miercuri, 1 martie 2017

Modele de bune practici în Norvegia privind antreprenoriatul social și serviciile sociale
Două dintre colegele noastre, Cristina Bala și Diana Tarța, au avut oportunitatea de a se număra printre reprezentanții organizațiilor finanțate în cadrul Fondului ONG în România, care au fost selectați pentru a participa în perioada 20 – 24 februarie 2017 la două dintre vizitele de studiu organizate de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile la Oslo, în Norvegia. Aceste schimburi de experienţă au fost finanţate prin EEA and Norway Grants. Cristina a făcut parte din grupul celor 15 antreprenori sociali din România care au descoperit perspectiva norvegiană asupra antreprenoriatului social, în timp ce Diana a participat la vizita de studiu privind dezvoltarea de servicii sociale și de bază la nivelul comunității și modalități de lucru cu grupuri dezavantajate. Colegele noastre mărturisec faptul că experiențele au fost deosebit de interesante oferind bogate surse de inspirație prin ideile inovatoare aplicate în Norvegia ca răspuns la provocările din domeniul social:
          

  Investiții făcute cu mintea dar și cu inima ce aduc soluții reale la problemele din societate

Vizita de studiu în domeniul antreprenoriatului social a permis explorarea acestui subiect din mai multe perspective relevante pentru înțelegerea modului în care acest concept se transpune și funcționează în realitatea norvegiană.
Prima perspectivă explorată a fost cea a unui organism de microcreditare, Mikrofinans Norge, o organizație hibrid – business social și asociație non-profit - ce deține o experiență de 20 de ani în acordarea de împrumuturi pentru persoanele care sunt excluse de pe piața convențională a forței de muncă, dar reușesc cu susținere adecvată să devină antreprenori de succes, care își construiesc și își dezvoltă propria lor mică afacere. Organizația promovează principiile antreprenoriatului social după modelul lui Muhammad Yunus, antreprenor social din Bangladesh, bancher, economist și lider al societății civile, laureat al Premiului Nobel pentru Pace ca fondator al Grameen Bank (Banca pentru săraci) și pioner al implementării conceptelor de microcredit și microfinanțare. Mikrofinans Norge lucrează cu persoane vulnerabile: refugiați și imigranți; tineri care nu reușesc să intre pe piața forței de muncă deoarece au abandonat școala timpuriu sau au avut diferite probleme, de exemplu: consumul de droguri; persoane cu calificări înalte care au ieșit de pe piața forței de muncă datorită unor probleme de sănătate ce nu le mai permit să facă față cerințelor de la locurile de muncă obișnuite. Organizația se concentrează pe creșterea capacității acestor persoane de a-și depăși problemele și de a crea propriile lor microîntreprinderi. Totodată organizația activează pentru crearea de legături puternice în interiorul comunităților, adică dezvoltarea capitalului social al acestora și educarea opiniei publice despre ceea ce înseamnă antreprenoriatul social și beneficiile majore pe care acesta le aduce în comunitate. Activitățile sunt diverse, de la cursuri de antreprenoriat, la acordarea de împrumuturi mici pentru start-up-ul unor afaceri de către persoane care nu au acces la sistemul bancar convențional, la activități de consultanță și susținere pentru dezvoltare, la proiecte comunitare...Astfel, din 1997 și până acum organizația se mândrește cu aproximativ 1300 de antreprenori au fost susținuți să-și lanseze propria afacere iar poveștile lor de succes sunt cu adevarat inspiraționale.

Cea de a doua perspectivă a fost a ceea a sectorului public care în Norvegia a înțeles că susținerea antreprenoriatul social este un mod eficient și eficace de a rezolva probleme ale comunității de către cei care le cunosc cel mai bine, și anume de către cetățeni. Am întâlnit reprezentanți ai municipalității Oslo din cadrul departamentului ce se ocupă cu probleme sociale și din Departamentul de Dezvoltare a Afacerilor al Primăriei din Olso care ne-au vorbit despre viziunea orașului de a deveni „smart city”, adică un oraș inteligent care acționează pentru a-și implica proprii cetățeni astfel încât schimbarea să vină de jos în sus, și aceasta să fie durabilă. Am vorbit despre strategia municipalității Oslo pentru antreprenoriat social; despre proiecte pilot de cercetare și dezvoltare, despre achiziții publice și folosirea de clauze sociale și de mediu; despre „grupurile de inovație”- întâlniri de lucru informale ale specialiștilor din diferite domenii care lucrează în primărie și caută soluții inovatorare la diferite probleme ce privesc orașul și le afectează munca (ex : achiziții inovatoare). De altfel, una dintre constatările pe care le-am putut face de-a lungul acestei vizite de studiu a fost tocmai aceea că principalul cumpărător al serviciilor / produselor multora dintre afacerile de economie socială pe care le-am descoperit este sectorul public.


