Asistent social - normă întreagă


Copiii din familiile sărace sunt la fel ca orice alt copil, însă viața lor este mult mai grea decât a celorlalți. Ei nu au nici o vină că adulții care ar trebui să-i îngrijească și să îi educe nu știu și nu pot să le răspundă în mod adecvat nevoilor de dezvoltare. Fără sprijin, ei riscă să repete modelul de viață în sărăcie.

Cum ar fi să ai puterea să faci ceva semnificativ pentru a schimba în bine viitorul lor ?

Alătură-te echipei noastre de oameni dedicați care îi susține pe calea educației și a formării profesionale pentru a ieși cu forțe proprii din cercul vicios al sărăciei !

Asociația Stea recrutează :

Asistent social – cod COR 263501
Locație: Satu Mare
 
Program: full-time, 40 ore pe săptămână (5 zile x 8 ore)

Departament: Serviciul social "Centrul de zi Stea pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți"

Cerințe: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale ; empatie şi răbdare; spirit de echipă ; orientare către soluții și rezolvarea oricărei probleme ; aptitudini pedagogice in lucrul cu copiii și părinții ; atitudine nediscriminatorie și flexibilitate în metodele de abordare a copiilor și părinților ; bune abilități de comunicare și negociere ; responsabilitate ; conduită etică impecabilă ; foarte bune competențe organizatorice ; motivație pentru susținerea incluziunii sociale a persoanelor marginalizate ; permis de conducere categoria B.

Scopul postului: Susținerea accesului, a continuității, a calității educației și școlarizării copiilor cu vârste între 6 și 14 ani beneficiari ai serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului de zi Stea pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți și susținerea părinților acestora în exercitarea rolurilor parentale și promovarea incluziunii or sociale.

Activități principale:

  • Realizarea de evaluări iniţiale şi complexe ale beneficiarilor în vederea construirii programelor personalizate de intervenție pe care se bazează furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi;
  • Planificarea împreună cu fiecare beneficiar / responsabil legal a serviciilor acordate în cadrul centrului de zi;
  • Organizarea, implementarea și dezvoltarea activităţilor centrului de zi în concordanţă cu deontologia profesională: activitati de asistență socială și de dezvoltare a abilităților de viață;
  • Monitorizarea și încurajarea prezenței elevilor la orele de curs și la programele socio-educative furnizate de Asociația Stea
  • Identificarea familiilor în care adulții nu își asumă în mod corespunzător rolurile parentale, oferindu-le sprijin individualizat pentru îmbunătățirea gradului de răspuns la nevoile copiilor
  • Însoțirea şi susţinerea beneficiarilor și a familiilor acestora în realizarea demersurilor sociale, administrative, juridice, şcolare sau profesionale stabilite în cadrul programelor personalizate de intervenție ale acestora.
  • Realizarea de activități educative, întâlniri şi interviuri de consiliere socială și activităţi de mediere cu beneficiarii.
  • Organizarea, pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi beneficiilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi
  • Asigurarea cadrului necesar participarii beneficiarilor de servicii sociale la toate activităţile de natură a influenţa programul lor de asistare şi rezultatele acestuia, în scopul adaptării intervenţiei la nevoile lor reale, optimizării metodelor de asistență socială şi dezvoltării de noi oportunităţi bazate pe participarea beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor ce îi privesc.
Beneficii:
·         Salariu atractiv
·         Importante oportunități de dezvoltare profesională cu parteneri din străinătate
·         Echipă motivată și atmosferă plăcută de lucru

Pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți o scrisoare de motivație și un CV Europass până la data 18.02.2019, la adresa asociatiastea@gmail.com

joi, 7 februarie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT ROHU-277 CHESS START RO-HUCOMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT
Asociația CREST în parteneriat cu Asociația STEA și Clubul Sportiv DAVID din Ungaria în perioada 01.12.2018–30.11.2019 implementează proiectul cu titlul "CHESS START RO-HU - Dezvoltarea în comun a unui instrument transfrontalier de incluziune socială bazat pe șah", cod RO-HU 277.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria,
Prioritatea PA6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților), Obiectiv specific SO11/b Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților.

