vineri, 27 aprilie 2012

REGLEMENTUL CONCURSULUI DE CREAŢIE PENTRU ELEVI „ANTI-DISCRIMINAREA COPIILOR ŞI TINERILOR STRĂZII şi ADVOCACY PENTRU DREPTURILE COPILULUI”


PREAMUL
Acest concurs artistic este o activitate care se derulează în spiritul unei competiţii pozitive între participanţi. Astfel, Asociaţia STEA în calitate de iniţiator şi de organizator defineşte în prezentul regulament condiţiile de participare.
Competiţia artistică este o campanie inter-şcolară de comunicare şi de pledoarie pe tema « Anti – discriminare a copiilor şi tinerilor şi pledoarie pentru drepturile copiilor » 
Asociaţia STEA împreună cu partenerii tehnici şi cu finanţatorii doreşte să utilizeze canalul de producere a materialelor de comunicare artistice şi audiovizuale pentru a oferi adolescenţilor şi tinerilor un cadru de promovare a talentului artistic şi de punere în valoare a drepturilor lor.

Asociaţia STEA:

REAFIRMÂND: angajamentul său de a sprijini adolescenţii şi tinerii străzii în accesul la educaţie şi integrare socio-profesională; în vederea evidenţierii drepturilor lor ca cetăţeni ai oraşului Satu Mare 
                                   
Luând în considerare: faptul că împreună cu Serviciul Public de Asistenţă Socială a identificat peste 200 de copii şi tineri cu vârste cuprinse între 0 şi 35 de ani care trăiesc în condiţii de stradă în Satu Mare şi se confruntă cu dificultăţi care le pun în pericol dezvoltarea şi uneori chiar şi viaţa: frig, foame, boli, mizerie, lipsă de igienă, risc de a primi boli cu transmitere sexuală şi virusul hepatitei B, marginalizare din partea comunităţii, etc.

AVÂND ÎN VEDERE: diferitele legi la nivel naţional, internaţional precum şi strategia judeţeană în domeniul protecţiei drepturilor copiilor şi a tinerilor în Satu Mare;

CONŞTIENTI de faptul că activităţile care vizează competiţii artistice reprezintă un mijloc puternic de comunicare şi de dezvoltare pentru tineri, care le permite să-şi dezvolte potenţialul artistic şi să sensibilizeze părinţii şi autorităţile;

Decide următoarele :


CAPITOLUL I : DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1 : Concursul artistic este o activitate a Asociaţiei STEA.

Articolul 2 : Pentru realizarea campaniei se va stabili o distribuire a responsabilităţilor, a sarcinilor şi a rolurilor diferitelor părţi implicate.

CAPITOLUL II : ObIECTIVE – FUNCŢIONARE – OrganiZARE

SecŢIUNEA I : OBIECTIVE

Articolul 3 : Concursul artistic are ca obiective:

 1. A suscita în rândul elevilor, spiritul de solidaritate, prin intermediul informării, creativităţii şi adaptării potrivit aspiraţiilor lor în domeniul producerii de materiale artistice cu privire la tema drepturilor copilului.
 1. A stimula creativitatea artistică pe tema drepturilor în general şi în mod deosebit, cea a luptei împotriva discriminării copiilor şi tinerilor străzii.
 2. A contribui la promovarea drepturilor copiilor în general şi în mod deosebit, la considerarea nevoilor şi a aspiraţiilor copiilor şi tinerilor străzii în mediul educativ şi socioprofesional.  

SectiUNEA II : fUNCŢIONARE

I.                   plan general

Articolul 4 : Se va constitui un Comitet de Coordonare (CC) a concursului artistic.

CC este un organ tehnic însărcinat de coordonarea concursului artistic.

Articolul 5 : CC depinde direct de Asociaţia STEA şi îşi asumă faţă de aceasta responsabilităţile privind derularea concursului artistic şi rezultatele acestuia cu toate aspectele.

Articolul 6 : CC are următoarele sarcini:

a)     Să promoveze concursul faţă de autorităţile competente (administraţia locală şi instituţiile şcolare) pentru a obţine diferitele autorizaţii necesare realizării concursului artistic
b)     Să coordoneze şi să monitorizeze realizarea concursului artistic în toate locaţiile de derularea a activităţilor legate de acesta
c)      Să acorde sprijin tehnic sau informaţii diferiţilor candidaţi
d)     Să stabilească repertoriul candidaţilor participanţi la competiţie
e)     Să realizeze un raport tehnic şi financiar al campaniei

Articolul 7 : CC este compus din membrii ai Asociaţiei STEA şi ai partenerilor tehnici.

