luni, 10 octombrie 2016

Concursul Judeţean de fotografie pentru tineret „Implică-te în problemele comunității tale !”


REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEȚEAN DE FOTOGRAFIE
„Implică-te în problemele comunității tale!”

Preambul
Acest concurs județean de fotografie pentru tineret este organizat în cadrul proiectului „Voluntariat - resursă pentru comunitate!”, ce are ca scop creşterea gradului de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii şi promovarea voluntariatului ca valoare personală şi resursă comunitară în judeţul Satu Mare. Acesta este un proiect de tineret finanțat de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare.


Capitolul I . Scop, obiective și grup țintă

Art.1. Scop
Scopul concursului este stimularea implicării tinerilor în viaţa comunităţii sătmărene.

Art.2. Obiective
Organizarea unui concurs de fotografie pe teme de interes pentru tineri: consumul de droguri, discriminare, delicvenţă juvenilă, ca mijloc de promovare a unei atitudini pro-active ce stimulează implicarea tinerilor pentru a contribui la rezolvarea problemelor ce afectează comunitatea locală din care fac parte.

Art.3. Grup țintă
La concurs pot înscrie lucrări tineri cu vârste cuprinse între 15-24 ani din unităţile de învăţământ din judeţul Satu Mare.

Capitolul II. Derularea concursului

Art.4. Temele
Fotografiile înscrise în concurs trebuie să reflecte una din următoarele teme de interes pentru tineri: consumul de droguri, discriminare, delicvenţă juvenilă.

Art.5. Cerințe obligatorii
În concurs vor fi acceptate numai fotografiile care respectă următoarele cerințe:
 • vor fi prezentate numai lucrări originale, circumscrise temelor menționate la Art.4.
 • în fotografii se vor promova mesaje pozitive fiind interzise elementele ce pot afecta emoțional în mod negativ publicul (ex. sânge, cruci, seringi, cranii, moartea, bătăi, etc...).
 • dacă în fotografii sunt prezentate persoane, autorul va atașa acordul scris al acestora de a apărea în fotografii ce vor fi utilizate în mod public fără a solicita vreodată vreo compensație, repectiv acordul ambilor părinți / al reprezentantului legal în cazul minorilor.
 • lucrările prezentate vor fi realizate individual de către o singură persoană (în cazul în care se va lucra în echipă va fi premiată o singură persoană).
 • fotografiile trebuie prezentate pe suport hârtie cu dimensiunea 13x18 cm, inscripţionate pe verso cu numele autorului şi unitatea şcolară.
 • la imprimarea fotografiilor se va utiliza doar hârtie fotografică, lucioasă sau mată.
 • fotografiile vor fi prezentate pe un carton (alb, negru sau color).
 • nu se pot combina mai multe fotografii, în scopul realizării unui colaj digital.
 • nu se acceptă, sub nici o formă, inserarea de text sau adăugarea de elemente grafice/elemente de design. 
 • fotografiile pot să aibă legătură între ele dar nu este obligatoriu.
 • se acceptă doar prelucrări digitale din categoria:
·         luminozitate,
·         contrast,
·         saturaţie,
·         filtru sepia (alb-negru sau color)
·         sharpening (imagine mai clară)
·         blur (imagine mai neclară)

Art.6. Înscrierea
Participanții vor aduce / vor transmite lucrările lor în formatul indicat la Art.5. la sediul centrului de zi al Asociației Stea din Satu Mare, Bulevardul Octavian Boga nr.14, cod postal 440217, în perioada 11 – 31 octombrie 2016, în zilele de luni până vineri în intervalul orar 8.30 – 16.00.
La înscrierea realizată personal, concurenții vor completa formularul de înscriere pus la dispoziție de către echipa Asociației Stea.
În cazul transmiterii prin poștă de lucrări, concurenții vor atașa în mod obligatoriu formularul de înscriere completat și semnat în original. Acest formular se poate descărca pe internet la adresa: www.asociatiasteasm.ro
În lipsa formularului de înscriere completat și semnat în original, lucrarea nu va fi luată în considerare pentru a participa la acest concurs.
Lucrările transmise prin poștă care sosesc la Asociația Stea după data limită de primire a lucrărilor nu vor fi luate în considerare pentru a participa la acest conscurs.

