vineri, 27 aprilie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ - Concurs de creaţie pentru elevii sătmăreni „ANTI-DISCRIMINAREA COPIILOR ŞI TINERILOR şi ADVOCACY PENTRU DREPTURILE COPILULUI”


În cadrul unui proiect de promovare a drepturilor copilului şi de advocacy cu privire la nevoile şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor străzii, Asociaţia Stea are deosebita plăcere de a anunţa lansarea unui concurs de creaţie pentu elevii din judeţul Satu Mare.
Concursul care se desfăşoară în perioada 27.04.2012 – 08.06.2012 propune elevilor din şcolile şi liceele sătmărene să contribuie la promovarea drepturilor copilului prin realizarea unor lucrări pe tema : « Anti – discriminare a copiilor şi tinerilor şi pledoarie pentru drepturile copiilor », având posibilitatea de a opta pentru una din următoarele secţiuni ale concursului :
-          desen : deschisă elevilor cu vârsta între 9 şi 14 ani,
-          fotografie : deschisă elevilor cu vârsta între 12 şi 19 ani,
-          spot-video : deschisă elevilor cu vârsta între 15 şi 19 ani.
Asociaţia STEA împreună cu partenerii tehnici şi cu finanţatorii doreşte să utilizeze acest canal de producere a materialelor de comunicare artistice şi audiovizuale pentru a oferi copiilor şi tinerilor din judeţul Satu Mare un cadru de punere în valoare a talentului lor şi de promovare a drepturilor copilului, oferindu-le posibilitatea să-şi sensibilizeze părinţii, familia şi comunitatea cu privire la unele probleme serioase cu care se confruntă mulţi copii din Satu Mare şi să promoveze solidaritatea, implicarea civică şi responsabilitatea socială.
Elevii interesaţi să participe la concurs sunt invitaţi să se înscrie până la data de 11 mai 2012, descărcând fişa de înscriere de pe adresa :
şi trimiţând-o, după completare, pe mail la : concursdrepturicopil.stea@gmail.com, pe cale poştală, sau aducând-o personal la Asociaţia STEA, B-dul Octavian Goga nr.14, Satu Mare.
La înscriere, candidaţii vor fi informaţi cu privire la detaliile privind demersurile şi modalităţile de depunere a lucrărilor în funcţie de categoria la care concurează.
Perioada de primire a lucrărilor este 4 – 25 mai 2012.
Cele mai bune lucrări vor fi expuse şi promovate în cadrul unei expoziţii ce va fi organizată la Satu Mare în perioada 4 – 8 iunie 2012, iar în data de  7 iunie 2012, va avea loc o Gală festivă de premiere, în cadrul căreia câştigătorii clasaţi pe primele 3 locuri la fiecare dintre cele 3 secţiuni ale concursului vor fi recompensaţi cu premii atractive : cărţi cu picturi celebre, truse de pictură şi desen, aparat foto, album foto, memory stick, camera video, DVD player, mp3 player.

Informaţii suplimentare privind derularea concursului se pot obţine consultând Regulamentul disponibil la adresa : http://www.asociatiastea.blogspot.com/2012/04/reglementul-concursului-de-creatie.html 
 
Acest concurs se desfăşoară în cadrul proiectului „Campanie de promovare a voluntariatului şi de advocacy pentru drepturile şi nevoile copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare”, co-finanţat de către Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Delegaţia Wallonie-Bruxelles şi Ambasadele Franţei şi Elveţiei la Bucureşti având ca parteneri locali autorităţile sătmărene, Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare şi Asociaţia Artiştilor Fotografi Prisma. Scopul proiectului este mobilizarea populaţiei şi a autorităţilor pentru a răspunde nevoilor şi a sprijini integrarea socială a copiilor şi a tinerilor străzii.
Asociatia STEA este o organizatie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.
Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330. Persoană de contact: Cristina Maria Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.com sau concursdrepturicopil.stea@gmail.com

REGLEMENTUL CONCURSULUI DE CREAŢIE PENTRU ELEVI „ANTI-DISCRIMINAREA COPIILOR ŞI TINERILOR STRĂZII şi ADVOCACY PENTRU DREPTURILE COPILULUI”


