vineri, 2 martie 2012

Metodologie şi mecanismul de intervenţie

Având în vedere complexitarea fenomenului “copiii străzii”, reducerea amplorii acestuia şi lupta cu efectele şi constrângerile provocate de viaţa în stradă necesită dezvoltarea unor mecanisme de intervenţie adaptate realităţii din teren. Trebuie să ţinem cont atât de factorii externi, cât şi de cei interni şi de influenţa acestora asupra copiilor şi tinerilor :  condiţiile de viaţă, relaţia cu societatea, influenţa grupurilor de semeni, abilităţile de viaţă dobândite, experienţa de viaţă, comportamentele cu grad ridicat de risc (consumul de alcool şi droguri, cerşetoria, prostituţia, delincvenţa), etc.
Principiile care stau la baza serviciilor sociale pe care le furnizăm sunt: respectarea drepturilor copilului, autodeterminarea individului, nondiscriminarea, egalitatea de şanse şi creşterea responsabilităţii.
O condiţie esenţială pemtru reuşita intervenţiei este stabilirea unei relaţii bazată pe încredere între echipa educativă şi grupul ţintă, creşterea motivaţiei pentru schimbare şi determinarea beneficiarilor de a se implica prin realizarea de eforturi personale pentru incluziunea lor în societate. Relaţia care se instaurează între beneficiari şi membrii echipei educative trebuie să se bazeze pe respectul reciproc. De asemenea, este necesară schimbarea sentimentului de inferioritate pe care copiii şi tinerii străzii îl simt faţă de asistenţii sociali cu care intră în contact : creşterea stimei de sine este de fapt unul dintre obiectivele principale ale activităţilor educative şi de consiliere.
Nu în ultimul rând este necesară schimbarea mecanismelor de asistenţialism şi de dependenţă de ajutor pe care societatea comunistă şi cea post-comunistă au reuşit să le înrădăcineze la unele persoane: obişnuinţa de a primi necondiţionat şi cu regularitate diferite bunuri materiale şi servicii gratuite, a dus de fapt la apariţia unei clase sociale dependentă de serviciile sociale disponibile şi de mila comunităţii, o clasă socială incapabilă de a întreprinde un proces de autodezvoltare şi de a deveni autonomă. Aşadar, acest proiect îşi propune înainte de toate să responsabilizeze beneficiarii, susţinându-i şi stimulându-i să-şi dezvolte propriile resurse.
Având în vedere elementele sus-menţionate şi incidenţa ridicată a traumatismelor şi a abuzurilor grave ce caracterizează experienţele de viaţă a beneficiarilor, drumul lor spre incluziune socială reprezintă un proces pe termen lung: pentru atingerea de rezultate durabile este necesară o intervenţie aprofundată, resurse şi eforturi asidue în timp.
Etapele cheie ale intervenţiei sunt :
1.      unitatea mobilă, care permite instaurarea unei relaţii bazată pe încredere cu copiii şi tinerii străzii, răspunzând la problemele lor urgente şi îndrumându-i spre centrul de zi;
2.     centrul de zi, care permite echipei noastre educative să intervină în mod constant asupra principalilor factori de risc specifici vieţii în condiţii de stradă, introducând copiii şi tinerii intr-un mediu stabil de educaţie şi asistenţă socio-sanitară şi profesională, activităţi igievnico-sanitare practice, activităţi manuale, de alfabetizare şi de animaţie socio-educativă; 
3.   apartamentul social, care, prin intermediul serviciilor de tip rezidenţial, serviciilor educative şi de suport oferite zilic, urmăreşte reintegrarea socio-profesională a tinerilor şi dezvoltarea treptată a deprinderilor lor de viaţă independentă necesare pentru o viaţă autonomă la ieşirea din apartamentul social. 
Mecanismul de intervenţie propus urmăreşte aşadar să construiască treptat o punte de legătură între societate şi aceşti copii şi tineri, respectiv, să susţină o creştere continuă a gradului lor de incluziune socială.
Dacă iniţial accentul este pus pe intrarea în contact cu copiii străzii şi oferirea unui răspuns la situaţiile de urgenţă, pe măsura stabilirii unei regularităţi a întâlnirilor cu echipa educativă şi creşterea implicării beneficiarilor, metodologia de lucru se axează din ce în ce mai mult pe educarea copiilor şi a tinerilor, dezvoltarea de abilităţi şi responsabilizarea acestora. Pe acest principiu în cadrul Asociaţiei Stea s-a dezvoltat o metodă de intervenţie de tip asistenţă socială având următoarele etape :


Pasul 1. Formarea încrederii în echipa stradală de profesionişti şi stabilirea relaţei de sprijin.
Pasul 2. Conştientizarea situaţiei în care se află.
Pasul 3. Formularea unor cereri de sprijin în direcţia schimbării situaţiei în care se află.
Pasul 4. Depunerea unor eforturi personale prin respectarea unor angajamente.
Pasul 5. Renunţarea temporară la unele comportamente cu grad ridicat de risc.
Pasul 6. Formularea cererii de a intra în locuinţa protejată.
Pasul 7. Intrarea în locuinţa protejată şi renunţarea la comportamentele cu grad ridicat de risc.
Pasul 8. Dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi intrarea pe piaţa forţei de muncă.
Pasul 9. Consolidarea poziţiei la locul de muncă şi în locuinţa protejată.
Pasul 10. Ieşirea din locuinţa protejată şi integrarea socială.

 Odată cu exprimarea dorinţei de a beneficia de servicii mai complexe decât cele oferite de unitatea mobilă, se analizează împreună cu copilul/tânărul situaţia acestuia şi în funcţie de rezultatele evaluării se stabilesc de comun acord paşii următori. Se aplică metoda managementului de caz cu următoarele etape :
·      Identificarea şi preluarea cazurilor.
·     Evaluarea comprehensivă şi multidimensională a situaţiei copilului/tânărului în context socio-familial.
·  Planificarea serviciilor şi a intervenţiilor, concretizată într-un plan individualizat de servicii.
· Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copii, tineri, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil.
·    Monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor şi a intervenţiilor specializate.
·      Monitorizarea post-intervenţie.
·   Închiderea cazului, respectiv a procesului de furnizare a serviciilor şi intervenţiilor.
Activităţile desfăşurate în cadrul acestor etape se bazează pe principiile individualizării şi personalizării, precum şi pe implicarea activă a copilului / tânărului şi familiei / reprezentantului legal.

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...