vineri, 2 martie 2012

Prezentarea şi istoricul Asociaţiei Stea


Asociaţia STEA este o organizaţie neguvernamentală care oferă servicii sociale copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 0 şi 35 de ani, din judeţul Satu Mare, a căror caracteristică comună este aceea de a se afla în dificultate (copiii şi tinerii străzii, tineri dezinstituţionalizaţi).
          Misiunea asociaţiei este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile.  
        Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.
Acţiunile noastre au la bază următoarele valori :
·               profesionalismul şi calitatea serviciilor
·               nediscriminarea
·               autodeterminarea
·               drepturile copilului
·               voluntariatul
·               responsabilitatea socială
        Scopul asociaţiei este de a sprijini integrarea socială, profesională şi familială a copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate.
Acţionăm după principiul : « Nu da omului peşte, ci învăţă-l să pescuiască! »
        Echipa asociaţiei este constituită din 7 angajaţi şi un grup de 10 voluntari devotaţi.
Din 2004, asociaţia STEA este un membru activ al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil cu sediul la Bucureşti.
      Istoricul asociaţiei
        Asociaţia STEA a fost creată în 2004 la iniţiativa unui grup de studenţi români şi francezi. La baza deciziei de creare a acesteia stau acţiunile întreprinse de către fondatorii ei, foşti membrii ai asociaţiei franceze Stea France care în perioada 1999-2004 au derulat numeroase proiecte în centrele de plasament şi cu copiii străzii din judeţul Satu Mare.
       Cu sprijinul voluntarilor francezi care au oferit un model şi care au încurajat dezvoltarea spiritului asociativ, implicarea tot mai pregnantă a membrilor români în acţiunile de voluntariat derulate în cadrul asociaţiei Stea France au dus la nevoia de oficializare a existenţei unei asociaţiei române care a funcţionat până în 2005 exclusiv pe bază de voluntariat.
        Septembrie 2005 marchează momentul încheierii primelor contracte de muncă şi totodată a reorganizării programelor asociaţiei pe baze profesioniste. Sunt angajaţi trei profesionişti dintre care doi dispunând de o valoroasă experienţă de muncă cu copiii străzii de la Bucureşti.
        Perioada 2005 – 2007 se remarcă prin dezvoltarea organizaţională, construirea de parteneriate şi obţinerea recunoaşterii asociaţiei pe plan local şi naţional.  Asociaţia se remarcă prin calitatea serviciilor oferite şi prin rezultatele obţinute în special prin munca cu copii străzii de la Satu Mare, reuşind deschiderea printr-un proiect pilot a primului apartament social care a făcut posibilă integrarea socială şi profesională a unui grup de 6 copii şi tineri proveniţi din mediul străzii.
        In vara anului 2007, asociaţiile Popica Onlus si Stea se întâlnesc pentru prima data, în perspectiva de a lucra la un proiect comun pentru combaterea fenomenului copiii străzii la Satu Mare : proiectul StradAlternativa.
        In aprilie 2008, în timp ce asociaţiile continuă să lucreze la studiul de fezabilitate a acestui proiect, realizează un acord de co-finanţare al proiectului existent „Locuinţa protejată - punte spre o viata independentă” la Satu Mare.
        După masa rotundă organizată de către asociaţia franceză Solidarite Enfance Roumanie la Satu Mare, la care au participat organizaţiile şi instituţiile cu activitate în domeniul social, proiectul StradAlternativa este selectat de către asociaţia franceză în noiembrie 2008, propunând casa Saint Louis de Gonzague pentru găzduirea locuinţei protejate şi deschiderea unui centru de zi pentru copiii şi tinerii străzii.
        În data de 31 martie 2009, după 4 luni de muncă comună, cele Asociaţia Stea, Popica Onlus şi Solidarite Enfance Roumanie devin promotori ai proiectului StradAlternativa semnând « Convenţia cu privire la proiectul StradAlternativa » şi făcând posibilă demararea proiectului în aprilie 2009 pe o durată de 5 ani.
    În perioada martie – august 2009, proiectul StradAlternativa beneficiază de o cofinanţare din partea fundaţiilor olandeze Cooperating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF-CEE) în valoare de 33057 euro folosită pentru renovarea şi dotarea clădirii în care funcţionează locuinţa protejată şi centrul de zi în vederea atingerii standardelor de calitate cerute de legislaţia română în domeniul serviciilor sociale.
        În august 2009 se deschide centrul de zi şi Asociaţia Stea semnează un contract de finanţare în cadrul proiectului StradAlternativa cu asociaţia franceză Croire Que Tout Est Possible, susţinătoare a programelor Asociaţiei Stea încă din anul 2006.
     În decembrie 2009 Consiliul Local din Satu Mare aprobă continuarea susţinerii financiare a cheltuielilor cu utilităţile ale clădirii în care Asociaţia Stea îşi desfăşoară activitatea pe întreaga durată de derulare a proiectului StradAlternativa.
        În perioada 2010 – 2011, în cadrul centrului de zi care funcţionează prin proiectul StradAltenativa se realizează proiectul „Atelier ocupaţional pentru sprijinirea incluziunii copiilor si tinerilor străzii”  finanţat de Fundaţia Soros România prin care un grup de 64 copii şi tineri din Satu Mare cu vârste între 7 şi 35 de ani au beneficiat de servicii sociale, educaţionale şi medicale direcţionate pe 4 mari domenii : igienă, sănătate şi reducerea riscurilor de transmitere a bolilor cu transmitere sexuală şi a virusului hepatitei B; alfabetizare şi dezoltarea deprinderilor de matematice de bază; dezvoltarea abilităţilor de integrare în câmpul muncii şi formarea competenţelor profesionale în meseria de impletitor nuiele şi alte meşteşuguri.

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...