PREAMUL
Acest concurs artistic este o activitate care se derulează în spiritul unei competiţii pozitive între participanţi. Astfel, Asociaţia STEA în calitate de iniţiator şi de organizator defineşte în prezentul regulament condiţiile de participare.
Competiţia artistică este o campanie inter-şcolară de comunicare şi de pledoarie pe tema « Anti – discriminare a copiilor şi tinerilor şi pledoarie pentru drepturile copiilor » 
Asociaţia STEA împreună cu partenerii tehnici şi cu finanţatorii doreşte să utilizeze canalul de producere a materialelor de comunicare artistice şi audiovizuale pentru a oferi adolescenţilor şi tinerilor un cadru de promovare a talentului artistic şi de punere în valoare a drepturilor lor.

Asociaţia STEA:

REAFIRMÂND: angajamentul său de a sprijini adolescenţii şi tinerii străzii în accesul la educaţie şi integrare socio-profesională; în vederea evidenţierii drepturilor lor ca cetăţeni ai oraşului Satu Mare 
                                   
Luând în considerare: faptul că împreună cu Serviciul Public de Asistenţă Socială a identificat peste 200 de copii şi tineri cu vârste cuprinse între 0 şi 35 de ani care trăiesc în condiţii de stradă în Satu Mare şi se confruntă cu dificultăţi care le pun în pericol dezvoltarea şi uneori chiar şi viaţa: frig, foame, boli, mizerie, lipsă de igienă, risc de a primi boli cu transmitere sexuală şi virusul hepatitei B, marginalizare din partea comunităţii, etc.

AVÂND ÎN VEDERE: diferitele legi la nivel naţional, internaţional precum şi strategia judeţeană în domeniul protecţiei drepturilor copiilor şi a tinerilor în Satu Mare;

CONŞTIENTI de faptul că activităţile care vizează competiţii artistice reprezintă un mijloc puternic de comunicare şi de dezvoltare pentru tineri, care le permite să-şi dezvolte potenţialul artistic şi să sensibilizeze părinţii şi autorităţile;

Decide următoarele :


CAPITOLUL I : DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1 : Concursul artistic este o activitate a Asociaţiei STEA.

Articolul 2 : Pentru realizarea campaniei se va stabili o distribuire a responsabilităţilor, a sarcinilor şi a rolurilor diferitelor părţi implicate.

CAPITOLUL II : ObIECTIVE – FUNCŢIONARE – OrganiZARE

SecŢIUNEA I : OBIECTIVE

Articolul 3 : Concursul artistic are ca obiective:

 1. A suscita în rândul elevilor, spiritul de solidaritate, prin intermediul informării, creativităţii şi adaptării potrivit aspiraţiilor lor în domeniul producerii de materiale artistice cu privire la tema drepturilor copilului.
 1. A stimula creativitatea artistică pe tema drepturilor în general şi în mod deosebit, cea a luptei împotriva discriminării copiilor şi tinerilor străzii.
 2. A contribui la promovarea drepturilor copiilor în general şi în mod deosebit, la considerarea nevoilor şi a aspiraţiilor copiilor şi tinerilor străzii în mediul educativ şi socioprofesional.  

SectiUNEA II : fUNCŢIONARE

I.                   plan general

Articolul 4 : Se va constitui un Comitet de Coordonare (CC) a concursului artistic.

CC este un organ tehnic însărcinat de coordonarea concursului artistic.

Articolul 5 : CC depinde direct de Asociaţia STEA şi îşi asumă faţă de aceasta responsabilităţile privind derularea concursului artistic şi rezultatele acestuia cu toate aspectele.

Articolul 6 : CC are următoarele sarcini:

a)     Să promoveze concursul faţă de autorităţile competente (administraţia locală şi instituţiile şcolare) pentru a obţine diferitele autorizaţii necesare realizării concursului artistic
b)     Să coordoneze şi să monitorizeze realizarea concursului artistic în toate locaţiile de derularea a activităţilor legate de acesta
c)      Să acorde sprijin tehnic sau informaţii diferiţilor candidaţi
d)     Să stabilească repertoriul candidaţilor participanţi la competiţie
e)     Să realizeze un raport tehnic şi financiar al campaniei

Articolul 7 : CC este compus din membrii ai Asociaţiei STEA şi ai partenerilor tehnici.