Articolul 8 : Directorul Asociaţiei Stea va decide asupra:
 1. Structurilor de apartenenţă a membrilor Comitetului de Coordonare şi nominalizarea acestora
 2. Diferitelor atribuţii ale membrilor CC.

SecŢIUNEA III : ORGANIZAREA

PARTEA I : DERULAREA CONCURSULUI

Articolul 9 : Concursul este deschis la trei (03) discipline în domeniu artistic şi al audiovizualului care sunt:

1.      Desen
2.      Fotografie
3.      Spot video  

Articolul 10 : Concursul are trei (03) etape:

Ø      Etapa de înscriere a participanţilor,
Ø      Etapa de primire a lucrărilor participante la concurs
Ø      Etapa promovării celor mai bune lucrări

Articolul 11 : Cele trei etape se vor derula după cum urmează:

1.      Înscrierea candidaţilor :

·        La indicaţia directorului Asociaţiei STEA, CC va lansa un apel la candidaturi pentru concurs în perioada 23 – 27 aprilie.
·        Elevii care doresc să participe la concurs trebuie să să completeze fişa de înscriere pe care o vor putea descărca accesând link-ul : https://docs.google.com/document/d/148hurGPNfegR9S1ZT2VfbfumgfM3nMLxN66Wsu5xxGU/edit sau solicitând-o printr-un e-mail la adresa : concursdrepturicopil.stea@gmail.com sau personal la Asociaţia STEA, B-dul Octavian Goga nr.14, Satu Mare
·        În perioada 23 aprilie – 11 mai 2012 fiecare concurent trebuie să trimită la Asociaţia STEA fişa de înscriere completată, utilizând unul dintre următoarele mijloace :
-          e-mail : concursdrepturicopil.stea@gmail.com
-          posta sau depunere personală la adresa : Asociaţia STEA, B-dul Octavian Goga nr.14, Satu Mare
·        Elevii care nu se înscriu în perioada specificată nu vor putea participa la concurs.

2.      Primirea lucrărilor :
·     La înscriere, candidaţii vor fi informaţi cu privire la detaliile privind demersurile şi modalităţile de depunere a lucrărilor în funcţie de categoria la care concurează.
·     În perioada desfăşurării procesului de înscriere candidaţii interesaţi vor avea posibilitatea de a participa la o reuniune cu specialiştii implicaţi în jurizarea lucărilor participante la concurs pentru a primii informaţii legate de aspecte tehnice şi saturi pentru realizarea lucărilor.
·     Perioada de primire a lucrărilor este 4 – 25 mai 2012.
·     CC va mandata câte un juriu pentru fiecare dintre secţiunile concursului evaluarea lucrărilor în perioada 27 mai 2012 - 1 iunie 2012. Membrii juriului vor acorda un punctaj fiecărei lucrări participante. Fiecare juriu va realiza la finalul activităţii sale un proces verbal cu privire la deliberările care au avut loc.
·   Anunţarea rezultatelor concursului şi premierea câştigătorilor se realiza în cadrul unei manifestaţii culturale organizate în data de 7 iunie 2012 la care vor fi invitaţi toţi concurenţii alături de reprezentaţi ai autorităţilor, presă, membrii din comunitatea sătmăreană şi invitaţi din partea partenerilor proiectului de la Bucureşti.  

3.      Promovarea celor mai bune lucrări
·     Cele mai bune lucrări vor fi expuse şi promovate în timpul săptămânii de derulare a campaniei de pledoarie pentru drepturile copiilor străzii ( 4 – 8 iunie 2012), dar şi după aceasta, pentru a sensibiliza populaţia şi partenerii cu privire la necesitatea implicării în rezolvarea problemelor cu care se confruntă copiii şi tinerii străzii.    