Următoarea perspectivă explorată a fost cea a investitorilor privați, având privilegiul de a discuta cu reprezentantul FERD, o companie privată de investiții care pe lângă activitățile pur comerciale și de investiții imobiliare, are și o implicare importantă în susținerea antreprenoriatului social. Portofoliul de antreprenori sociali susținuți de FERD (Ferd Social Entrepreneurs) cuprinde companii care dezvoltă afaceri ce țintesc problemele copiilor și tinerilor crescându-le capacitatea de a face față provocărilor prin crearea de noi oportunități. Ferd îi susține pe cei care au o idee de antreprenoriat social oferindu-le finanțare, consultanță în construirea unui model de business sustenabil din punct de vedere economic și oportunități de networking. În Norvegia majoritatea întreprinderilor sociale sunt companii care au acționari și pot fi vândute, însă legislația impune anumite limite în ceea ce privește distribuirea profitului și atingerea impactului social. Ni s-a explicat faptul că pentu a fi sustenabilă o afacere de economie socială trebuie să atingă echilibrul între câștigul / rentabilitatea din punct de vedere economic și impactul social pe care îl generează, iar investițiile făcute de FERD sunt făcute atât cu mintea cât și cu inima. Antreprenorii care solicită sprijinul FERD trec printr-un proces complex ce cuprinde 3 etape: etapa de „incubator” cu durată de 1 an, în care beneficiază de sprijin și formare pentru a-și dezvolta planul de afaceri astfel încât la finalul acestei perioade FERD decide cu privire la oportunitatea de a investi sau nu în dezvoltare afacerii; etapa de „portofoliu” cu durată de 3 până la 7 ani în care prin investiția și consultanța acordată de FERD afacerea crește și ajunge să fie sustenabilă; iar ultima etapă este cea de „alumni”, în care afacerea iese de sub tutela FERD dar rămâne în rețeaua alcătuită din celelalte companii care au beneficiat de sprijin. Pe parcursul acestei întâlniri am avut ocazia de a descoperii detalii despre câteva din cele 26 de afaceri de economie socială susținute de către FERD: companie IT care angajează persoane cu sindrom Asperger; afacere care oferă servicii de dezvoltare a limbajului pentru copii reducând semnificativ problemele de dislexie cu care se confuntă o mare parte din copiii din Norvegia; companie care oferă cursuri și tabere tematice pentru copiii în domeniul științelor și al naturii;  afacere ce angajează adolescenți și tineri pentru a realiza diverse activități de socializare și timp liber cu bătrâni din centrele rezidențiale; întreprindere ce angajează foști deținuți pentru servicii de demolare interioară a unor băi aflate în curs de renovare și multe altele. Totodată am discutat despre importanța măsurării impactului social pe care aceste afaceri le au în societate descoperind modele de bună practică în acest sens. Una dintre companiile susținute de FERD care oferă servicii ce ajută la prevenirea abandonului școlar pentru copii cu probleme din sistemul de protecție a copilului a reușit să facă cercetări avansate în acest domeniu descoperind faptul că în Norvegia costul pe care statul ajunge să-l suporte pe parcursul vieții pentru un om care abandonează școala timpuriu și care va avea cel mai probabil probleme de integrare în câmpul muncii ajunge la 1,3 milioane de euro. Astfel, fiecare investiție care face ca această persoană să nu abandoneze școala și ulterior să lucreze și să contribuie la bunul mers al societății este de fapt un mod extrem de important de evitare a unor costuri foarte mari pentru stat.

