sâmbătă, 3 noiembrie 2012

Buna gosopodărire a centrului de zi şi dezvoltarea competenţelor de curăţenie, igienă şi îngrijire a spaţiului de viaţă la copiii şi tinerii străzii


Profitând de cele câteva zile cu vreme bună din această săptămână, copiii şi tinerii străzii au fost implicaţi în activităţile de curăţenie generală care au loc periodic în cadrul centrului de zi. De la mic la mare, ei au avut ocazia să exerseze cele învăţate în domeniul curăţeniei spaţiului de viaţă, de la igienizarea obiectelor sanitare din băi, până la spălatul geamurilor şi al perdelelor.
Aceste activităţi fac parte din programul educaţional al centrului nostru de zi care urmăreşte să dezvolte deprinderile de viaţă independentă ale copiilor şi tinerilor străzii. La fel ca şi într-o familie unde de mici, copiii sunt reponsabilizaţi să îngrijească lucrurile, să facă ordine şi curăţenie în camerele lor, echipa educativă a centrului de zi are grijă să implice copiii şi tinerii străzii în tot ceea ce ţine de buna gospodărire a sapaţiului acestuia, care pentru mulţi dintre ei este printre puţinele locuri în care au acces la facilităţile unei locuinţe „normale” (toalete şi săli de baie cu apă curentă şi echipamente sanitare corespunzătoare, dulapuri pentru lucrurile personale).
Scopul nostru este să reducem decalajele din domeniul educaţiei, al devoltării abilităţilor de viaţă şi al socializării care există între aceşti copii şi tineri şi cei care au avut şansa de a se naşte într-o familie care să aibă grijă de ei şi să le ofere cele necesare pentru o dezvoltare corespunzătoare. 
Această misiune nu este uşoară. Uneori pornim de foarte departe. De exemplu, mulţi dintre copiii şi tinerii noşti, înainte de a ajunge să frecventeze centrul de zi, nu erau obişnuiţi să-şi spele hainele şi nici nu prea aveau lucruri în proprietate personală de care să ştie să aibă grijă. În mediul străzii ei sunt obişnuiţi să trăiască de pe o zi pe alta, nu strâng lucruri şi nu le îngrijesc pe cele pe care le au pentru că oricum nu ar avea unde să le păsteze în siguranţă iar locul în care dorm este adesea instabil şi inslubru.
De aici şi până la formarea comportamentelor de curăţenie, igienă şi îngrijire atât personală, cât şi a spaţiului de viaţă, e o cale foarte lungă. E nevoie de multă atenţie şi răbdare pentru a schimba un mod de viaţă şi obiceiuri necorespunzătoare formate în decursul multor ani petrecuţi în condiţii de stradă. Una dintre cele mai mari provocări pentru echipa educativă este de multe ori să ne dăm seama că ceea ce este „corect” şi „normal” pentru noi, de multe ori nu are aceeaşi semnificaţie pentru aceşti copii şi tineri pentru care „normalitatea” a reprezentat cu totul altceva până atunci. De aceea intervenţia noastră se axează în proporţie mare pe activităţi practice şi punerea copiilor şi tinerilor în situaţia de a exersa cele învăţate în vedere formării comportamentelor dezirabile pe care le urmărim.
Activităţile practice de igienă şi curăţenie reprezintă un astfel de exemplu. În cadrul acestora copiii şi tinerii învaţă să folosescă corect echipamentele şi produsele de curăţenie : tipuri, dozaje, riscuri şi atenţionări speciale cu privire la posibile distrugeri ale suprafeţelor curăţate şi efecte nocive posibile asupra celui care le foloseşte. 
Pentru a ajunge să facă curăţenie în mod corespunzător este nevoie de îndrumare din partea echipei educative, responsabilizare şi mult exerciţiu. În acest sens programul centrului de zi prevede pe de o parte implicarea zilică a copiilor şi tinerilor, în echipe de câte 2 până la 4 persoane, în realizarea unor sarcini de curăţenie la finalul fiecărei zile de activităţi în spaţiile pe care ei le-au folosit, pe de altă parte, lunar, este realizat un program comun de curăţenie generală în centrul de zi cu implicarea tuturor beneficiarilor şi a echipei educative.
Iar rezultatele sunt vizibile. La copiii şi tinerii care frecventează centrul cu regularitate observăm nu doar o implicare crescută în realizarea sarcinilor ci şi creşterea gradului de independenţă în desfăşurarea corectă a activităţilor de curăţenie şi îmbunătăţirea încrederii lor în capacităţile lor proprii. Acest lucru ne apropie din ce în ce mai mult de ţinta pe care o avem, şi anume aceea ca aceşti copii şi tineri tineri să să înţelegă importanţa ameliorării nivelului lor de igienă şi curăţenie în mediul exterior centrului de zi, să identifice modalităţi şi să depună eforturi pentru a-şi îmbunătăţii condiţiile de viaţă (curăţenie, igienă) şi de a se apropia din ce în ce mai mult de un stil de viaţă care să le permită o bună incluziune socială.

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...