vineri, 2 martie 2012

Unitatea mobilă


Unitatea mobilă contruieşte prima punte de legătură între copiii şi tinerii străzii şi comunitate.

Scopurile intervenţiei :
·         Identificarea zonelor în care există populaţie ce trăieşte în condiţii de stradă.
·         Monitorizarea şi realizarea unei analize periodice a fenomenului „copiii străzii” la Satu Mare.
·         Câştigarea încrederii copiilor şi tinerilor străzii în echipa asociaţiei.
·         Ameliorarea condiţiilor de viaţă în stradă.
·    Informare şi medierea legăturii dintre copiilor şi tinerilor străzii şi instituţiile sau organizaţiile medicale, de asistenţă socială şi socioprofesională.
·         Însoţirea copiilor şi tinerilor realizarea demersurilor pentru obţinerea documentelor de identitate.
·        Încurajare pentru schimbare şi sprijinirea copiilor şi tinerilor să-şi recâştige încrederea şi stima de sine.
·         Motivarea şi atragerea copiilor spre activităţile centrului de zi.
 Servicii sociale furnizate :
·  Servicii sociale primare :
- Identificarea nevoii sociale a copiilor şi tinerilor străzii
- Informare despre drepturi şi obligaţii
- Măsuri şi acţiuni de urgenţă în vedrea reducerii efectelor situaţiilor de criză
- Măsuri şi acţiuni de sprijin în vedere a menţinerii în comunitate a copiilor şi tinerilor străzii
- Servicii de consiliere în stradă
·  Servicii sociale specializate :
- Mediere socială
 Metodologia de intervenţie :
Prin intervenţia regulată în stradă a unei echipe formată din asistenţi sociali şi animatori socio-educativi, ce asigură o prezenţă activă dar non-intruzivă în mediul de viaţă al copiilor şi tinerilor străzii, se stabileşte o relaţie de sprijin necesară realizării asistării. Cadrul propice comunicării şi acceptării profesioniştilor de către copiii străzii se obţine prin folosirea tehnicilor de animaţie socio-educativă (joc, creaţie, sport) la realizarea unor activităţi cu scop de socializare: întâlniri, excursii, tabere.
Asistenţii sociali construiesc treptat relaţia de sprijin prin prezenţă cotidiană, dialog şi empatie ducând la deblocarea motivaţiei pentru schimbare. Ei trebuie să aibă o foarte bună adaptabilitate pentru a putea răspunde spontan la situaţiile care se ivesc şi a realiza în caz de nevoie o intervenţie în criză. Prin poziţia câştigată în raport cu copii şi tinerii străzii, asistenţii sociali au un rol de mediatori creând o punte de legătură între aceştia şi societate. Ei devin un reper pentru copii şi tineri la care aceştia apelează în momentul pe care ei îl consideră oportun.
Copiii şi tinerii străzii sunt sprijiniţi să conştientizeze situaţia în care se află şi să se responsabilizeze pentru a-şi ameliora condiţiile de viaţă. Însoţirea lor pe drumul spre autodeterminare implică dezvoltarea capacităţii lor de gândire critică şi analiză pentru a putea să interpreteze şi să înţeleagă ceea ce li se întâmplă, să acumuleze noi abilităţi din experienţele prin care trec.
În munca directă cu copiii şi tinerii străzii, asistenţii sociali folosesc o serie de tehnici care facilitează comunicarea şi în acelaşi timp duc la rezolvarea unor probleme: răspunsuri empatice, suportul, reasigurarea, confruntarea, conflictul, universalizarea şi consilierea. Cadrul cel mai propice comunicării eficiente dintre asistenţii sociali şi copiii şi tinerii străzii este asigurat de taberele organizate de echipa stradală de profesionişti în care beneficiarilor li se satisfac nevoile de bază, li se impune condiţia de a nu se droga şi cu ajutorul animatorilor li se oferă un program de activităţi ludice şi educative ce favorizează deschiderea şi stabilirea relaţiei de sprijin.
Pe măsura câştigării încrederii în echipa stradală de profesionişti şi conştientizării situaţiei lor, copiii şi tinerii străzii ajung să exprime diferite nevoi şi să solicite ajutor. Asistenţii sociali se bazează pe aceste cereri pentru a-i determina să se implice în procesul de asistare. Acesta este momentul propriu-zis al începerii parteneriatului asistent social - beneficiar.
În munca individuală cu copiii şi tinerii străzii asistenţii sociali folosesc modelul rezolutiv. Rolurile asistenţilor sociali sunt cele de agenţi ai schimbării, brokeri de resurse şi interpreţi ai intereselor beneficiarilor.
Pe lângă vizitele şi activităţile desfăşurate în stradă, echipa propune copiilor şi tinerilor să se deplaseze la centrul de zi al asociaţiei care oferă mediul propice pentru a putea lucra împreună.
 Activităţi principale : 
·         Vizite zilnice în stradă (3 ore / zi de luni până vineri)
·     Identificare şi monitorizarea situaţiei persoanelor de pe stradă în parteneriat cu SPAS Satu Mare (Serviciul Public de Asistenţă Socială) Satu Mare (1 dată pe săptămână)
·         Consiliere şi mediere pentru obţinerea drepturilor sociale şi informare cu privire la serviciile din comunitate
·         Consilierea şi medierea accesului copiilor şi tinerilor la servicii medicale

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...