marți, 14 august 2018

Oportunități part-time pentru cadre didactice și lucrător social


În cadrul unui nou parteneriat cu o importantă organizație internațională, Asociația Stea își dezvoltă intervenția menită să susțină incluziunea socială și economică a comunității marginalizate din cartierul Sătmărel al municipiului Satu Mare. Una din principalele noastre axe de intervenție este consolidarea accesului la educație și a reușitei școlare a copiilor aflați în dificultate. În acest context, următoarele posturi noi sunt disponibile începând cu luna septembrie în cadrul echipei noastre:

Învățător / Institutor  – 6 posturi

Locație: Satu Mare, Centrul de zi Stea pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți

Program: part – time, 9 ore pe săptămână (3 zile x 3 ore)

Cerințe : absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării «Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar» sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările «învăţător» ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă; modulul psihopedagogic 3 ani; cadru didactic întro instituție de învățământ cu vechime de minim 2 ani; experiență de lucru cu copii provenind din medii defavorizate; atitudine nediscriminatoare, pasiune pentru educația copiilor, empatie, răbdare și capacitate ridicată de adaptare.

Scopul postului : Reducerea decalajelor în domeniul competențelor școlare (scris, citit, matematică, limba română, etc.) a copiilor din clasele primare proveniți din comunitatea marginalizată față de ceilalți copii.

Activități principale :

 • -       Evaluează nevoile individualizate de sprijin ale elevilor,
 • -       Construiește programe de recuperare (obiective, conținut, materiale didactice, metode de instruire) adaptate nevoilor acestora,
 • -       Realizează activități de alfabetizare, activități didactice de specialitate și sprijin la teme.
 • -       Evaluează progreselor copiilor
 • -       Revizuiește metodele și strategiile de învățare în raport cu progresul realizat de către elevi și dezvoltă strategii alternative de învățare

Profesor în învățământul gimnazial, specialitatea matematică – 1 post și specialitatea limba și literatura română – 1 post

Locație: Satu Mare

Program: part – time, 9 ore pe săptămână (3 zile x 3 ore)

Cerințe : studii superioare de specialitate; modulul psihopedagogic 3 ani; cadru didactic întro instituție de învățământ cu vechime de minim 2 ani; experiență de lucru cu copii provenind din medii defavorizate; atitudine nediscriminatoare, pasiune pentru educația copiilor, empatie, răbdare și capacitate ridicată de adaptare.

Scopul postului : Reducerea decalajelor în domeniul competențelor școlare (scris, citit, matematică, limba română, etc.) a copiilor de gimnaziu proveniți din comunitatea marginalizată față de ceilalți copii.

Activități principale :

 • -       Evaluează nevoile individualizate de sprijin ale elevilor
 • -       Construiește programe de recuperare (obiective, conținut, materiale didactice, metode de instruire) adaptate nevoilor acestora,
 • -       Realizează activități didactice de specialitate și sprijin la teme.
 • -       Evaluează progreselor copiilor
 • -       Revizuiește metodele și strategiile de învățare în raport cu progresul realizat de către elevi și dezvoltă strategii alternative de învățare


Lucrător social – 1 post

Locație: Satu Mare

Program: part – time, 15 ore pe săptămână

Cerințe : studii medii, aptitudini pedagogice in lucrul cu copiii, atitudine nediscriminatorie și flexibilitate în metodele de abordare a copiilor, bune abilități de comunicare și negociere, responsabilitate, conduită etică impecabilă, empatie, permis de conducere categoria B.

Scopul postului : Prevenirea abandonului școlar, reducerea numărului de absențe nemotivate de la școală a copiilor cu vârste între 6 și 14 ani din comunitatea marginalizată din cartierul Sătmărel al municipiului Satu Mare și creșterea implicării părinților acestora în aspectele ce țin de accesul la educație și reușita școlară a copiilor lor.

Activități principale :
 • Sprijină pregătirea pentru școală și asigură în fiecare dimineață însoțirea copiilor de vârstă școlară (6-14 ani) din comunitatea marginalizată din cartierul Sătmărel al municipiului Satu Mare până la școala din cartier
 • Monitorizează și încurajează prezența elevilor la orele de curs și la programele socio-educative furnizate de Asociația Stea
 • Identifică familiile în care adulții nu își asumă în mod corespunzător rolul de a trezi copiii și de a-i pregăti pentru școală, oferindu-le sprijin individualizat pentru îmbunătățirea gradului de răspuns la nevoile copiilor
 • Informează părinții cu privire la situația școlară a copiilor lor și le transmite acestora anunțurile importante legate de școală (ședințe cu părinții, informări pe diverse teme, etc...)
Pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți o scrisoare de motivație și un CV Europass până la data de 24 august 2018, la adresa asociatiastea@gmail.com

0 Comments