miercuri, 7 decembrie 2011

O experienţă nouă în cadrul Asociaţiei Stea – un voluntar african în misiune de promovare a drepturilor copiilor şi tinerilor străzii la Satu Mare


De la începutul lunii octombrie, echipa centrului de zi s-a îmbogăţit cu un nou voluntar. Este vorba pentru prima dată de un tânăr de 29 de ani venit tocmai din Africa, din Burkina Faso, care va sprijini echipa Stea timp de 1 an de zile. Această prezenţă inedită în cadrul asociaţiei noastre este posibilă prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF) în al cărei program de voluntariat am fost selectaţi şi noi.
Acest program ne oferă şansa de a primi un sprijin important în activitatea centrului de zi întrucât, voluntarul pe care l-am selectat va avea un rol activ în munca cu copiii şi tinerii străzii ocupând poziţia de animator al activităţilor educative. În spatele acestei denumiri generale, se ascunde de fapt un post cu responsabilităţi cât se poate de importante în ceea ce priveşte educarea copiilor şi tinerilor străzii care frecventează centrul de zi, creşterea motivaţiei lor de schimbare şi sprijinirea acestora spre găsirea drumului de ieşire din spirala străzii.

Amadou Désiré Thiombiano, voluntarul selectat, este într-adevăr persoana potrivită pentru această misiune, având calificarea şi competenţele necesare pentru a face faţă cu brio provocărilor care îl aşteaptă şi pentru a realiza un adevărat schimb de experienţă cu echipa asociaţiei noastre având în vedere vasta sa experienţă în domeniul muncii cu tineri aflaţi în dificultate. Nu întâmplător el este unul din cei 50 de tineri selectaţi de către OIF din cei 3260 de canditaţi care s-au înscris în programul de Voluntariat Internaţional din acest an.

Specializat în domeniul psihologiei sociale a muncii în cadrul Universităţii din Ouagadougou, Désiré a activat timp de aproape 10 ani în cadrul Reţelei Africane de Tineret pentru Sănătate şi dezvoltare RAJS/BF ca şi coordonator provincial de proiecte şi programe pentru tineri şi de 5 ani în cadrul organizaţiei neguvernamentale numită Pugsada, fiind responsabil de un proiect de promovare a sănătăţii sexuale şi de combatere a hărţuirii sexuale în mediul şcolar (în licee).  Însă aceasta nu a fost prima sa experienţă în domeniul social, căci Désiré şi-a asumat primele responsabilităţi în cadrul cluburilor UNESCO încă de la vârsta de 18 ani. Aşa se face că aspiraţia lui de viitor este : „mai târziu, îmi doresc să fiu unul dintre marii actori care participă energic la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a ţării mele”.
În cadrul organizaţiei Pugsada, Désiré a implementat numeroase strategii de comunicare în scopul sensibilizării autorităţilor, elevilor, profesorilor şi părinţilor cu privire la importanţa combaterii marginalizării femeii în societatea din Burkina Faso şi reducerea problemelor de hărţuire sexuală din mediul şcolar. Cu experienţa dobândită şi cu o dorinţă puternică de a-şi dezvolta competenţele profesionale, Désiré a aceeptat provocarea de a deveni voluntar internaţional în România şi îşi propune să contribuie la atingerea misiunii Asociaţiei Stea atât prin implicarea în realizarea şi dezvoltarea continuă a activităţilor educative realizate cu beneficiarii centrului de zi cât şi prin sprijinirea acţiunilor de sensibilizare a comunităţii locale în vederea reducerii discriminării şi sprijinirea integrării sociale a copiilor şi tinerilor străzii.

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...