miercuri, 7 decembrie 2011

Asociaţia Grenole Isère Roumanie - sprijin moral şi financiar pentru Asociaţia Stea şi copiii şi tinerii străzii din Satu Mare

O veste încurajatoare în aceste momente de dificile din punct de vedere financiar ne-a sosit în această iarnă din partea asociaţiei Grenoble Isere Roumanie (GIR) din Franţa. Această este o asociaţie din oraşul Grenoble din Franţa a cărei acţiuni se orientează spre promovarea unei imagini reale a României contribuind în mod optim la integrarea acesteia în Comunitatea Europeană. Scopul asociaţiei GIR este acela de a se adapta nevoilor şi cerinţelor oricărei persoane sau asociaţie în legătură cu România. Acesta este principul ce o călăuzeşte şi în marea dovadă de solidaritate pe care o arată faţă de asociaţia Stea şi copiii şi tinerii străzii din Satu Mare. 

Relaţia de parteneriat între Stea şi GIR datează de la începuturile acţiunilor noastre în România, iar după o pauză de câtiva ani, acestea au fost reluate la iniţiativa a doi dintre aderanţii GIR, care au vizitat asociaţia noastră anul trecut. Fiind deosebit de impresionaţi de munca noastră cu copiii şi tinerii străzii de la Satu Mare şi de dificultăţile cu care ne confruntăm pentru a ne continua acţiunea, Benedicte şi Claude Fages au mobilizat întrega asociaţie GIR pentru a ne acorda sprijin moral şi financiar, angajându-se să finanţeze programele sociale ale Asociaţiei Stea cu suma lunară de 400 euro timp de un an. Dar acţiunile asociaţiei GIR nu s-au oprit aici. Pe lângă sprijinul financiar, un ajutor preţios l-am primit în ceea ce priveşte dezvoltarea competenţelor profesionale şi a metodologiei de lucru cu copiii străzii prin intermediul unui schimb de experienţă realizat de către 2 dintre angajaţii Stea la Grenoble în mai 2011. Cu sprijnul GIR, aceştia au avut ocazia de a vizita timp de 5 zile un număr de 11 organizaţii şi instituţii din Grenoble care lucrează cu copiii străzii şi persoane fără adăpost interaţionând cu diferiţi profesionişti în ceea ce priveşte aspecte metodologice ce pot îmbunătăţi rezultatele şi impactul muncii noastre. De asemenea, am avut ocazia să stabilim legături de colaborare cu Institutul de Formare a Lucrătorilor Sociali din Grenoble, instituţie de învăţământ superior de la care începând de anul viitor vom putea primi studenţi în practică de lungă durată. Această experienţă a fost deosebit de utilă, în plan practic soldându-se cu transferul unor modele de bună practică identificate la profesioniştii francezi, în activitatea noastră curentă la asociaţie : responsabilizarea şi creşterea stimei de sine a tinerilor de la centrul de zi prin implicarea în acţiuni de responsabilitate socială.

În continuare suntem în curs de a întări colaborarea cu partenerii noştri din Grenoble şi pe latura de servicii medico sociale. Împreună cu dr. Micul Nicolae Sorin, medicul nostru de întreprindere şi principalul nostru sprijin când beneficiarii noştri au nevoie de îngrijiri medicale şi Asociaţia GIR sperăm ne lărgim reţeaua de parteneri pentru a putea ceşte accesul copiilor şi tinerii străzii la programe de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratament. Urmărim de asemenea crearea unor oportunităţi de dezvoltare a competenţelor profesionale şi schimb de experienţă între profesioniştii francezi şi români care lucrează cu persoane aflate în dificultate, majoritatea fiind romi români care trăiesc în condiţii de stradă la Satu Mare sau la Grenoble, astfel încât să construim servicii cât mai eficiente pentru sprijinirea integrării sociale a acestora. 

Mulţumim pe această cale partenerilor noştri de la Grenoble a căror susţinere ne încurajează să continuăm să luptăm pentru respectarea drepturilor copiilor şi tinerilor străzii în ciuda unor multiple dificultăţi de care ne ciocnim zi de zi.

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...