miercuri, 11 iunie 2014

Lansarea proiectului “Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”
COMUNICAT DE PRESĂ


PENTRU PUBLICARE IMEDIATĂ

Asociaţia Stea lansează proiectul “Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”

Satu Mare, România, 11 iunie 2014

Asociaţia Stea anunţă lansarea proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, implementat în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare şi Poliţia Locală a municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36  Euro finanţare nerambursabilă şi 25.166,25 Euro contribuţia Asociaţiei Stea şi a partenerilor săi.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la servicii sociale şi de bază al persoanelor dezavantajate din municipiul Satu Mare. Această iniţiativă asigură premisele creşterii eficacităţii şi eficienţei intervenţiei sociale de la nivel local pe baza dezvoltării unui parteneriat inter-sectorial pentru o abordare din perspective multiple a problemelor grupurilor ţintă în vederea prevenirii şi depăşirii situaţiilor de dificultate. Astfel, ONG-urile şi instituţiile publice din Satu Mare ce acţionează în domeniul social vor fi implicate în activităţi comune care vor potenţa eforturile de incluziune socială a grupurilor vulnerabile.
În acelaşi timp, proiectul urmăreşte creşterea capacităţii Asociaţiei Stea ca prin dezvoltarea structurii sale, promovarea voluntariatului şi a muncii în reţea, să furnizeze servicii sociale şi de bază având ca beneficiari direcţi un număr de 465 de persoane dezavantajate : copii şi tineri ai străzii, persoane fără adăpost, persoane care se confruntă cu dificultăţi care pot conduce la excluziune socială, persoane care au săvârşit infracţiuni, persoane care practică prostituţia. De asemenea, proiectul îşi propune să contribuie prin diferite tipuri de acţiuni la combaterea discriminării, promovarea cetăţeniei active, a solidarităţii sociale şi cristalizarea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului ONG.

Identificarea nevoilor şi cercetarea comprehensivă a situaţiei grupurilor ţintă, prin cuantificare şi cartografiere, va aduce comunităţii sătmărene o mai bună capacitate de gestionare a problemelor populaţiei vulnerabile. Mai mult, paleta de acţiuni sociale va creşte adăugând o dimensiune necesară progresului uman atât în rândul beneficiarilor direcţi, cât şi al celorlalţi cetăţeni ai municipiului. Proiectul îşi propune să construiască instrumente eficiente de intervenţie socială pentru o implementare sustenabilă şi reproductibilă, cu transmiterea modelelor de lucru şi de organizare către alte entităţi şi centre urbane interesate în dezvoltarea de servicii flexibile şi inovatoare pentru populaţia vulnerabilă şi rezultate mai bune în viaţa socială a comunităţii locale.

„Acest proiect este conceput să aducă o contribuţie majoră în dezvoltarea socială a municipiului Satu Mare asigurând o abordare globală a problematicii incluziunii sociale prin acţiune directă la cele trei niveluri fundamentale : persoanele vulnerabile – prin servicii sociale şi de bază adaptate nevoilor identificate ; instituţii şi organizaţii ce acţionează în domeniul social – prin munca în reţea şi eficientizarea utilizării resurselor; comunitatea locală – prin promovarea implicării în susţinerea acţiunilor sociale”, a declarat Cristina-Maria Bala, managerul proiectului şi director al Asociaţiei Stea.

Despre Asociaţia STEA
Asociaţia STEA este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.


Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau vă rugăm să vizitaţi:  www.asociatiasteasm.ro


Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org  

Niciun comentariu:

Mirela Molnar de la Asociația Stea a obținut premiul I pentru asistentul social al anului, categoria incluziune socială – economie socială

  Ateneul Român a găzduit luni seara Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, ediția a VII-a, a cărei gazdă a fost Andreea Marin. ...