vineri, 2 martie 2012

Analiza nevoilor copiilor şi tinerilor străzii la Satu Mare


Potrivit datelor echipei mobile a proiectului StradAlternativa, la ora actuală există cel puţin 200 de copii şi tineri cu vârste între 0 şi 35 de ani care trăiesc pe străzile din Satu Mare în spaţii de locuit improvizate : barăci construite pe malul râului Someş, saltele plasate sub poduri, clădiri abandonate ocupate în mod abuziv, bănci din parcuri, vagoane de tren şi bănci din sălile de aşteptare ale gărilor feroviare.
Copiii şi tinerii se confurntă zi de zi cu dificultăţi care le pun în pericol viaţa şi dezvoltarea lor persoanlă : frig, foame, boli, absenţa celor mai elementare norme de igienă, transmiterea BTS şi hepatitei B, marginalizare de către comunitate. 
Privaţi de forme adecvate de susţinere, aceştia trăiesc de pe o zi pe alta din cerşetorie (72% din cazuri) sau din prostituţie (8%), care adesea le sunt unicele surse de venit.
În plus, 67% dintre ei sunt dependenţi de alcool sau droguri. În ceea ce priveşte pe cele din urmă, este vorba îndeosebi de lipici şi solvenţi chimici industriali, acetone şi spray-uri care sunt inhalate de copii şi tineri : cel mai frecvent ei utilizează produsul cunoscut sub numele de “bronz” sau “aurolac”. Aceste droguri distrug progresiv apartaul respirator şi atacă celulele ficatului şi ale creierului.
Un alt factor major de excluziune socială este rata ridicată a abandonului şcolar, care atinge 87%. Datorită acestui motiv, 25% dintre copii şi tinerii străzii cu vârste peste 10 ani sunt analfabeţi.
Aceste condiţii de viaţă au o gravă influenţă asupra echilibrului psihic şi emoţional, asupra educaţiei şi sănătăţii copiilor şi tinerilor străzii, determinând adesea apariţia unui reatrd în dezvoltare şi probleme psihice.
În stradă sunt reprezentate toate grupele de vârstă. În ultimii ani însă, se observă o tendinţă alarmantă de evoluţie a fenomenului, înregistrată la scară naţională : copii străzii apăruţi în perioada 1999 – 2000 sunt acum adulţi care au la rândul lor copii. În timp ce anterior, părinţii lor, inainte de a ajunge pe stradă, au trecut prin experienţa vieţii în societate, acum asistăm la naşterea unei noi generaţii direct în mediul străzii. Acestor copii le lipsesc cu desăvârşire reperele de bază ale vieţii în societate, întrucât educaţia lor este legată de la început de stilul de viaţă în condiţii de stradă.
Majoritatea copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare sunt de etnie romă şi maghiară : unii dintre ei nu ştiu să se exprime în limba română. De asemenea, în ultimii ani am înregistrat o creştere sensibilă a procentului de fete şi femei care trăiesc pe stradă, ajungând la momentul actual la circa 35%.

În cele din urmă, ţinând seama de condiţiile de viaţă şi lipsa de educaţie, copiii şi tinerii nu pot sau nu ştiu să acceseze o bună parte a serviciilor publice. Unul dintre cele mai elocvente exemple este obţinerea de documente de identitate, care implică o serie de proceduri imposibil de realizat de către copii şi tinerii ai străzii şi care sunt şi analfabeţi, fără ajutorul cuiva. În aceste condiţii, ei sunt lipsiţi de cele mai fundamentale drepturi.

În cele ce urmează sunt prezentate câteva date înregistrate de Asociaţia Stea în mod direct într-o populaţie de 120 de cazuri monitorizate direct de către unitatea mobilă : 

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...