Articolul 8 : Directorul Asociaţiei Stea va decide asupra:
 1. Structurilor de apartenenţă a membrilor Comitetului de Coordonare şi nominalizarea acestora
 2. Diferitelor atribuţii ale membrilor CC.

SecŢIUNEA III : ORGANIZAREA

PARTEA I : DERULAREA CONCURSULUI

Articolul 9 : Concursul este deschis la trei (03) discipline în domeniu artistic şi al audiovizualului care sunt:

1.      Desen
2.      Fotografie
3.      Spot video  

Articolul 10 : Concursul are trei (03) etape:

Ø      Etapa de înscriere a participanţilor,
Ø      Etapa de primire a lucrărilor participante la concurs
Ø      Etapa promovării celor mai bune lucrări

Articolul 11 : Cele trei etape se vor derula după cum urmează:

1.      Înscrierea candidaţilor :

·        La indicaţia directorului Asociaţiei STEA, CC va lansa un apel la candidaturi pentru concurs în perioada 23 – 27 aprilie.
·        Elevii care doresc să participe la concurs trebuie să să completeze fişa de înscriere pe care o vor putea descărca accesând link-ul : https://docs.google.com/document/d/148hurGPNfegR9S1ZT2VfbfumgfM3nMLxN66Wsu5xxGU/edit sau solicitând-o printr-un e-mail la adresa : concursdrepturicopil.stea@gmail.com sau personal la Asociaţia STEA, B-dul Octavian Goga nr.14, Satu Mare
·        În perioada 23 aprilie – 11 mai 2012 fiecare concurent trebuie să trimită la Asociaţia STEA fişa de înscriere completată, utilizând unul dintre următoarele mijloace :
-          e-mail : concursdrepturicopil.stea@gmail.com
-          posta sau depunere personală la adresa : Asociaţia STEA, B-dul Octavian Goga nr.14, Satu Mare
·        Elevii care nu se înscriu în perioada specificată nu vor putea participa la concurs.

2.      Primirea lucrărilor :
·     La înscriere, candidaţii vor fi informaţi cu privire la detaliile privind demersurile şi modalităţile de depunere a lucrărilor în funcţie de categoria la care concurează.
·     În perioada desfăşurării procesului de înscriere candidaţii interesaţi vor avea posibilitatea de a participa la o reuniune cu specialiştii implicaţi în jurizarea lucărilor participante la concurs pentru a primii informaţii legate de aspecte tehnice şi saturi pentru realizarea lucărilor.
·     Perioada de primire a lucrărilor este 4 – 25 mai 2012.
·     CC va mandata câte un juriu pentru fiecare dintre secţiunile concursului evaluarea lucrărilor în perioada 27 mai 2012 - 1 iunie 2012. Membrii juriului vor acorda un punctaj fiecărei lucrări participante. Fiecare juriu va realiza la finalul activităţii sale un proces verbal cu privire la deliberările care au avut loc.
·   Anunţarea rezultatelor concursului şi premierea câştigătorilor se realiza în cadrul unei manifestaţii culturale organizate în data de 7 iunie 2012 la care vor fi invitaţi toţi concurenţii alături de reprezentaţi ai autorităţilor, presă, membrii din comunitatea sătmăreană şi invitaţi din partea partenerilor proiectului de la Bucureşti.  

3.      Promovarea celor mai bune lucrări
·     Cele mai bune lucrări vor fi expuse şi promovate în timpul săptămânii de derulare a campaniei de pledoarie pentru drepturile copiilor străzii ( 4 – 8 iunie 2012), dar şi după aceasta, pentru a sensibiliza populaţia şi partenerii cu privire la necesitatea implicării în rezolvarea problemelor cu care se confruntă copiii şi tinerii străzii.    


