miercuri, 23 februarie 2011

A treia întâlnire a Comitetului Naţional format din profesionişti care lucrează în România cu copiii străzii

Luni, 21 februarie 2011, Asociaţia Stea a organizat la Satu Mare cea de treia întâlnire a Comitetului Naţional de pilotaj al proiectului de parteneriat Leonardo da Vinci nr: LLP-LdV/2009/RO/101 intitulat „Formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi copiii în stradă”.
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programul „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii” şi reuneşte diferiţi profesionişti care lucrează cu copiii în stradă în Franţa, România, Italia şi Spania, cu scopul de realiza un schimb de experienţă în vederea armonizării practicilor de intervenţie socială şi de formare profesională existente în ţările partenere, favorizării dezvoltării cooperării transnaţionale şi ameliorării răspunsurilor aduse problemelor copiilor străzii.
La întâlnire au participat reprezentanţi ai majorităţii organizaţiilor care fac parte din Comitetul Naţional de pilotaj al proiectului : Asociaţia Sprijinirea Integrării Sociale (ASIS), din Bucureşti, Organizaţia Salvaţi Copiii filiala Iaşi, Fundaţia Vis de Copil din Arad, Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare (Centrul Social de Urgenţă Satu Mare), Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare, Centrul de Asistenţă şi Intervenţie a Victimelor Traficului de Persoane, Abuzului, Neglijării şi Exploatării din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare.
Grupul de specialişti a avut ca principală activitate analiza şi interpretarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor din prima partea a studiului cu privire practicile profesionale şi metodele de intervenţie folosite de organizaţiile şi instituţiile care lucrează cu copiii străzii în România. Aceeaşi activitate este derulată şi de către partenerii străini în Franţa, Italia şi Spania, rezultatele obţinute urmând să fie prezentate în cadrul primei părţi a publicaţiei finale comune ce va apărea în luna iunie 2011 şi care va permite realizarea unei comparaţii între sistemele de intervenţie cu copiii străzii existente în diferitele ţări punând în valoare modele de bună practică identificate. S-a discutat şi despre conţinutul primelor capitole din publicaţia finală fiind împărţite responsabilităţile în acest sens între specialiştii prezenţi în funcţie de domeniul de expertiză al fiecăruia.

Tot în cadrul acestei întâlniri au fost definitivate detaliile cu privire la realizarea celei de a doua părţi a studiului, cea focalizată pe analiza programelor de formare pentru personalul care lucrează cu copiii străzii. Pe lângă organizaţiile şi instituţiile care lucrează în acest domeniu şi care sunt deja implicate în studiu, pentru partea a doua, dorim să invităm să ni se alăture şi organismele sau instituţiile prestatoare de cursuri şi programe de formare interesate de a dezvolta domeniul pregătirii specialiştilor ce lucrează cu copiii străzii.
O altă activitate a grupului de lucru a vizat pregătirea următoarei reuniuni transnaţionale din cadrul proiectului ce va avea loc în luna aprilie la Bucureşti şi Satu Mare. Sunt aşteptaţi reprezentanţi ai organizaţiilor partenere din Franţa, Italia şi Spania, într-un schimb de experienţă cu privire la sistemul de intervenţie şi serviciile sociale destinate copiilor străzii şi programele de formare pentru specialiştii din acest domeniu.
Cea a de a doua parte a zilei de lucru a fost destinată diseminării modelelor de bună practică identificate de către participanţii la mobilităţile ce au avut loc în luna ianuarie 2011 la Roma în ceea ce priveşte modul de lucru şi programele de formare ale profesioniştilor italieni. De asemenea, participanţii au dezbătut asupra nevoilor de formare a personalului care lucrează cu copiii străzii în cadrul organizaţiilor şi instituţiilor prezente şi şi-au împărtăşit experienţa în domeniul programelor de instruire internă pe care le aplică.
Reuniunea s-a încheiat cu o sesiune de lucru pe monitorizarea implementării proiectului şi actualizarea calendarului activităţilor de parteneriat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Acest comunicat reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...