luni, 11 iunie 2012

Conferinţa „Drepturi, nevoi, servicii de asistenţă socială şi strategie pentru integrarea socială a copiilor şi tinerilor străzii”


COMUNICAT DE PRESĂ
Conferinţa „Drepturi, nevoi, servicii de asistenţă socială şi strategie pentru integrarea socială a copiilor şi tinerilor străzii”

În cadrul Campaniei de promovare a voluntariatului şi de advocacy pentru nevoile şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare, Asociaţia Stea, aflată în parteneriat cu Asociaţia Popica Onlus din Italia şi Asociaţia Solidarite Enfance Roumanie din Franţa, a desfăşurat la Satu Mare, în data de 7 iunie 2012, Conferinţa „Drepturi, nevoi, servicii de asistenţă socială şi strategie pentru integrarea socială a copiilor şi tinerilor străzii”.
La eveniment au participat alături de reprezentanţi ai autorităţilor, ai instituţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale ce acţionează în domeniul social şi Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) şi invitaţi de seamă, înalţi demnitari, reprezentând principalii cofinanţatorii acestei campanii:
·          D-na Fabienne Reuter, Şefa delegat, Delegatia Valonia-Bruxelles în România
·          D-nul David Bongard, Şef de Antenă, Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF) Antena regională pe lângă tările din Europa Centrală şi Orientală.
·          D-nul Marc Bruchez, Adjunct al şefului de misiune, Ambasada Elveţiei în România
·          D-na Marima Diallo, Ataşat de cooperare regională pentru drepturile copilului România – Bulgaria – Republica Moldova, Ambasada Franţei în România
care şi-au manifestat susţinerea pentru acţiunile Asociaţiei Stea de advocacy pentru drepturile copilului. Asociaţia Stea acţionează pentru a schimba viitorul copiilor şi tinerilor care nu au avut şansa de a se naşte într-o familie care să aibă grijă de ei şi să îi educe. Munca Asociaţiei Stea bazată pe educaţie urmăreşte prevenirea comportamentelor delicvente, sprijină copiii şi tinerii străzii pentru a-i determina să renunţe la viaţa caracteristică străzii şi îi responsabilizează să depună eforturi pentru a se integra în societate.
Scopul acestui eveniment a fost acela de a creşte gradul de conştientizare a comunităţii sătmărene cu privire la problemele sociale existente în comunitate şi de a îmbunătăţi strategiile de răspuns la situaţia copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare.
Evenimentul a debutat prin transmiterea de către directorul Asociaţiei Stea a mesajelor acestei campanii menite să sensibilizeze opinia publică în vederea nediscriminării copiilor şi tinerilor străzii şi identificării unor soluţii eficiente de prevenire şi combatere a fenomenului „copiii străzii” şi să promoveze solidaritatea, implicrea civică şi asumarea responsabilităţii sociale :
            „Asociaţia Stea consideră că :
ü        Toţi copiii au aceelaşi drepturi.
ü        Nu este normal ca unii să nu aibă cele necesare pentru o bună dezvoltare astfel încât să devină un om implinit.
ü        Nu este normal să închidem ochii şi să acceptăm că există copii la noi în oraş care trăiesc în condiţii de stradă:
·          nu este normal să mănânce din gunoi,
·          să fie trimişi la cerşit,
·          să înceapă să se drogheze de la 7 - 8 ani,
·          să se prostitueze de la vârste de 10 - 11 ani...
ü        Nu este vina copiilor că sunt pe stradă
ü        Pentru a-şi putea schimba situaţia ei au nevoie de sprijin, îndeosebi în ceea ce priveşte:
·          educaţia,
·          dezvoltarea abilităţilor lor,
·          creşterea stimei de sine şi a încrederii că şi ei pot să devină ca oricare al adult din comunitate 
ü        Ei au nevoie de îndrumare şi susţinere pentru a ajunge să facă ei înşişi eforturile necesare pentru ca să-şi construiască un viitor mai bun.
ü        Un copil care nu merge la şcoală şi primeşte numai educaţia specifică subculturii străzii, este foarte putin probabil să reuşească singur să ajungă un adult integrat social :
·          să obţină şi să păsteze un loc de muncă,
·          să aibă o locuinţă decentă,
·          să-şi educe copiii într-un mod corespunzător.
ü        Esită riscul ca el să fie toata viaţa lui un asistat social si poate chiar, în unele cazuri, şi un potenţial delincvent.
ü        Costruile pentru societate legate de pedepsirea delincvenţilor sunt mult mai mari decât cele de care ar fi nevoie dacă s-ar investi din timp în servicii sociale care să prevină perpetuarea fenomenului "copiii străzii".
ü        Dacă mai mulţi oameni din Satu Mare s-ar implica prin :
·          voluntariat,
·          sprjin material sau financiar pentru servicii sociale,
·          oferirea de locuri de muncă pentru tinerii străzii de care se ocupă echipa Stea
ü        cu siguranţă am reuşi să reducem acest fenomen şi implicit să ne facem comunitatea un loc mai sigur si mai bun pentru toata lumea”.