PARTEA II : CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Articolul 12 : Diferitele categorii ale concursului sunt destinate elevilor din instituţiile şcolare din Municipiul Satu Mare cu următoarele condiţii :

1.      Secţiunea « Desen »: este deschisă elevilor cu vârsta între:  9 şi 14 ani
2.      Secţiunea « Fotografie » : este deschisă elevilor cu vârsta între:  12 şi 19 ani
3.      Secţiunea « Spot video » : este deschisă elevilor cu vârsta între:  15 şi 19 ani
4.      Concurenţii trebuie să fie elevi ai unor instituţii şcolare din Municipiul Satu Mare


PARTEA III : TEMA CAMPANIEI

Articolul 13 : Pentru această primă ediţie a concursului artistic, tema este: « Anti – discriminare a copiilor şi tinerilor şi pledoarie pentru drepturile copiilor » 

Articolul 14 : Toate lucrările participante la concurs trebuie să se înscrie în tema acestei ediţii.

Articolul 15 : Lucrările trebuie însoţite de un titlu şi o scurtă descriere de prezentare care va fi în mod obligatoriu depusă înainte de termenul limită precizat de către CC.


PARTEA IV : JURIUL

Articolul 16 : Alegerea membrilor juriului
-          La fiecare categorie, CC trebuie să identifice trei persoane resursă, cu o bună reputaţie şi având competenţe şi experienţă în domeniu pentru aprecierea lucrărilor participante la concurs

-          Lista membrilor juriului este transmisă de către CC Asociaţiei Stea pentru aprobare înainte de intrarea în vigoare.

Articolul 17 : Juriile vor aprecia suveran şi imparţial toate lucrările concurenţilor, în conformitate cu acest regulament şi a programului stabilit de către CC şi conducerea Asociaţiei STEA pentru realizarea competiţiei.

Articolul 18 : Deciziile vor fi luate prin consens şi în cazul unui dezacord vor fi luate prin majoritate simplă. În caz de egalitate, votul preşedintelui juriului va avea pondere dublă. 

Articolul 19 : Orice decizie luată de un juriu în mod corespunzător este definitivă.

Fiecare juriu va realiza câte un proces verbal cu privire la procesul de jurizare pe care îl vor înainta către CC pentru a fi transmis conducerii Asociaţiei STEA.


PARTEA V : CRITERIILE DE EVALUARE

Articolul 20 : Concurenţii la disciplina Desen trebuie să prezinte câte o lucrare de inspiraţie personală.

Formatul şi instrumentele utilizate sunt la libera alegere a candidatului.

Desenul trebuie să fie făcut dintr-un unghi artistic de inspiraţie originală.

La baza evaluării lucrărilor stau următoarele criterii:
1.      Respectarea temei : (10) puncte
2.      Pertinenţa, frumuseţea şi calitatea lucrării : (10) puncte
3.      Armonia imaginilor şi a mesajelor transmise în raport cu tema : (10) puncte
4.      Decorul artistic utilizat pentru finalizarea lucrării : (5) puncte
5.      Cercetarea, creativitatea şi originalitatea operei : (15) puncte

Articolul 21 : Numărul de persoane care pot forma un grup de artişti care să facă o singură lucrare la disciplina Desen nu trebuie să depăşească 2 tineri.

Articolul 22 : Pentru a înscrie un desen în concurs  

Articolul 23 : Fiecare concurent la disciplina Fotografie poate să înscrie în concurs maxim 3 fotografii de inspiraţie personală.

Instrumentele utilizate pentru realizarea fotografiilor sunt la libera alegere a candidatului.

