marți, 14 august 2018

Oportunități part-time pentru cadre didactice și lucrător social


În cadrul unui nou parteneriat cu o importantă organizație internațională, Asociația Stea își dezvoltă intervenția menită să susțină incluziunea socială și economică a comunității marginalizate din cartierul Sătmărel al municipiului Satu Mare. Una din principalele noastre axe de intervenție este consolidarea accesului la educație și a reușitei școlare a copiilor aflați în dificultate. În acest context, următoarele posturi noi sunt disponibile începând cu luna septembrie în cadrul echipei noastre:

Învățător / Institutor  – 6 posturi

Locație: Satu Mare, Centrul de zi Stea pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți

Program: part – time, 9 ore pe săptămână (3 zile x 3 ore)

Cerințe : absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării «Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar» sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările «învăţător» ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă; modulul psihopedagogic 3 ani; cadru didactic întro instituție de învățământ cu vechime de minim 2 ani; experiență de lucru cu copii provenind din medii defavorizate; atitudine nediscriminatoare, pasiune pentru educația copiilor, empatie, răbdare și capacitate ridicată de adaptare.

Scopul postului : Reducerea decalajelor în domeniul competențelor școlare (scris, citit, matematică, limba română, etc.) a copiilor din clasele primare proveniți din comunitatea marginalizată față de ceilalți copii.

Activități principale :

 • -       Evaluează nevoile individualizate de sprijin ale elevilor,
 • -       Construiește programe de recuperare (obiective, conținut, materiale didactice, metode de instruire) adaptate nevoilor acestora,
 • -       Realizează activități de alfabetizare, activități didactice de specialitate și sprijin la teme.
 • -       Evaluează progreselor copiilor
 • -       Revizuiește metodele și strategiile de învățare în raport cu progresul realizat de către elevi și dezvoltă strategii alternative de învățare

Profesor în învățământul gimnazial, specialitatea matematică – 1 post și specialitatea limba și literatura română – 1 post

Locație: Satu Mare

Program: part – time, 9 ore pe săptămână (3 zile x 3 ore)

Cerințe : studii superioare de specialitate; modulul psihopedagogic 3 ani; cadru didactic întro instituție de învățământ cu vechime de minim 2 ani; experiență de lucru cu copii provenind din medii defavorizate; atitudine nediscriminatoare, pasiune pentru educația copiilor, empatie, răbdare și capacitate ridicată de adaptare.

Scopul postului : Reducerea decalajelor în domeniul competențelor școlare (scris, citit, matematică, limba română, etc.) a copiilor de gimnaziu proveniți din comunitatea marginalizată față de ceilalți copii.

Activități principale :

 • -       Evaluează nevoile individualizate de sprijin ale elevilor
 • -       Construiește programe de recuperare (obiective, conținut, materiale didactice, metode de instruire) adaptate nevoilor acestora,
 • -       Realizează activități didactice de specialitate și sprijin la teme.
 • -       Evaluează progreselor copiilor
 • -       Revizuiește metodele și strategiile de învățare în raport cu progresul realizat de către elevi și dezvoltă strategii alternative de învățare


Lucrător social – 1 post

Locație: Satu Mare

Program: part – time, 15 ore pe săptămână

Cerințe : studii medii, aptitudini pedagogice in lucrul cu copiii, atitudine nediscriminatorie și flexibilitate în metodele de abordare a copiilor, bune abilități de comunicare și negociere, responsabilitate, conduită etică impecabilă, empatie, permis de conducere categoria B.

Scopul postului : Prevenirea abandonului școlar, reducerea numărului de absențe nemotivate de la școală a copiilor cu vârste între 6 și 14 ani din comunitatea marginalizată din cartierul Sătmărel al municipiului Satu Mare și creșterea implicării părinților acestora în aspectele ce țin de accesul la educație și reușita școlară a copiilor lor.

Activități principale :
 • Sprijină pregătirea pentru școală și asigură în fiecare dimineață însoțirea copiilor de vârstă școlară (6-14 ani) din comunitatea marginalizată din cartierul Sătmărel al municipiului Satu Mare până la școala din cartier
 • Monitorizează și încurajează prezența elevilor la orele de curs și la programele socio-educative furnizate de Asociația Stea
 • Identifică familiile în care adulții nu își asumă în mod corespunzător rolul de a trezi copiii și de a-i pregăti pentru școală, oferindu-le sprijin individualizat pentru îmbunătățirea gradului de răspuns la nevoile copiilor
 • Informează părinții cu privire la situația școlară a copiilor lor și le transmite acestora anunțurile importante legate de școală (ședințe cu părinții, informări pe diverse teme, etc...)
Pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți o scrisoare de motivație și un CV Europass până la data de 24 august 2018, la adresa asociatiastea@gmail.com

Niciun comentariu:

Program de formare în domeniul pedagogiilor digitale pentru profesioniști din centre de zi

  La sfârșitul lunii trecute am dat startul primului atelier de formare în domeniul pedagogiilor digitale organizat în cadrul proiectului “R...