Art.7. Acordul privind utilizarea fotografiilor
La înscriere, concurenţii îşi vor expima acordul de a încredinţa Asociaţiei STEA şi partenerilor acesteia dreptul de utilizare a lucrărilor înscrise în concurs fără a solicita vreodată nici un fel de compensație. Asociația STEA va avea posibilitatea de a produce şi utiliza aceste lucrări şi împreună cu partenerii săi, se va putea folosi de acestea ca suport de sensibilizare şi de promovare a mesajelor pe care acestea le refectă în cadrul a diverse proiecte, activităţi şi evenimente.

Art.8. Etapele concursului
Acest concurs județean de fotografie are următoarele etape:
1.     Lansarea concursului : 11 octombrie 2016
2.     Realizarea și transmiterea lucrărilor : 11 – 31 octombrie 2016
3.     Preselecția pentru alegerea celor 20 de fotografii care vor intra concurs și expoziție: 2 – 6 noiembrie 2016
4.     Organizarea unei expoziţii publice cu primele 20 de fotografii selectate: 7 – 9 noiembrie 2016
5.   Votarea lucrărilor prin urna mobilă plasată la standul expoziţional, pagina de facebook şi votul juriului: 7 – 9 noiembrie 2016
6.     Desfăşurarea Galei finale a concursului: 11 noiembrie 2016


Capitolul III. Jurizarea concursului

Art.9. Juriul
Asociația Stea va numi un juriu format din minim 5 membrii după cum urmează :
·         1 reprezentant al Asociației Stea
·         1 reprezentant al Centrului de Prevenire, Evaluare, Consiliere Antidrog Satu Mare
·         1 reprezentant al Centrului Județean pentru Resurse și Asistență Educațională, al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare sau la Direcției Județene pentru Sport și Tineret Satu Mare
·         1 fotograf profesionist
·         1 reprezentant al mass-mediei locale.

Art.10. Desfășurarea jurizării și modul de acordare a punctajului
Jurizarea fotografiilor se va realiza în 2 etape.
-          Etapa I (preselecția): juriul va selecta 20 de fotografii care vor face obiectul unei expoziţii publice de fotografie
-          Etapa II: din cele 20 de fotografii se vor selecta primele 3 cele mai bune fotografii în urma totalizării notelor acordate cu respectarea următoarelor procente:
·         Nota juriului (1/2 din totalul notei finale)
·         Voturile populaţiei acordate prin pagina de facebook (1/4 din totalul notei finale) şi prin urna mobilă plasată la standul expoziţional (1/4 din totalul notei finale).
-          Juriul va acorda 3 note:
·         pentru mesajul artistic;
·         pentru tehnică şi realizare;
·         pentru modul de prezentare.
-          Nota finală a juriului va fi media aritmetică a celor trei note primite


Capitolul IV. Calendarul concursului

Art.11. Calendarul concursului

Nr.
crt.
Activităţi
Perioada
Responsabili
1.
Mediatizarea concursului
Prezentarea regulamentului
11 – 31 octombrie 2016
Asociaţia Stea
CJRAE
ISJ
2.
Realizarea şi transmiterea lucrărilor cu completarea şi transmiterea fişelor de înscriere de către participanţi la Asociaţia Stea, B-dul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217
11 – 31 octombrie 2016
Elevii/studenţii
prof. coordonatori
3.
Preselecția pentru alegerea celor 20 de fotografii care vor intra concurs și expoziție
2-6 noiembrie 2016
Juriul format din 5 specialişti
4.
Organizarea unei expoziţii publice cu primele 20 de fotografii selectate
7-9 noiembrie
Asociaţia Stea
5.
Votarea lucrărilor prin urna mobilă plasată la standul expoziţional, pagina de facebook şi votul juriului
 7-9 noiembrie
Publicul larg și juriul format din 5 specialişti
6.
Realizarea clasamentului final al concursului
10 noiembrie
Asociaţia Stea
7.
Desfăşurarea Galei finale a concursului
11 noiembrie
Asociaţia Stea


Capitolul V. Premierea

Art.12. Premierea
         Asociația Stea va organiza o Gală finală a concursului cu invitarea concurenților, a reprezentanților partenerilor, a mass-mediei și a publicului larg.
            În limita sponsorizărilor primite de Asociația Stea, în cadrul concursului vor fi premitate cel puțin lucrările clasate pe locurile 1, 2 și 3, în ordinea punctajelor obținute conform procedurii descrise la Art.10.

0 Comments