Fotografiile trebuie să fie făcute dintr-un unghi artistic de inspiraţie originală.
Pentru a putea fi admise în concurs fotografiile trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe tehnice :
-         latura mare a fotografiei trebuie să aibă minim 2000 şi maxim 4000 de pixeli
-         raportul laturilor fotografiei trebuie să fie 3/4
-         rezoluţia trebuie să fie de 200 dpi in format JPG
-         maxim 5 MB mărime fişier
-         fotografiile înscrise trebuie să aibă în denumirea fişierului numele elevului şi titlul lucrării de forma : NUME_ELEV-TITLU_FOTOGRAFIE.JPG
-         fotografiile înscrise vor putea fi editate (postprocesate) astfel: luminozitate, contrast, saturaţie, nivele de culoare şi crop.
-         nu sunt acceptate lipirea sau suprapunerea mai multor fotografii (colajul).
-         organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor în concurs care conţin semnatură, logo, data, ramă sau alte însemne grafice pe imagine.
-         organizatorii îţi rezervă dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor ce au o calitate tehnică îndoielnică
-         fotografiile care nu respectă tema concursului vor fi descalificate
La baza evaluării lucrărilor stau următoarele criterii:
1.      Respectarea temei: (10) puncte
2.      Pertinenţa, frumuseţea şi calitatea lucrării : (10) puncte
3.      Armonia imaginilor şi a mesajelor transmise în raport cu tema : (10) puncte
4.      Decorul artistic utilizat pentru finalizarea lucrării : (5) puncte
5.      Cercetarea, creativitatea şi originalitatea operei : (15) puncte

Articolul 24 : Concurenţii la disciplina Spot Video trebuie să prezinte o lucrare de inspiraţie personală.

Formatul şi instrumentele utilizate sunt la libera alegere a candidatului.

Spotul Video trebuie să fie făcut dintr-un unghi artistic de inspiraţie originală.   

La baza evaluării lucrărilor stau următoarele criterii:
1.      Respectarea temei: (10) puncte
2.      Pertinenţa, frumuseţea şi calitatea lucrării : (10) puncte
3.      Armonia imaginilor şi a mesajelor transmise şi calitatea vizuală şi sonoră în raport cu tema dată: (10) puncte
4.      Muzica artistică utilizată pentru finalizarea operei audio vizuală: (5) puncte
5.      Cercetarea, creativitatea şi originalitatea operei: (15) puncte

Articolul 25 : Numărul de persoane care pot forma un grup de artişti care să facă o singură lucrare la disciplina Spot video nu trebuie să depăşească 6 elevi. 

Durata unui spot video este maxim 2 minute.


PARTEA VI : PREMII ŞI RECOMPENSE

Articolul 26 : Cu ajutorul partenerilor tehnici şi financiari, Asociaţia STEA prin intermediul Comitetului de Coordonare va decerna premii şi atestate de participare pentru toţi participanţii merituoşi.

Articolul 27 : Numai concurenţii a căror lucrări se vor situa pe primele 3 locuri la fiecare disciplină vor fi premiaţi.

În acelaşi timp, Asociaţia STEA va putea atribui atestate de participare pentru toţi concurenţii în măsura posibilităţilor.  

Articolul 28: Premiile vor fi stabilite în funcţie de resursele financiare ale Asociaţiei STEA.

Articolul 29: Partenerii au posibilitatea să atribuie premii speciale unor concurenţi în acord cu Asociaţia STEA şi Comitetul de Coordonare.


PARTEA VII : SANCŢIUNI

Articolul 30 : Persoanele care încalcă oricare dintre prevederile de mai sus pot suporta următoarele tipuri de sancţiuni:

 • avertisment
 • scăderea unui anumit unui număr de puncte în cadrul competiţiei
 • descalificarea imediată din concurs
 • retragerea de premiilor şi a distincţiilor
 • rambursarea de proprietate şi a fondurilor în caz de diversiuni
 • proceduri legale

Unele sancţiuni pot fi aplicate cumulativ.

Articolul 31 : Toate lucrările care nu respectă tema concursului vor fi descalificate în mod automat.

Articolul 32: Sancţiunile sunt stabilite de către juriu iar aplicarea acestora va fi asigurată de către Comitetul de Coordonare şi/sau Asociaţia STEA.CAPITOLUL III : DISPOZIŢII FINALE

Articolul 33 : La înscriere, concurenţii îşi vor expima acordul de a încredinţa Asociaţiei STEA şi partenerilor acesteia dreptul de utilizare a lucrărilor înscrise în concurs la oricare dintre cele 3 secţiuni. Aceasta va avea posibilitatea de a produce şi utiliza aceste lucrări şi împreună cu partenerii săi, se va putea folosi de acestea ca suport de sensibilizare şi de promovare a drepturilor copilului în cadrul a diverse proiecte, activităţi şi evenimente.