Prima parte a conferinţei a fost destinată prezentărilor realizate de către reprezentanţii diferitelor instituţii şi organizaţii participante prin intermediul cărora am obţinut o imagine actualizată privind amploarea şi consecinţele fenomenului caracterizat prin existenţa copiilor străzii şi a tinerilor fără adăpost subliniindu-se faptul că acesta afectează viaţa comunităţii în toate dimensiunile ei.  În ciuda eforturilor comunităţii şi autorităţilor din Satu Mare de a răspunde nevoilor persoanelor care sunt în situaţii extreme de dificultate socială, majoritatea copiilor şi tinerilor străzii trăiesc sub poduri sau în locuinţe improvizate în clădiri dărăpănate în condiţii de igienă foarte precare. Având în vedere accesul redus la educaţie şi formare profesională şi condiţiile dificile de viaţă, majoritatea copiilor nu frecventează şcoala iar adulţii nu reuşesc să-şi găsească locuri de muncă, practicând cereşetoria sau alte activităţi de subzistenţă pentru a obţine cele necesare traiului zilnic. Este nevoie de implicare din partea autorităţilor, a ONG-urilor şi a membrilor comunităţii pentru a dezvolta servicii sociale adaptate şi a susţine activ integrarea socială durabilă a copiilor şi tinerilor străzii.
Interlocutorii au prezentat în continuare strategiile de reducere a amplorii fenomenului “copiii străzii” şi promovării drepturilor copilului existente la nivelul diferitelor instituţii şi organizaţii, remarcabile fiind în acest sens îndeosebi acţiunile şi proiectele realizate la nivel naţional de către Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) şi modelele de intervenţie existente la nivel internaţional prezentate de către Doamna Marima Diallo, Ataşat de cooperare regională pentru drepturile copilului România – Bulgaria – Republica Moldova, Ambasada Franţei în România.
Dezbaterile din timpul Conferinţei au generat ideei îndeosebi în ceea ce priveşte strategiile pentru promovarea incluziunii copiilor şi tinerilor străzii subliniind necesitatea de a determina schimbarea comportamentului discriminant al comunităţii faţă de aceştia, precum şi întărirea acţiunilor de advocacy pe lângă diferitele instituţii, naţionale, judeţene şi locale şi a mass-mediei în vederea sprjinirii active a integrării lor sociale.
Cea de a doua parte a conferinţei a fost alocată muncii în echipă pentru construirea bazelor unui plan de acţiune pentru mobilizarea coerentă a tuturor resurselor disponibile în vederea sprijinirii integrării sociale a copiiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare. În funcţei de domeniul lor specific de acţiune, participanţii s-au implicat într-unul din cele trei ateliere de lucru având ca teme :
·          Strategie şi partenariat pentru prevenirea fenomenului „copiii şi tinerii străzii” ;
·          Strategie şi partenariat pentru dezvoltarea de servicii sociale complexe pentru sprijinirea integrării sociale durabile a copiiilor şi tinerilor străzii
·          Strategie pentru facilitarea inserţiei profesionale a tinerilor străzii
Concluziile atelierelor au fost analizate în plen dând naştere unei forme incipiente a planului de acţiune pentru integrarea socială a copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare, pe care cei prezenţi şi-au manifestat interesul să continue să-l dezvolte, Asociaţia Stea asumându-şi rolul de a coordona această activitate, urmând să organizeze alte întâlniri de lucru pentru finalizarea acestuia şi construirea la nivel local a unei reţele eficiente de intervenţie formată din instituţii, organizaţii neguvernamenale, biserici, firme şi cetăţeni care sa ne permită să avem împreună un impact mai mare în reducerea amplorii acestei grave probleme sociale.
Asociaţia Stea mulţumeşte mass-mediei şi tuturor autorităţilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor care au susţinut acţiunile desfăşurate în cadrul „Campaniei de promovare a voluntariatului şi advocacy pentru nevoile şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare”.
Acest proiect a fost cofinanţat de către Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF/APECO), Ambasada Elveţiei în România, Delegaţia Valonia-Bruxelles în România, Ambasada Franţei în România şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, având ca parteneri locali Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Satu Mare, având ca şi colaboratori Asociaţia GIR 2003, Asociaţia Artiştilor Fotografi Prisma, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Satu Mare, Muzeul de Artă Satu Mare, Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare şi Institutul Polonez din Bucureşti şi beneficiind de sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare şi al Radio Transilvania Satu Mare.
Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon fix : 0361-884330, mobil : 0743174169. Persoană de contact: Cristina-Maria Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.com, www.asociatiasteasm.ro şi www.asociatiastea.blogspot.com

 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Asociaţia STEA este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui si de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile.

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...