O altă perspectivă abordată a fost cea trans-sectorială având ocazia de a descoperii un incubator de afaceri: SoCentral, The Nordic Incubator for Social Innovation și de a discuta cu doi dintre antreprenorii sociali care beneficiază de serviciile acestuia cât și de suportul FERD. SoCentral este în sine o afacere care promovează modalități și resurse inovante de cooperare între diverse persoane și companii. SoCentral oferă antreprenorilor diferite servicii precum posibililitatea de a utiliza un spațiu comun de lucru în cadrul unei clădiri foarte interesante ce oferă numeroase facilități de interacțiune cu persoane foarte diverse și stimulează cooperarea. Totodată, membrii comunității SoCentral beneficiază contra cost de servicii de consultanță, cursuri și mentoring pentru dezvoltarea afacerilor lor. SoCentral desfășoară și proiecte de promovare a antreprenoriatului în rândul unor grupuri vulnerabile precum regugiații și proiecte pliot de dezvoltare urbană. Foarte interesante detalii cu privire la modul de construire a afacerilor lor am aflat de la cei doi antreprenori, Olav Karlsen de la Drive for Life, un program de integrare socială prin activități sportive de grup pentru tineri la risc de abandon școlar și Malin Håvarstein Nilsen, fondatorul proiectului Possibilities, care oferă cursuri de cusut la mașină și angajează femei din grupuri vulnerabile (refugiați, persoane de etnie romă, ș.a.) pentru confecționarea de produse textile.

Vizita realizată la Norges Vel, Royal Norvegian Society for Developement, un ONG care există din anul 1809 și a cărui viziune este să susțină comunitățile locale pentru a deveni viguroase și sustenabile, ne-a oferit perspectiva consultanților în domeniul economiei sociale. Norges Vel are ca membrii 35 de organizații/întreprinderi și peste 800 de membrii individuali. Organizația are o foarte bogată experiență fiind inițiatoarea primei universități din Norvegia și a primelor biblioteci din țară accesibile publicului larg. În momentul de față, eforturile organizației se concentrează în dezvoltarea regiunilor rurale și a agriculturii locale, oferind suport financiar, tehnic și strategic fermierilor care își propun să inițieze și să dezvolte modele de întreprinderi sustenabile. Organizația lucrează cu refugiați cărora le oferă formare în domeniul antreprenoriatului social și oportunități de practică în mediu protejat. De asemenea, o altă direcție de acțiune susțintă de organizație este sprijinirea demarării de afaceri sociale în două închisori din Norvegia după modelul italian al „Pausa Cafe”. Acesta consta în crearea de locuri de muncă în interiorul închisorilor unde deținuții să fie implicați având posibilitatea de a câștiga resurse pentru momentul în care vor ieși din închisoare. Modelele italiene se referă la crearea unor adevărate cooperative unde deținuții sunt acționari, fiind astfel motivați să muncească și să-și schimbe viața în bine. Deținuții devin co-proprietari pentru ei prin muncă generează venituri. O parte din venituri sunt folosite pentru investițiile necesare în cooperativă, restul se pune pe cardul fiecărui angajat la care aceștia vor avea acces numai în momentul în care vor ieși din închisoare întrucât conform sistemului italian deținuții nu pot genera venituri pe perioada executării pedepsei. Dintre domeniile de activitate ale acestor entități, ne-au fost exemplificate: procesarea cafelei, fabricarea berii, fabricarea de produse de panificație (The Bread of Freedom), producerea de ciocolată, bistro și catering în afara închisorii. Deținuții care sunt acceptați la aceste activități sunt selectați printr-un proces foarte laborios prin care sunt identificați cei care doresc într-adevăr să-și schimbe viața. Activitățile se desfășoară în închisoare sub măsuri de securitate extrem de stricte.

Ultima vizită din programul de schimb de experiență a fost organizată la Tøyen Unlimited, o organizație care activează pentru dezvoltarea comunitară într-unul dintre cartierele cu cele mai mari probleme sociale din Oslo. Ca parte a Programului de Regenerare Locală (Area Regeneration Program) al autorităților locale, ogranizația primește susținere financiară pe 5 ani pentru dezvoltarea cartierului și încearcă prin antreprenoriat social să asigure sustenabilitatea schimbărilor generate. Tøyen Unlimited susține ideile antreprenoriale ale oamenilor din cartier, majoritatea fiind persoane din grupuri vulnerabile (refugiați, imigranți, etc...) dintre care unii locuiesc în condiții destul de precare în locuințe sociale. Organizația a dezvoltat un sistem în 3 pași – Try it + Do it + Build it - prin care oferă sprijin acestor persoane în a-și construi și a pune în practică ideile de afaceri. Cei a căror idee de afacere este selectată pentru prima fază, cea de încercare (Try it) primesc o suma echivalenta a aproximativ 1000 euro pentru a-și construi planul de afaceri și beneficiază de conultanță din partea echipei organizației. Planurile care se evaluează ca fiind cu potențial de succes pot intra în etapa a doua, cea de realizare (Do it) în care primesc o finanțate de aproximativ 6000 euro prin care își înființează o companie de tipul unui SRL. Și în această etapă organizația oferă cursuri, metorat – coaching, acces la spațiu de lucru în sediul organizației. Pentru cea de a 3-a etapă, cea de creștere a afacerii (Build it), Tøyen Unlimited realizează o mediere a găsirii de investitori din exterior. Exemplele de afaceri susținute de organizație arată că beneficiind de suport adecvat pentru a-și crește încrederea de sine și a-și dezvolta competențele, acești oameni reușesc să pună pe picioare afaceri ce generează plus valoare semnificativă. Exemple: servicii de catering combinate cu cursuri de gătit și acțiuni de educație pentru sănătate; festival de fim care angajează imigranți pentru organizare sprijindu-i pe aceștia în integrarea socială; coafor ambulant; servicii de livrare cumpărături la domiciliu și altele.