Articolul 34 : În limita posibilităţilor sale, Asociaţia STEA va realiza mediatizarea celor mai bune lucrări pe o anumită perioadă.

Articolul 35 : Comitetul de Coordonare va lua o decizie finală cu privire la orice litigiu care poate apărea în cursul acestui concurs.

Articolul 36 : Toate părţile implicate în acest concurs artistic se angajează să respecte acest regulament.

Articolul 37 : Orice neînţelegere cu privire la prezentul regulament poate fi clarificată exclusiv de către Asociaţia STEA.

Iniţiativa de a modifica prezentul regulament este de competenţa exclusivă a conducerii Asociaţiei STEA şi a partenerilor săi care stabileşte un comitet de examinare pentru acest scop şi se raportează rezultatele activităţii sale.      

joi, 12 aprilie 2012

Tinerii străzii pot şi vor să muncească !


În 2012, 11 tineri dintre beneficiarii serviciilor sociale ai Asociaţiei Stea se pot mândri cu statutul de angajat

Faptul că tinerii străzii îşi doresc să lucreze, nu reprezintă doar o impresie subiectivă a echipei nostre care se străduieşte din răsputeri să-i sprijine să depună eforturi pentru a-şi îmbunătăţi cu forţe proprii situaţia şi condiţiile de viaţă, ci este o realitate susţinută atât de rezultatele de creştere a implicării şi a responsabilităţii beneficiarilor, înregistrate la activităţile educative din cadrul centrului de zi, cât şi, mai ales, de rezultatele concrete de obţinere şi păstrare a locurilor de muncă pe care un număr considerabil dintre tinerii cu care lucrăm le-au atins în ultimele luni.
 La centrul de zi al Asociaţiei Stea, una dintre primele preocupări ale numeroşilor tineri care ne trec pragul zi de zi este studierea ziarului pentru căutarea de anunţuri de locuri de muncă. Dintre aceştia, de la începutul anului 2012, un număr de 7 tineri fără loc de muncă au reuşit să se angajeze (5 tineri de la centrul de zi şi 2 din apartamentul social), la care se adaugă cei 4 tineri din apartamentul social care au deja vechime în muncă.
 Acestea sunt rezultatele excepţionale a unei munci asidue a întregii echipe a Asociaţiei Stea care în misiunea de a determina schimbarea în bine a vieţii copiilor şi tinerilor străzii se găseşte adesea în situaţia de a lupta nu doar cu multitudinea de probleme ce ţin de aceştia (probleme de dependenţe, lipsa de educaţie, problemele de mentalitate, condiţii improprii de viaţă, probleme de sănătate, etc), ci şi cu prejudecăţile şi atitudinile discriminante din partea unor posibili angajatori şi a multor oameni din comunitate. Nu de puţine ori, asistenţii sociali care pregătesc şi sprijină sprijină tinerii care se prezintă la interviuri de angajare constată cu tristeţe cât de mult contează culoarea tenului pentru a avea o şansă reală de integrare.
Departe însă de noi intenţia de a zugravi o imagine falsă a tinerilor străzii, condamnând exclusiv restul societăţii pentru ceea ce li se întâmplă. Relaţia bazată pe încredere pe care echipa noatră educativă a construit-o cu beneficiarii serviciilor noastre sociale ne permite să avem o imagine reală asupra multitudinii de cauze şi efectele specifice femonemului caracterizat prin prezenţa copiilor străzii şi a oamenilor fără adăpost.