PARTEA II : CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Articolul 12 : Diferitele categorii ale concursului sunt destinate elevilor din instituţiile şcolare din Municipiul Satu Mare cu următoarele condiţii :

1.      Secţiunea « Desen »: este deschisă elevilor cu vârsta între:  9 şi 14 ani
2.      Secţiunea « Fotografie » : este deschisă elevilor cu vârsta între:  12 şi 19 ani
3.      Secţiunea « Spot video » : este deschisă elevilor cu vârsta între:  15 şi 19 ani
4.      Concurenţii trebuie să fie elevi ai unor instituţii şcolare din Municipiul Satu Mare


PARTEA III : TEMA CAMPANIEI

Articolul 13 : Pentru această primă ediţie a concursului artistic, tema este: « Anti – discriminare a copiilor şi tinerilor şi pledoarie pentru drepturile copiilor » 

Articolul 14 : Toate lucrările participante la concurs trebuie să se înscrie în tema acestei ediţii.

Articolul 15 : Lucrările trebuie însoţite de un titlu şi o scurtă descriere de prezentare care va fi în mod obligatoriu depusă înainte de termenul limită precizat de către CC.


PARTEA IV : JURIUL

Articolul 16 : Alegerea membrilor juriului
-          La fiecare categorie, CC trebuie să identifice trei persoane resursă, cu o bună reputaţie şi având competenţe şi experienţă în domeniu pentru aprecierea lucrărilor participante la concurs

-          Lista membrilor juriului este transmisă de către CC Asociaţiei Stea pentru aprobare înainte de intrarea în vigoare.

Articolul 17 : Juriile vor aprecia suveran şi imparţial toate lucrările concurenţilor, în conformitate cu acest regulament şi a programului stabilit de către CC şi conducerea Asociaţiei STEA pentru realizarea competiţiei.

Articolul 18 : Deciziile vor fi luate prin consens şi în cazul unui dezacord vor fi luate prin majoritate simplă. În caz de egalitate, votul preşedintelui juriului va avea pondere dublă. 

Articolul 19 : Orice decizie luată de un juriu în mod corespunzător este definitivă.

Fiecare juriu va realiza câte un proces verbal cu privire la procesul de jurizare pe care îl vor înainta către CC pentru a fi transmis conducerii Asociaţiei STEA.


PARTEA V : CRITERIILE DE EVALUARE

Articolul 20 : Concurenţii la disciplina Desen trebuie să prezinte câte o lucrare de inspiraţie personală.

Formatul şi instrumentele utilizate sunt la libera alegere a candidatului.

Desenul trebuie să fie făcut dintr-un unghi artistic de inspiraţie originală.

La baza evaluării lucrărilor stau următoarele criterii:
1.      Respectarea temei : (10) puncte
2.      Pertinenţa, frumuseţea şi calitatea lucrării : (10) puncte
3.      Armonia imaginilor şi a mesajelor transmise în raport cu tema : (10) puncte
4.      Decorul artistic utilizat pentru finalizarea lucrării : (5) puncte
5.      Cercetarea, creativitatea şi originalitatea operei : (15) puncte

Articolul 21 : Numărul de persoane care pot forma un grup de artişti care să facă o singură lucrare la disciplina Desen nu trebuie să depăşească 2 tineri.

Articolul 22 : Pentru a înscrie un desen în concurs  

Articolul 23 : Fiecare concurent la disciplina Fotografie poate să înscrie în concurs maxim 3 fotografii de inspiraţie personală.

Instrumentele utilizate pentru realizarea fotografiilor sunt la libera alegere a candidatului.

Fotografiile trebuie să fie făcute dintr-un unghi artistic de inspiraţie originală.
Pentru a putea fi admise în concurs fotografiile trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe tehnice :
-         latura mare a fotografiei trebuie să aibă minim 2000 şi maxim 4000 de pixeli
-         raportul laturilor fotografiei trebuie să fie 3/4
-         rezoluţia trebuie să fie de 200 dpi in format JPG
-         maxim 5 MB mărime fişier
-         fotografiile înscrise trebuie să aibă în denumirea fişierului numele elevului şi titlul lucrării de forma : NUME_ELEV-TITLU_FOTOGRAFIE.JPG
-         fotografiile înscrise vor putea fi editate (postprocesate) astfel: luminozitate, contrast, saturaţie, nivele de culoare şi crop.
-         nu sunt acceptate lipirea sau suprapunerea mai multor fotografii (colajul).
-         organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor în concurs care conţin semnatură, logo, data, ramă sau alte însemne grafice pe imagine.
-         organizatorii îţi rezervă dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor ce au o calitate tehnică îndoielnică
-         fotografiile care nu respectă tema concursului vor fi descalificate
La baza evaluării lucrărilor stau următoarele criterii:
1.      Respectarea temei: (10) puncte
2.      Pertinenţa, frumuseţea şi calitatea lucrării : (10) puncte
3.      Armonia imaginilor şi a mesajelor transmise în raport cu tema : (10) puncte
4.      Decorul artistic utilizat pentru finalizarea lucrării : (5) puncte
5.      Cercetarea, creativitatea şi originalitatea operei : (15) puncte

Articolul 24 : Concurenţii la disciplina Spot Video trebuie să prezinte o lucrare de inspiraţie personală.

