sâmbătă, 30 aprilie 2016

Coalizare de forțe pentru susținerea incluziunii sociale a persoanelor marginalizate – rezultatele a 2 ani de parteneriat public-privat în domeniul social în Satu MarePentru ca am înteles că de unii singuri, impactul acțiunilor noastre este limitat, ne-am asumat o poziție de catalizatori ai unor schimbări durabile prin construirea de parteneriate și inovare în domeniul social. Din 2010 suntem promotori la nivel local al unei inițiative de coalizare a actorilor sociali în vederea dezvoltării prin parteneriate a unor soluții eficiente și eficace de sprijinire a incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate. Acțiunea noastră în acest domeniu a fost potențată în mod semnificativ prin intermediul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul Fondului ONG în România.

În urma creșterii capacității noastre organizaționale, am devenit în 2014 inițiatorii Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale din Satu Mare – GIPEX, prin care, alături de alte 29 de ONG-uri și instituții care au acceptat să ni se alăture, urmărim de o parte să îmbunătățim serviciile sociale și de bază funizate personelor aflate în dificultate și pe de altă parte, să construim un mediu favorabil pentru dezvoltarea societății civile.
Scopul GIPEX este identificarea de soluţii adecvate de creștere a accesului grupurilor vulnerabile la serviciile sociale și de bază existente în comunitate, printr-o abordare integrată a nevoilor beneficiarilor, în vederea prevenirii și depășirii situaţiilor de dificultate. De asemenea, grupul de lucru își propune să contribuie prin diferite tipuri de acţiuni la combaterea discriminării, promovarea cetăţeniei active, a solidarităţii sociale.

În perioada septembrie 2014 – aprilie 2016, împreună cu ceilalți membrii GIPEX am lucrat pe 3 mari obiective :
         am realizat o evaluare a nevoilor grupurilor vulnerabile (cercetare socială);
         am construit o metodologie de management de caz unitar în rețea, în curs de aplicare la nivel local;
         am construit un plan strategic de dezvoltare a domeniului social în Satu Mare până în 2020.

La nivelul comunității am realizat împreună numeroase acțiuni, campanii, evenimente de sensibilizare și de mobilizare pentru implicare: antidiscriminare, promovarea drepturilor copilului, voluntariat, 2%, strângere de fonduri.


Evaluarea nevoilor persoanelor vulnerabile din Satu Mare

Cercetarea „Evaluarea nevoilor şi accesibilităţii la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare” a fost realizată în perioada octombrie 2014 - martie 2015 pe un eșantion de 631 de persoane și scoate în evidență nevoile, situațiile dificile cu care se confruntă principalele categorii de persoane vulnerabile identificate din Satu Mare, precum și serviciile sociale și de bază la care pot apela, funizate de mai multe instituții și ONG-uri sătmărene.

Acest studiu contribuie la :
·         Îmbunătăţirea evidenţelor (date statistice) cu privire la nevoile şi accesibilitatea la servicii sociale a grupurilor ţintă
·         Îmbunătăţirea capacităţii de analiză a nevoilor grupurilor ţintă
·         Dezvoltarea de servicii sociale pe baza nevoilor reale a grupurilor ţintă

Studiul este disponibil pe site-ul Asociației Stea:


Răspuns integrat la nevoile persoanelor vulnerabile - Intervenție inter-sectorială în rețea

Una dintre activitățile majore ale GIPEX în cursul anului 2015 a fost elaborarea și începerea implementării în rețea a unei metodologii unitare de management de caz în munca directă cu persoanele aflate în dificultate.

Ghidul elaborat cu privire la managementul de caz unitar oferă un set de principii de punere în practică a intervenției comune a părților implicate în acest proces, descrie criteriile de utilizare a managementului de caz, clarifică rolurile și responsabilitățile instituţiilor şi organizaţiilor implicate și propune o procedură eficientă de lucru în rețea pentru asistenţa socială integrată a grupurilor vulnerabile.

În contextul problemelor sociale existente, construirea acestei metodologii de management de caz în comun / unitar a devenit o prioritate pentru ONG-urile și instituțiile sătmărene cu acțiune în domeniul social urmărind eloaborarea unor practici de lucru eficiente în rețeaua locală a furnizorilor de servicii și beneficii sociale, care să asigure o mai bună acoperiere a nevoilor persoanelor aflate în dificultate dar și creșterea gradului de responsabilizare a adulților din grupurile vulnerabile, pentru o incluziune socială durabilă. Aplicarea acestei metodologii de management de caz își propune să contribuie la eficientizarea utilizării resurselor care există în domeniul social, promovând o acțiune pe principiul complementarității între diferiții actori sociali implicați.

Rezultate și impact:
·         Practici de lucru eficiente în reţeaua furnizorilor de beneficii și servicii sociale (ONG și instituții)
·         Creşterea capacităţii grupului de lucru inter-sectorial de a furniza servicii sociale şi de bază grupurilor ţintă
·         Eficientizarea utilizării resurselor din domeniul social
·         Creșterea gradului de asumare de responsabilități de către beneficiari și combaterea asistențialismului

Ghidul elaborat este disponibil pe site-ul Asociației Stea: http://www.asociatiasteasm.ro/uploads/company/documents/150_Metodologie-management-de-caz.pdf


Planificare strategică pentru dezvoltarea domeniului social în Satu Mare până în 2020

Cea de a treia mare etapă de lucru a GIPEX, începută în 2015 a reprezentat-o planificarea strategică a dezvoltării domeniului social în Satu Mare până în 2020, efort comun al majorității ONG-urilor și instituțiilor ce activează în domeniul social la Satu Mare, ghidat de dorința de a găsi rezolvarea pe plan local a problemelor cu care se confruntă persoanele aflate în dificultate.

Elaborarea acestui document strategic a îmbinat două mari componente: workshop-urile cu reprezentanții din mediul ONG și cel instituțional care au dezbătut și au construit împreună fiecare parte componentă a strategiei și realizarea cercetării sociale cu tema „Evaluarea serviciilor sociale, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficientă a resurselor pe plan local”.

Rezultate și impact:
       Identificarea nevoilor de servicii sociale şi construire de propuneri de dezvoltare coerentă
       Fundamentarea nevoilor de alocare de resurse în domeniul social
       Creşterea sustenabilităţii serviciilor sociale

Planul strategic este disponibil pe site-ul Asociației Stea:


„Mulțumim tuturor celor care au ales să se implice în activitatea grupului de lucru inter-sectorial GIPEX și avem speranța că vom continua să lucrăm împreună la fel de motivați, cooperanți și determinați pe perioada de implementare a planului de acțiune din cadrul strategiei costruite împreună, astfel încât, prin parteneriat, viziunea noastă comună să devină realitate”. (Cristina Bala, director al Asociației Stea).


Activitățile GIPEX au fost realizate cu coordonarea Asociației Stea în cadrul proiectului “Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, derulat de Asociația Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţia Locală a municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).


Despre Asociaţia Stea

Asociaţia Stea este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0743174169, persoana de contact: Cristina Bala, manager proiect, sau va rugăm să accesați : www.asociatiasteasm.ro


Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org 


Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...