Cu siguranţă, tinerii cu care lucrăm se află în stadii foarte diferite de pregătire pentru integrare socială şi profesională. Mulţi dintre tinerii pe care îi întâlnim în munca de stradă se complac în starea cu care s-au obişnuit şi care i-a distrus atât de mult încât sunt lipsiţi de orice fel de speranţă şi de planuri de viitor. Alţii reuşesc să gândească pe termen scurt şi speculează orice posibilitate de a se descurca cu eforturi cât mai puţine, chiar dacă uneori acest lucru înseamnă să recurgă la fapte condamnabile şi acte de delincvenţă, mulţi dintre ei reiterând modele de comportament pe care le-au văzut în familie sau în grupul cu care trăiesc.
Însă, majoritatea celor cu care reuşim să stabilim o legătură, şi începem să lucrăm cu regularitate, ajung să facă eforturi spre o posibilă integrare socială, fapt ce are la bază un lucru ce reiese destul de uşor dintr-o simplă chestionare a tinerilor de la centrul de zi cu privire la dorinţele lor de viitor. Pe primele locuri se situează întodeauna : “o casă”, “un loc de muncă” şi “o familie”.  
Dar să nu uităm că există un drum lung de la dorinţe la realitate şi una dintre cele mai mari provocări în munca noastră o reprezintă încercarea de a schimba mentalităţi la tineri, dintre care unii au un trecut de peste 15 ani de viaţă în condiţii de stradă, nu au fost niciodată la şcoală şi nu au avut o familie care să-i educe şi să-i îngrijească în mod corespunzător atunci când au crescut …
Astfel intervenţia noastră este una de durată cu rezultate ce sunt mai greu vizibile pe termen scurt. Cu mulţi dintre tinerii cu care lucrăm am ajuns în stadiul de a fi capabili să facă eforturi de integrare dar în multe cazuri acestea sunt încă insuficiente sau de scurtă durată. Aşa se face că uneori, când aceştia par în sfârşit să fie pe calea cea bună, ei fac ceva şi îşi distrug şansa primită şi atunci trebuie să revenim, să reluăm o parte a paşilor deja parcurşi.
Cu siguranţă însă, experienţa noastră ne arată că trebuie să avem răbdare şi tărie, pentru a implementa programele educative urmărind întotdeuna interesul pe termen lung al beneficiarilor,  educându-i fără a-i scuti de consecinţele propriilor greşeli din dorinţa prea mare de a-i proteja. Şi atunci când reuşim, când trecem împreună peste numeroase situaţii dificile care pe mulţi i-ar fi facut să renunţe demult, atunci avem deosebita satisfacţie profesională de a putea anunţa rezultate precum, cel obţinut tot anul acesta : C.M. 23 ani, integrare profesională reuşită – loc de muncă stabil şi integrare socială reuşită – a părăsit apartamentul social, trăieşte în chirie şi îşi plăteşte cheltuielile din propriul venit.
 

Dezvoltarea deprinderilor tinerilor străzii de integrare profesională - unul dintre domeniile majore de intervenţie a echipei educative a Asociaţiei STEA