Formatul şi instrumentele utilizate sunt la libera alegere a candidatului.

Spotul Video trebuie să fie făcut dintr-un unghi artistic de inspiraţie originală.   

La baza evaluării lucrărilor stau următoarele criterii:
1.      Respectarea temei: (10) puncte
2.      Pertinenţa, frumuseţea şi calitatea lucrării : (10) puncte
3.      Armonia imaginilor şi a mesajelor transmise şi calitatea vizuală şi sonoră în raport cu tema dată: (10) puncte
4.      Muzica artistică utilizată pentru finalizarea operei audio vizuală: (5) puncte
5.      Cercetarea, creativitatea şi originalitatea operei: (15) puncte

Articolul 25 : Numărul de persoane care pot forma un grup de artişti care să facă o singură lucrare la disciplina Spot video nu trebuie să depăşească 6 elevi. 

Durata unui spot video este maxim 2 minute.


PARTEA VI : PREMII ŞI RECOMPENSE

Articolul 26 : Cu ajutorul partenerilor tehnici şi financiari, Asociaţia STEA prin intermediul Comitetului de Coordonare va decerna premii şi atestate de participare pentru toţi participanţii merituoşi.

Articolul 27 : Numai concurenţii a căror lucrări se vor situa pe primele 3 locuri la fiecare disciplină vor fi premiaţi.

În acelaşi timp, Asociaţia STEA va putea atribui atestate de participare pentru toţi concurenţii în măsura posibilităţilor.  

Articolul 28: Premiile vor fi stabilite în funcţie de resursele financiare ale Asociaţiei STEA.

Articolul 29: Partenerii au posibilitatea să atribuie premii speciale unor concurenţi în acord cu Asociaţia STEA şi Comitetul de Coordonare.


PARTEA VII : SANCŢIUNI

Articolul 30 : Persoanele care încalcă oricare dintre prevederile de mai sus pot suporta următoarele tipuri de sancţiuni:

 • avertisment
 • scăderea unui anumit unui număr de puncte în cadrul competiţiei
 • descalificarea imediată din concurs
 • retragerea de premiilor şi a distincţiilor
 • rambursarea de proprietate şi a fondurilor în caz de diversiuni
 • proceduri legale

Unele sancţiuni pot fi aplicate cumulativ.

Articolul 31 : Toate lucrările care nu respectă tema concursului vor fi descalificate în mod automat.

Articolul 32: Sancţiunile sunt stabilite de către juriu iar aplicarea acestora va fi asigurată de către Comitetul de Coordonare şi/sau Asociaţia STEA.CAPITOLUL III : DISPOZIŢII FINALE

Articolul 33 : La înscriere, concurenţii îşi vor expima acordul de a încredinţa Asociaţiei STEA şi partenerilor acesteia dreptul de utilizare a lucrărilor înscrise în concurs la oricare dintre cele 3 secţiuni. Aceasta va avea posibilitatea de a produce şi utiliza aceste lucrări şi împreună cu partenerii săi, se va putea folosi de acestea ca suport de sensibilizare şi de promovare a drepturilor copilului în cadrul a diverse proiecte, activităţi şi evenimente.

Articolul 34 : În limita posibilităţilor sale, Asociaţia STEA va realiza mediatizarea celor mai bune lucrări pe o anumită perioadă.

Articolul 35 : Comitetul de Coordonare va lua o decizie finală cu privire la orice litigiu care poate apărea în cursul acestui concurs.

Articolul 36 : Toate părţile implicate în acest concurs artistic se angajează să respecte acest regulament.

Articolul 37 : Orice neînţelegere cu privire la prezentul regulament poate fi clarificată exclusiv de către Asociaţia STEA.

Iniţiativa de a modifica prezentul regulament este de competenţa exclusivă a conducerii Asociaţiei STEA şi a partenerilor săi care stabileşte un comitet de examinare pentru acest scop şi se raportează rezultatele activităţii sale.      

0 Comments