„Această vizită de studiu a reprezentat o excelentă oportunitate de dezvoltare profesională pentru mine în sectorul antreprenoriatului social, domeniu care reprezintă unul dintre principalele obiective strategice de dezvoltare ale Asociației Stea. A fost o experiență extrem de motivantă ce mi-a permis să descopăr soluții inovatoare la probleme sociale experimentate de către organizațiile și instituțiile vizitate în Norvegia, dar și de către celelalte organizații din România cu a căror reprezentanți am avut privilegiul să particip la această vizită de studiu. Am revenit cu multe informații despre modele de bună practică identificate pe care mă pregătesc să le transmit colegilor din cadrul organizațiilor și instituțiilor partenere din Satu Mare.” – Cristina Maria Bala.

          În ceea ce privește vizita de studiu privind dezvoltarea de servicii sociale și de bază la nivelul comunității și modalități de lucru cu persoane dezavantajate, asistentul social Diana Tarța a fost impresionată de unitatea mobilă aparținând Primăriei din oslo, profesionalismului și resurselor asistenților sociali care fac munca de teren.
      Prima zi a cuprins o vizită la Primăria din Oslo unde delegația română a întâlnit doi asistenți sociali care lucrează pe partea de “outreach” - unitate mobile, care are scopul de a stabili contacte și de a lucra cu persoanele aflate la risc, intervenţie şi prevenţie timpurie. Astfel cei 14 asistenți sociali din România au aflat modalități de muncă de teren și cum se desfășoară activitățile în stradă (outreach social work). Următoarea vizită din prima zi a fost la o asociație (Norwegian Church Aid) care are în derulare proiecte și în Moldova. Aici s-a pus accent pe teme referitoare la crearea unor locuri de muncă, drepturile omului, antidiscriminare. În aceeaşi zi, a fost vizitată și  asociaţia Caritas înfinţată în anul 2011 în Oslo care are ca şi beneficiari migranţii (polonezi, români, ruşi, spanioli) cărora le asigură cursuri de norvegiană, consiliere în ceea ce priveşte drepturile dar şi obligaţiile acestora pe teritoriul Norvegiei.
Cea de-a doua zi a fost rezervată unei vizite la Universitatea din Oslo, Faculty of Psychology&Health and Human Rights Institute, unde s-a discutat despre drepturile femeilor abuzate din Congo, despre barbaţii agresori dar şi despre ghidarea părinţilor.
Modele de bune practici au fost oferite in partea a doua a zilei de către angajații instituției Church City Mission, a cărei misiune este găsirea și descoperirea injustiției și a nevoilor, să ofere ajutor, să contribuie la diminuarea cauzelor marginalizării sociale. Unul dintre conceptele pentru a ajuta oamenii străzii a fost acela de a crea o cafenea pentru aceştia, loc unde asistenţii sociali oferă sprijin în diferite probleme.
Ultima zi a delegației a fost destinată asociaţiei NoRoFrambu - centru pentru persoane diagnosticate cu boli rare, fraţii acestora şi părinţii. În cadrul centrului lucrează psihologi, doctori, fizioterapeut, terapist ocupaţional, educatori speciali, învăţător, lucrători de tineret.Centrul face cercetare in domeniul bolilor rare, cursuri şi videoconferinţe pentru părinţii şi familiile persoanelor diagnosticate.Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...