Acest proiect reunește organizațiile din Satu Mare și Nyiregyhaza, colaborând cu copiii din comunitățile de romi marginalizate care se confruntă cu probleme similare în ceea ce privește marginalizarea și discriminarea și sporește capacitatea organizațională comună de a dezvolta soluții inovatoare. Parteneriatul creat dezvoltă oportunități de incluziune socială a copiilor vulnerabili din zona transfrontalieră folosind șahul atât ca instrument de dezvoltare personală, cât și ca mijloc de a crea oportunități de interacțiune pozitivă cu alți membri ai comunității pentru a susține incluziunea socială și a reduce discriminarea.

Obiectivul general al proiectului este intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a comunităților din Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg prin dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru problemele comune de incluziune socială a comunităților marginalizate, contribuind la o cooperare transfrontalieră mai activă a diferitelor instituții și cetățeni.

Proiectul contribuie la obiectivul specific prioritar de program SO11 (intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților) prin implicarea unor experți sociali de la două ONG-uri din Satu Mare și specialiști de șah dintr-o organizație neguvernamentală din Nyiregyhaza într-un proces colaborativ să construiască și să implementeze un program inovator de dezvoltare a competențelor pentru copii, care să folosească ca element central potențialul șahului. În jurul său, o serie de activități comune (formare și concursuri comune de șah, activități culturale, tabere, ateliere de lucru, conferințe) și competițiile transnaționale de șah vor consolida cooperarea cetățenilor în regiune.

Prin acest proiect, reprezentanți ai 3 ONG-uri din zona transfrontalieră vor dezvolta abilități de predare a tehnicilor de șah și de elaborare a programelor de dezvoltare a abilităților de viață, folosind șahul ca o activitate centrală. 80 de persoane vulnerabile vor beneficia de un serviciu social inovator construit în cadrul acestui proiect, obținând rezultate măsurabile ale dezvoltării abilităților personale și ale vieții și ridicându-le respectul de sine.

Proiectul va construi un model inovator de servicii sociale cu mare potențial de replicare care va fi promovat pe scară largă. Acesta va fi un instrument real pentru sporirea stimei de sine și dezvoltarea abilităților de viață a copiilor din grupurile vulnerabile. Proiectul promovează egalitatea de șanse de luptă împotriva discriminării, oferind oportunități de reducere a lacunelor de dezvoltare a competențelor de viață existente între copiii aflați în dificultate și alți copii din zona transfrontalieră, sprijinind includerea acestora și accesul la oportunitățile de dezvoltare. 

Inovația pe care acest proiect o aduce include:
- utilizarea potențialului enorm de dezvoltare al șahului asupra copiilor, ca element central pe care se bazează un program de intervenție socială,
- creșterea încrederii în sine și sprijinirea incluziunii sociale a copiilor din comunitățile marginalizate;
- parteneriat transfrontalier între organizații neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale și cel de șah, reunind cunoștințele, abilitățile și experiența lor pentru a face față provocărilor comune din comunitățile locale: inechitatea în oportunitățile de dezvoltare pe care le au copiii care trăiesc în comunitățile marginalizate de romi și alți copii și discriminarea severă care reduce șansele de incluziune socială a acestor copii.
- crearea de oportunități concrete pentru interacțiuni pozitive prin sport între membrii comunității și persoanele vulnerabile, contribuind astfel la schimbarea mentalității ancorate în stereotipuri negative despre persoanele din comunitățile marginalizate și mai ales despre romi.
Bugetul total al proiectului este de 69.996,42 euro, din care contribuția FEDR reprezintă 59.496,94 euro.

Informații suplimentare: Asociația CREST, RO-440069 Satu Mare, Str.Alexandru Odobescu Nr.48, telefon/fax 0261-877770, 0261-877771, mobil 0722-112189, office@crest.ro. Persoană de contact: Angela SZEKELY – consilier juridic.
Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.


Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...