Consiliere şi mediere pentru inserţia profesională

La centrul de zi, în cadrul programului zilnic de activităţi educative, o zi pe săptămână este dedicată consilierii de grup pe teme legate de pregătirea şi inserţia profesională. Temele sunt abordate în concordanţă cu un plan educativ anual construit de echipa centrului de zi având scopul de a susţine şi de a creşte treptat, atât motivaţia tinerilor pentru a obţine un loc de muncă, cât şi cunoştinţele şi abilităţile lor pentru a găsi şi a păstra un loc de muncă.
Zilnic se desfăşoară activităţi de consiliere individuală pentru sprijinirea tinerilor să caute şi să-şi păstreze locurile de muncă.
De asemenea, la solicitarea tinerilor, membrii echipei educative îi sprijină în realizarea demersurilor practice pentru angajare : reînnoirea actelor de identitate, programarea şi însoţirea pentru a participa la interviuri de angajare, însecrierea la medic de familie, sprijin financiar şi mediere pentru controalele medicale necesare pentru angajare, etc.
Consilierea începe de la sprijinirea tinerior în procesul de a-şi identifica dorinţele, încurajându-i să-şi imagineze şi să-şi dorească un viitor mai bun. Urmează sprijinirea lor în a identifica de ce anume au nevoie pentru a-şi îndeplini dorinţele şi a-şi constui un plan cu paşi mici şi realişti pentru obţinerea a ceea ce-şi doresc.
Implementarea planurilor individuale este monitorizată de către echipa educativă care stimulează tinerii să-şi îndeplinească sarcinile pe care şi le-au stabilit şi să conştientizeze atât progresele cât şi eventualele probleme apărute ca şi consecinţe ale comportamentelor lor şi ce anume ar putea face pe viitor pentru a evita sau a rezolva alte probleme.
În tot acest timp un accent deosebit este pus pe responsabilizarea tinerilor. În mod constant li se reaminteşte că ei sunt singurii responsabili pentru viitorul lor şi ei sunt cei care trebuie să depună eforturi întrucât oricât şi-ar dori asistenţii sociali, ei nu vor putea lucra în locul lor. Totodată, echipa educativă depunde eforturi considerabile pentru a susţine tinerii şi a le creşte încrederea în forţele proprii. Stima de sine scăzută şi imaginea proastă despre propriile competenţe şi ce anume ar putea ei să facă sunt inamici puternici ai echipei noastre întrucât blochează tinerii în a crede cu adevărat că şi ei sunt capabili să facă ceea ce îşi doresc. De aceea, echipa noastră pune un accent deosebit pe conştientizarea de către tineri a potenţialului lor şi a tuturor rezultatelor, fie ele chiar şi foarte mărunte pe care ei le obţin.
 
Nu în ultimul rând, tinerii sunt încurajaţi să ceară sprijinul echipei şi să se gândească în ce şi cum anume ar dori să-i ajutăm mai mult şi să observe că în jurul lor sunt multe exemple pozitive, de tineri care au reuşit, asta însemnând că oricare dintre ei poate să reuşească să iasă din spirala străzii dacă îşi doreşte cu adevărat, nu se lasă băut atunci când apar dificultăţile şi are curajul să ceară sprijin la nevoie, fără însă a înceta să facă eforturi proprii în direcţia bună.

marți, 10 aprilie 2012

Copiii si tinerii strazii îşi dezvoltă abilităţi de grădinărit

A venit primăvara, iar la Asociaţia Stea acest lucru se vede şi se simte prin multitudinea de activităţi pe care le desfăşurăm şi energia emanată de grupurile de copii şi tineri de la centrul de zi şi din apartamentul social. Pe lângă consilierea şi activităţile educative menite să sprijine copiii şi tinerii să înveţe lucruri utile pentru a se descurca in viaţă, este momentul să reluăm o serie de activităţi practice precum cele de grădinărit. 
Anul trecut beneficiarii centrului de zi au avut satisfacţia de a consuma până toama târziu produse plantate în gradina centrului, de care au avut ei înşişi grijă toată primăvara şi vara, iar la clătitele şi prăjiturile facute în apartamentul social au folosit dulceaţă de prune din producţia proprie de la pomii fructiferi din gradină. 
Nu este de mirare că numărul tinerilor doritori să se implice la activităţile de grădinărit a crescut. Prin urmare, echipa noastra îşi propune să diverifice acţiunile în acest domeniu, cu atât mai mult cu cât, anul acesta primim sprijin de nădejde din partea asociaţiei GIR 2003 din Satu Mare, organizaţie cu preocupări şi în domeniul agroecologiei, şi a voluntarei noastre, Monica, care va coordona grupul de tineri grădinari.
Primele sarcini au fost deja împărţite între tinerii de la centrul de zi. Grădina a fost săpată şi prima echipă formată din 8 tineri a plantat deja bulbi de ceapă şi usturoi, iar în ghivece, seminţe de  floarea soarelui şi ridichi. Urmează să plantăm şi alte seminţe (fasole, mazăre şi varză). 
În etapele următoare, alte echipe se vor ocupa de plantatul de flori şi amenajarea cât mai estetică a permetrului din zona centrului de zi, vor tunde via şi vor îngrijii pomii fructiferi. În paralel, echipa educativă desfăşoară la centrul de zi un program educativ prin care copiii şi tinerii învăţă câteva noţiuni de bază din domeniul botanicii şi al agriculturii.Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...